O.U.G. nr. 25/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unui termen, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Prezentare generală

2 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1868
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 25/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unui termen, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

O.U.G. nr. 25/2018 modifică mai multe acte normative, printre care și Codul fiscal și Codul de procedură fiscală.

 

Actele normative modificate

O.U.G. nr. 25/2018 modifică următoarele acte normative:

Codul fiscal;

Codul de procedură fiscală;

O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (M. Of. nr. 644 din 7 august 2017; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe (M. Of. nr. 460 din 30 iunie 2011; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (M. Of. nr. 973 din 7 decembrie 2017; cu modif. ult.).

 

Alte prevederi

Art. II prevede faptul că în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, modelul și conținutul declarației informative prevăzute la art. 42 alin. (3) și la art. 56 alin. (1^3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Măsurile instituite potrivit prevederilor art. I pct. 28 se aplică cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziționată începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu încadrarea în creditele de angajament și bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale”.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, procedura de aplicare a prevederilor art. 68^1 alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Potrivit art. III, cerința prevăzută la art. 364 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și persoanelor care au solicitat eliberarea autorizației de antrepozit fiscal, ale căror cereri de autorizare ca antrepozit fiscal sunt în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Sumele încasate și neutilizate reprezentând taxele speciale pentru promovarea turistică a localității, de către sectoarele municipiului București, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se virează la bugetul local al municipiului București.

Art. IV stabilește faptul că pentru veniturile din contractele de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, realizate, în anul 2018, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilii au obligația să depună declarația prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze calculul venitului net potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, să determine și să plătească impozitul până la data de 15 martie 2019 inclusiv.

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din contracte de activitate sportivă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă, plata și declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 68^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din activități agricole impuse pe baza normelor de venit se aplică următoarele reguli:

a) declarațiile privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit – formular 221, depuse de către contribuabili la organul fiscal competent în cursul anului 2018, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi înlocuite cu declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, care se va depune până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;

b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică, contribuabilii care nu au depus declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit – formular 221 la organul fiscal competent până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.

În continuare, prevede faptul că impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate emise în temeiul Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și comunicate contribuabililor se anulează, din oficiu, de către organul fiscal central competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organul fiscal central competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit plăți anticipate de impozit pe venit, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență organul fiscal competent nu a emis decizia de stabilire a plăților anticipate pentru anul 2018, aceasta nu se mai emite.

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru care contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate se rețin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligația ca până la data de 15 martie 2019 inclusiv să stabilească, să rețină, să plătească și să declare contribuțiile anuale datorate de beneficiarul de venit pentru anul 2018.

De asemenea, persoanele prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, înainte de data emiterii ordinului privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut la art. 122 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depun Declarația pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal – formular 604 și efectuează plata contribuției conform prevederilor art. 180 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizii de plăți anticipate, care se anulează potrivit prezentului articol, a fost stins, contribuabilii pot solicita restituirea acestuia potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. VI, dispozițiile art. V se aplică cererilor și deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. VIII prevede faptul că Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017, precum și modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și ministrul finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017, se modifică prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice, care se emite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Conform art. IX, dispozițiile art. 1 alin. (4) și (4^1) din O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și cererilor aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. XIII prevede faptul că pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au achitat la bugetul de stat, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obligațiile prevăzute la art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, plata sumelor respective se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.

Potrivit art. XIV, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția prevederilor pct. 3 și 5, care intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

 

 

 

 

 

O.U.G. nr. 25/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unui termen, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Prezentare generală was last modified: aprilie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter