O.U.G. nr. 22/2019 pentru modificarea O.U.G. nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

9 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 116

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții

 

Contenciosul administrativ roman Rarincescu
Art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții (modificat prin O.U.G.  nr. 22/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, lit. a) prevedea:

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) fonduri suverane de dezvoltare și investiții – societăți pe acțiuni înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei ordonanțe de urgență, deținute integral de stat, care au ca activitate principală operațiuni financiare, inclusiv efectuarea de investiții financiare în nume și cont propriu, cu aport în numerar și în natură la capitalul social, inclusiv sub formă de acțiuni deținute de stat la societăți, inclusiv strategice, atât pe piața internă, cât și pe piața externă, care îndeplinesc criteriile economice și cerințele de clasificare în afara conturilor guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene. Fondurile suverane pot desfășura și alte operațiuni economice ca activități secundare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) fonduri suverane de dezvoltare și investiții – societăți pe acțiuni înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei ordonanțe de urgență, deținute integral de stat, care au ca activitate principală operațiuni financiare, inclusiv efectuarea de investiții financiare în nume și cont propriu, cu aport în numerar și în natură la capitalul social, inclusiv sub formă de acțiuni deținute de stat la societăți, inclusiv strategice, atât pe piața internă, cât și pe piața externă, care îndeplinesc criteriile economice și cerințele de clasificare în afara conturilor guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene. În cazul în care fondurile se clasifică în conturile guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene, fondurile trebuie să înregistreze profit prin activitatea desfășurată. Fondurile suverane pot desfășura și alte operațiuni economice ca activități secundare;”.

 

Art. 5 alin. (4^1) din O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții (introdus prin O.U.G.  nr. 22/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul conținut:

„(4^1) În cazul în care Institutul Național de Statistică reclasifică în sectorul administrației publice o societate ale cărei pachete de acțiuni au fost aduse ca aport în natură de către statul român la capitalul social al unui fond, iar această reclasificare a societății poate conduce la reclasificarea acelui fond în sectorul administrației publice, acțiunile respectivei societăți se pot transfera cu titlu gratuit și libere de sarcini din proprietatea privată a fondului în proprietatea privată a statului prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, capitalul social al fondului diminuându-se în mod corespunzător”.

 

Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții (modificat prin O.U.G.  nr. 22/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (2) prevedea:

„(2) Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autorității publice centrale, autoritate care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic și un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, pe baza următoarelor criterii de selecție, care se detaliază în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1): expertiză în domeniul financiar-bancar necesară îndeplinirii responsabilităților specifice fondurilor suverane, experiență în administrarea de societăți, integritate profesională, bună reputație, cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate complexității activității specifice fondurilor suverane, precum și a criteriilor stabilite în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, desemnați de adunarea generală a acționarilor pe baza următoarelor criterii de selecție, care se detaliază în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1): expertiză în domeniul financiar/bancar necesară îndeplinirii responsabilităților specifice fondurilor suverane, experiență în administrarea de societăți, integritate profesională, bună reputație, cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate complexității activității specifice fondurilor suverane, precum și a criteriilor stabilite în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 6 alin. (6^1) din O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții (introdus prin O.U.G.  nr. 22/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul conținut:

„(6^1) Prin derogare de la prevederile art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale dispozițiilor art. 153^18 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, remunerațiile membrilor consiliului de supraveghere și ale membrilor directoratului se stabilesc de adunarea generală a acționarilor fiecărui fond”.

 

Art. 12 din O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții (introdus prin O.U.G.  nr. 22/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 11 se introduce un nou articol, art. 12, cu următorul conținut:

„Art. 12

 Societățile al căror capital social este deținut integral de fondurile suverane de dezvoltare și investiții pot funcționa cu orice număr de acționari”.

 

Alte prevederi

 

Conform art. III, până la înființarea unor fonduri suverane de dezvoltare și investiții, calitatea de acționar a statului român la societățile ale căror pachete de acțiuni se aduc ca aport în natură de către statul român la capitalurile sociale ale fondurilor se exercită în continuare de către autoritățile publice tutelare care, la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, reprezintă statul ca acționar.

O.U.G. nr. 22/2019 pentru modificarea O.U.G. nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A., precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții was last modified: aprilie 9th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter