O.U.G. nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative – prezentare generală

22 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1.503

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 38 din data de 20 ianuarie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative. În continuare, ne vom axa asupra evidențierii dispozițiilor relevante și de interes din cadrul acestei ordonanțe de urgență.

 

Monitor Dosare

Astfel, art. 1 precizează faptul că:

(1) Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, preia activitățile și structurile din domeniul tehnologiei informației, societății informaționale și cadrului național de interoperabilitate de la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

(2) Orice atribuții exercitate de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate potrivit alin. (1), vor fi exercitate de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.

 

Cu privire la art. 2 menționăm:

(1) Secretariatul General al Guvernului realizează politica Guvernului în domeniul securității cibernetice și stabilește la nivel național strategiile și politicile publice în domeniul securității cibernetice.

(2) Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO, denumit în continuare CERT-RO, va elabora propuneri de acte normative în domeniul său de activitate și le va înainta spre inițiere Secretariatului General al Guvernului.

(3) Resursele financiare necesare pentru funcționarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la art. 24 alin. (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Prin excepție de la alin. (3), până la data de 31 decembrie 2021 finanțarea CERT-RO se asigură integral de la bugetul de stat.

(5) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la art. 24 alin. (61) din Legea nr. 362/2018, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 3 vorbește despre:

Conferintele lunii noiembrie
”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, persoană juridică română de drept public, organizată în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

 

Pe de altă parte, art. 4 aduce în prim-plan următoarele reglementări:

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Secretariatul General al Guvernului încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. I, care va cuprinde obligatoriu prevederile bugetare neutilizate pe anul 2020, aferente activităților domeniului tehnologiei informației, societății informaționale și cadrului național de interoperabilitate.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Secretariatul General al Guvernului încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. II, care va cuprinde obligatoriu prevederile bugetare și execuția de casă pe anul 2020, aferente CERT-Ro. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2020, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (3) se autorizează Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Până la încheierea protocoalelor prevăzute la alin. (1) și (2), finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale CERT-RO și ale activităților și structurilor în domeniul tehnologiei informației, societății informaționale și cadrului național de interoperabilitate preluate de Autoritatea pentru Digitalizarea României se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

 

În final, art. 5 menționează faptul că alin. (5^7) și (7) ale art. 24 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (M. Of. nr. 21 din 9 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare) se abrogă.

O.U.G. nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative – prezentare generală was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter