O.U.G. nr. 32/2012: modificată prin Legea nr. 10/2015

16 ian. 2015
Vizualizari: 2294

Despre

  • M. Of. nr. 22 din 12.01.2015
  • Legea nr. 10/2015
  • O.U.G. nr. 32/2012

Considerații introductive

În M. Of. nr. 22 din 12.01.2015, s-a publicat Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 (publicată în M. Of. nr. 435 din 30.06.2012) privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 (publicată în M. Of. nr. 571 din 29.06.2004) privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În ceea ce privește O.U.G. nr. 32/2012, la art. I, se prevede faptul că aceasta se aprobă, dar se și modifică si se completează, după cum vom prezenta, în cele ce urmează. Astfel, la pct. 1-22, sunt reglementate modificările aduse O.U.G. nr. 32/2012.

În continuare, vom prezenta modificările reglementate la pct. 1, 2 și 22 Astfel se modifică art. 84, referitor la utilizarea unui sistem de administrare a riscului și art. 206 privind dispozițiile tranzitorii și finale.

O.U.G. nr. 32/2012 modifică și completează Legea pieței de capital nr. 297/2004. Aceste modificări sunt prevăzute la art. 203 din ordonanță. La pct. 3-21 din Legea nr. 10/2015, sunt reglementate modificările aduse Legii nr. 297/2004, prin O.U.G. nr. 32/2012. Aceste modificări fac obiectul unui articol diferit.

Pct. 1 și 2: modificări aduse art. 84 (privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare) din O.U.G. nr. 32/2012

La pct. 1 și 2, prevede modificare și completarea art. 84. Astfel, se modifică lit. b) a alin. (1) și se introduce un nou alineat, alin. (11).

Utilizarea unui sistem de administrare a riscului: art. 84 alin. (1) lit. b)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 84 alin. (1) lit. b), prevedea faptul că S.A.I. și societatea de investiții autoadministrată trebuie să utilizeze un sistem de administrare a riscului, care să le permită să asigure o evaluare corectă și independentă a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, S.A.I. și societatea de investiții autoadministrată trebuie să utilizeze un sistem de administrare a riscului, care să le permită să asigure o evaluare corectă și independentă a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate. În acest sens S.A.I. și societatea de investiții autoadministrată nu trebuie să se bazeze în mod exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit emise de agențiile de rating de credit definite la art. 3 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, pentru a evalua bonitatea activelor O.P.C.V.M.

Atribuții O.P.C.V.M., A.S.F. în funcție de natura, amploarea și complexitatea activităților: art. 84 alin. (11)

La pct. 2, se prevede introducerea unui nou alineat, alin. (11), conform căruia, ținând cont de natura, amploarea și complexitatea activităților, O.P.C.V.M., A.S.F. monitorizează caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditelor de către societățile de administrare sau de investiții, evaluează utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt menționate la alin. (1), în cadrul politicilor lor de investiții cu privire la O.P.C.V.M., și, atunci când este cazul, încurajează atenuarea impactului acestor referiri, în vederea reducerii dependenței exclusive și mecanice pe astfel de ratinguri de credit.

Pct. 22: modificări aduse art. 206 (privind dispozițiile tranzitorii și finale) din O.U.G. nr. 32/2012 

La pct. 22 se prevede modificarea adusă art. 206.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 206 stabilea completarea dispozițiilor referitoare la contravenții cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare prezentei ordonanțe de urgențe.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 206 prevede completarea dispozițiilor referitoare la contravenții cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

O.U.G. nr. 32/2012: modificată prin Legea nr. 10/2015 was last modified: ianuarie 15th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.