O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală – modificări (O.G. nr. 9/2019)

23 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 205

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Campania Back to  Law School
Actul modificator

Sumar

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015

(M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013; cu modif. ult.)

O.G. nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 668 din 9 august 2019)

 

– modifică: art. 10 alin. (4), art. 10 alin. (6)-(7);

– introduce: art. 10 alin. (3^1), art. 10 alin. (7^1)-(7^2);

– abrogă: art. 10 alin. (5).

 

În M. Of. nr. 668 din 9 august 2019, s-a publicat O.G. nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.);

Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (M. Of. nr. 483 din 14 iulie 2010; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (M. Of. nr. 680 din 26 septembrie 2011; cu modif. ult.);

Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România (M. Of. nr. 939 din 22 noiembrie 2016);

O.G. nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003 (M. Of. nr. 62 din 1 februarie 2003);

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015 (M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013; cu modif. ult.);

O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată prin Legea nr. 93/2011 (M. Of. nr. 606 din 26 august 2010; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015.

 

Art. 10 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (introdus prin O.G. nr. 9/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Toate solicitările de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1), se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate”.

 

Art. 10 alin. (4) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (modificat prin O.G. nr. 9/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (4) prevedea:

„(4) În situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice procedează astfel:

a) notifică beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceștia mai pot depune solicitări;

b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;

c) în situația în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinație;

d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) și c) depășesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu această destinație, acestea se restituie beneficiarilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu această destinație, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la aceasta”.

 

Art. 10 alin. (5) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (abrogat prin O.G. nr. 9/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (5) prevedea:

„(5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (5) se abrogă.

 

Art. 10 alin. (6)-(7) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (modificat prin O.G. nr. 9/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (6)-(7) prevedeau:

„(6) În situația suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (3) și (4).

(7) În situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinație”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (6)-(7) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(6) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (3) și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare.

(7) În cursul unui an bugetar, în situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în baza solicitărilor de transfer depuse și înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1), transferul sumelor solicitate urmând a se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicităril”.

 

Art. 10 alin. (7^1)-(7^2) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (introdus prin O.G. nr. 9/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, după alin. (7) se introduc două noi alineate, alin. (7^1)-(7^2), cu următorul conținut:

„(7^1) În cursul unui an bugetar, după efectuarea transferurilor prevăzute la alin. (3^1) și (7), în situația existenței unor credite bugetare disponibile, solicitările de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7^2) Pe perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1), în situația în care solicitările de transfer depuse conform alin. (3^1), (7) și (7^1) depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate”.

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală – modificări (O.G. nr. 9/2019) was last modified: august 22nd, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter