O.U.G. nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă. Prezentare generală

9 iul. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3598

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ modificatorActele normative modificate
O.U.G. nr. 60/2018

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

(M. Of. nr. 577 din 9 iulie 2018)

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.)
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (rep. M. Of. nr. 498 din 7 august 2013; cu modif. ult.)
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (M. Of. nr. 776 din 12 decembrie 2013; cu modif. ult.)

 

În M. Of. nr. 577 din 9 iulie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă.

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere mai multe considerente, printre care și:

– majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore în medie pe lună, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, potrivit prevederilor Programului de Guvernare 2017-2020, prin modificarea dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

– necesitatea reducerii urgente a deficitului de forță de muncă identificat la nivel național, reclamat și de reprezentanții mediului de afaceri, prin majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, majorare care va conduce la acordarea unor salarii mai mari de către aceștia, astfel încât locurile de muncă vacante să fie mai atractive pentru forța de muncă din țară și din străinătate.

Nepromovarea acestei ordonanțe de urgență ar fi avut următoarele consecințe:

a) menținerea crizei de forță de muncă la nivel național care se resimte cu preponderență în anumite sectoare de activitate, de exemplu domeniile construcții, IT, agricultură și medicină, situație care poate periclita derularea activităților specifice acestor domenii;

b) distorsionarea funcționării în parametri normali a mediului de afaceri din România, respectiv imposibilitatea firmelor cu capital privat de a angaja personal calificat corespunzător activităților proprii, obligându-i pe aceștia să mărească salariile la un nivel al cheltuielilor care le poate afecta competitivitatea sau să apeleze la muncitori din state terțe Uniunii Europene;

c) nerealizarea țintelor asumate de România prin Acordul de Parteneriat 2014-2020 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul Operațional Capital Uman, precum și a implementării Recomandărilor Specifice de Țară, situație care poate determina diminuarea semnificativă a fondurilor alocate României pentru cadrul financiar 2021-2027, având în vedere că gradul de implementare a acestor recomandări este analizat în dinamică de către Comisia Europeană.

Actele normative modificate

O.U.G. nr. 60/2018 modifică următoarele acte normative:

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.);

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (rep. M. Of. nr. 498 din 7 august 2013; cu modif. ult.);

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (M. Of. nr. 776 din 12 decembrie 2013; cu modif. ult.).

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 60/2018

Art. IV alin. (1) prevede faptul că persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzută la art. 732 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de această primă în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în forma în vigoare la data solicitării.

De asemenea, la alin. urm. stabilește faptul că persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzută la art. 732 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de această primă, în cuantumul și condițiile prevăzute de 4 dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, indiferent dacă încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. V stabilește la primul alineat faptul că angajatorii care, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, au încheiat convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumurile prevăzute de dispozițiile acestor legi în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

Conform alin. urm. convențiile și contractele încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiuluI București, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legilor prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își produc efectele în conformitate cu prevederile acestor acte normative, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și cu clauzele acestor convenții sau contracte.

La alin. (3), stabilește faptul că angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute în Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare și Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, și încheie convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumurile prevăzute de dispozițiile acestor legi, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convențiile sau contractele respective s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Conform art. VI, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare.

 

Modificările aduse celor trei acte normative sus-menționate vor fi analizate cu ocazia unei știri viitoare.

O.U.G. nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă. Prezentare generală was last modified: iulie 9th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter