O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „Investeşte în tine” – modificări (Legea nr. 70/2019)

30 apr. 2019
Vizualizari: 2294

Actul modificat

Actul modificatorSumar

O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”

(M. Of. nr. 516 din 22 iunie 2018)

 

   

 

Legea nr. 70/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”

(M. Of. nr. 318 din 23 aprilie 2019)

– modifică: art. 2 alin. (4)-(5) și alin. (8) lit. f), lit. h), lit. i), lit. j) și lit. n), art. 4, art. 6.

 

În M. Of. nr. 318 din 23 aprilie 2019, s-a publicat Legea nr. 70/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” (M. Of. nr. 516 din 22 iunie 2018).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”.

 

Art. 2 alin. (4)-(5) și alin. (8) lit. f), lit. h), lit. i), lit. j) și lit. n) din O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” (modificat prin Legea nr. 70/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (4)-(5) și alin. (8) lit. f), lit. h), lit. i), lit. j) și lit. n) prevedeau:

„(4) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(5) Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație.

(…)

(8) Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia:

(…)

f) plata chiriei și a utilităților;

(…)

h) o parte din construcția sau achiziția unei locuințe;

i) modernizarea sau renovarea unei locuințe;

j) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;

(…)

n) articole sportive;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (4)-(5) și alin. (8) lit. f), lit. h), lit. i), lit. j) și lit. n) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.

 (5) Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație, o singură dată pentru același beneficiar.

(…)

f) plata chiriei, a cheltuielilor de întreținere și a utilităților;

(…)

h) o parte din cheltuielile pentru construcția sau achiziția unei locuințe;

i) cheltuielile pentru modernizarea sau renovarea unei locuințe;

j) costul medicamentelor, analizelor, produselor de protezare/ortezare, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;

(…)

n) achiziția de articole sportive, instrumente muzicale și alte echipamente necesare pregătirii profesionale în învățământul de specialitate (tehnic și de artă);”.

 

Art. 4 din O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” (modificat prin Legea nr. 70/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„Art. 4

Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate ale băncilor și a persoanelor fizice beneficiare ale creditului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor și în normele de garantare ale Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și ale Fondului Român de Contragarantare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4

Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, marja anuală care include toate costurile legate de acordarea și derularea creditului în toate etapele finanțării, condițiile de eligibilitate anuală a băncilor, precum și cerințele pentru accesarea de către persoanele fizice a creditului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc anual de către Guvern. Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor și în normele de garantare ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și ale Fondului Român de Contragarantare”.

 

Art. 6 din O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” (modificat prin Legea nr. 70/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„Art. 6

Se acordă prin prezenta ordonanță de urgență mandat special Fondului Român de Contragarantare privind emiterea în numele și în contul statului a garanțiilor în cadrul Programului, sens în care se completează obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, cu operațiunile desfășurate în mandat privind analiza și acordarea garanțiilor în cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, se acordă prin prezenta ordonanță de urgență mandat special Fondului Român de Contragarantare privind emiterea în numele și în contul statului a garanțiilor în cadrul Programului, sens în care se completează obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, cu operațiunile desfășurate în mandat privind analiza și acordarea garanțiilor în cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român”.

O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „Investește în tine” – modificări (Legea nr. 70/2019) was last modified: aprilie 24th, 2019 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.