RIL: Art. 285^1 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică

17 feb. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2488

Despre

  • M. Of. nr. 117 din 13 februarie
  • Decizia ÎCCJ nr. 2/2015
  • Art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006

 
În M. Of. nr. 117 din 13 februarie a.c., a fost publicată Decizia ÎCCJ (Completul competent să judece recursul în interesul legii) nr. 2/2015, referitoare la sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj privind stabilirea taxei judiciare de timbru în cazul plângerii împotriva hotărârilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) în aplicarea art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M. Of. nr. 418 din 15 mai 2006; cu modif. și compl. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 (M. Of. nr. 625 din 20 iulie 2006).
 
Examenul jurisprudențial

Prin recursul în interesul legii se arată că, în practica judiciară, nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea și aplicarea art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.
 
Soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești

1. Într-o orientare jurisprudențială, instanțele au interpretat dispozițiile art. 2851 raportate la prevederile art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 în sensul că plângerea este supusă taxei judiciare în sumă fixă de 2 lei, respectiv de 4 lei.

2. Într-o altă orientare jurisprudențială, instanțele au apreciat că plângerea este supusă taxei judiciare de timbru la valoare, conform art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.
 
Opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ

Opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ este în sensul că prima orientare jurisprudențială este în litera și spiritul legii.
 
Raportul asupra recursului în interesul legii

Prin raportul asupra recursului în interesul legii, întocmit de judecătorii-raportori, este propusă soluția de admitere a recursului în interesul legii și pronunțarea unei decizii în sensul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de CNSC se taxează cu 50% din suma prevăzută la art. 28717 alin. (2) din actul normativ menționat.
 
Obiectul recursului în interesul legii

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Dispozițiile legale ce formează obiectul recursului în interesul legii sunt art. 2851 și art. 28717 din O.U.G. nr. 34/2006.

Art. 2851 din O.U.G. nr. 34/2006 are următorul conținut: „Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28717”.

Art. 28717[1] din O.U.G. nr. 34/2006 prevede următoarele:

(1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la instanțele judecătorești, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum și cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcție de valoare, după cum urmează:

a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv – 1% din această valoare;

b) între 40.001 lei și 400.000 lei inclusiv – 400 lei + 0,1% din ceea ce depășește 40.001 lei;

c) între 400.001 lei și 4.000.000 lei inclusiv – 760 lei + 0,01% din ceea ce depășește 400.001 lei;

d) între 4.000.001 lei și 40.000.000 lei inclusiv – 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depășește 4.000.001 lei;

e) între 40.000.001 lei și 400.000.000 lei inclusiv – 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depășește 40.000.001 lei;

f) între 400.000.001 lei și 4.000.000.000 lei inclusiv – 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depășește 400.000.001 lei;

g) peste 4.000.000.000 lei – 2.200 lei.

(2) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.

Monitor Dosare

(3) Dispozițiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modif. și compl., ulterior abrogată prin O.U.G. nr. 80/2013), rămân aplicabile[2]”.

 
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2015

Înalta Curte, prin Decizia nr. 2/2015, admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și în consecință stabilește că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modif. și compl. ult., plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de CNSC se taxează cu 50% din suma prevăzută la art. 28717 alin. (2).


[1] Art. 28717 a fost modificat prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 72/2009 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M. Of. nr. 426 din 23 iunie 2009).
Alin. (2) al art. 28717 a fost modificat prin art. I pct. 82 din O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M. Of. nr. 453 din 2 iulie 2010, cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2010 (M. Of. nr. 898 din 31 decembrie 2010).

[2] Art. 54 din O.U.G. nr. 80/2013 prevede: „În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate trimiterile făcute la Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta ordonanță de urgență”.

RIL: Art. 285^1 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică was last modified: februarie 17th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter