Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, modificate (H.G. nr. 81/2015)

20 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1588

Despre

  • M. Of. nr. 123 din 17 februarie 2015: H.G. nr. 81/2015
  • Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014
  • Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

În M. Of. nr. 123 din 17 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 81/2015 pentru completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (M. Of. nr. 768 din 22 octombrie 2014; cu modif. și compl. ult.), aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014 (M. Of. nr. 891 din 8 decembrie 2014).

Vom prezenta, în continuare, completările aduse respectivelor norme, prin H.G. nr. 81/2015.
 
Art. 1 alin. (4) din Norme

La art. 1 din Norme se introduce un nou alineat, alin. (4). Potrivit art. 1 alin. (4) din Norme: „Pentru anul 2015, plafonul garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) [Prin derogare de la prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (M. Of. nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 (M. Of. nr. 369 din 14 mai 2008; cu modif. ult., respectivul act normativ instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare care acordă credite persoanelor fizice eligibile pentru achiziția unui autoturism nou în cadrul Programului] din O.U.G. nr. 66/2014 (M. Of. nr. 891 din 8 decembrie 2014; cu modif. și compl. ult.), este de 350 milioane lei”.

 
Art. 271 din Norme

După art. 27 se introduce un nou articol, art. 271. Potrivit art. 271 din Norme: „Finanțatorii care nu au transmis cererile de înscriere în Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în legătură cu finanțările acordate în cadrul Programului, precum și valoarea estimată a garanțiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului în termenul prevăzut la art. 27 [În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, finanțatorii transmit F.N.G.C.I.M.M. și M.F.P. cererile de înscriere în Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în legătură cu finanțările acordate în cadrul Programului, precum și valoarea estimată a garanțiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului], le pot transmite F.N.G.C.I.M.M. și M.F.P. până la 2 martie 2015”.
Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, modificate (H.G. nr. 81/2015) was last modified: februarie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.