O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă și alte acte normative – modificări (O.U.G. nr. 68/2020)

15 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 288

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

(M. Of. nr. 88 din 4 februarie 2014; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile

(M. Of. nr. 391 din 14 mai 2020)

– introduce: art. I alin. (1^1)-(1^3), art. I alin. (4^1)-(4^2);

 

– modifică: art. I alin. (1), art. I alin. (3) partea introductivă, art. I alin. (3) lit. b), art. I alin. (4), art. I alin. (5), art. I alin. (6).

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005

(M. Of. nr. 361 din 26 aprilie 2004; cu modif. ult.)

– introduce: art. 2 lit. n), art. 4^1-4^6, art. 6 lit. a^1), art. 8^1 alin. (6)-(7), art. 20 lit. o), art. 24^1;

 

– modifică: art. 4 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1) lit. a^1), art. 7 alin. (2), art. 8^1, art. 15 alin. (1)-(2), art. 15^1, art. 20 lit. f), art. 25 lit. o), art. 42;

– abrogă: art. 2 lit. f), art. 4 alin. (2)-(6), art. 20 lit. a) și lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c), art. 31 alin. (1)-(2), art. 35 alin. (2).

O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată prin Legea nr. 363/2002

(M. Of. nr. 544 din 1 septembrie 2001; cu modif. ult.)

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

 

– modifică: art. 8 alin. (2), art. 10.

Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă

(rep. M. Of. nr. 554 din 22 iulie 2008; cu modif. ult.)

 

– modifică: art. 7.

 

În M. Of. nr. 391 din 14 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;

Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă.

 

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse respectivelor acte normative.

 

O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

 

Art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 1/2014 (modificat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I, alin. (1) prevedea:

„(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înființează Departamentul pentru situații de urgență, denumit în continuare Departamentul, structură operațională fără personalitate juridică, cu atribuții de coordonare, cu caracter permanent, la nivel național, a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat și asistența medicală de urgență în cadrul unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, denumite în continuare UPU/CPU, până la internarea în spital”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înființează Departamentul pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Departamentul, structură operațională, fără personalitate juridică, cu atribuții de:

a) coordonare integrată, cu caracter permanent, la nivel național, a activităților de protecție civilă, de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, de asigurare a resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, inclusiv de prim ajutor calificat și asistență medicală de urgență, în cadrul unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, denumite în continuare UPU/CPU, precum și în cadrul structurilor SMURD și serviciilor publice de ambulanță, până la internarea în spital sau externarea din UPU/CPU;

b) elaborare, coordonare și evaluare metodologică a activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Sănătății și ale celorlalte instituții sau structuri cu atribuții în domeniu;

c) coordonare și evaluare metodologică a activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran speologic, precum și a activităților de căutare-salvare canină în domeniul situațiilor de urgență, în colaborare cu structurile specializate cu atribuții în domeniu”.

 

Art. I alin. (1^1)-(1^3) din O.U.G. nr. 1/2014 (introdus prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, după alin. (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul conținut:

„(1^1) Departamentul asigură monitorizarea, controlul operațional și inspecția activității structurilor aflate în coordonare sau coordonare operațională, implementarea proiectelor cu finanțare externă în domeniul situațiilor de urgență, protecției civile și al cooperării civil-militare, pentru care Departamentul sau structurile din coordonare au calitatea de beneficiari, precum și implementarea managementului calității în cadrul structurilor din subordonare/coordonare și coordonare operațională.

(1^2) Departamentul asigură, sub coordonarea ministrului afacerilor interne, comunicarea publică în domeniul situațiilor de urgență și al dezastrelor, potrivit domeniilor de competență ale structurilor aflate în coordonare sau coordonare operațională.

(1^3) Procedura de elaborare, coordonare și evaluare metodologică, precum și evaluare a activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat se stabilește prin ordin comun a ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății”.

 

Art. I alin. (3) partea introductivă din O.U.G. nr. 1/2014 (modificat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I alin. (3), partea introductivă prevedea:

„(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), secretarul de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, coordonează:”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I alin. (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, coordonează”.

 

Art. I alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 1/2014 (modificat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I alin. (3), lit. b) prevedea:

„(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), secretarul de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, coordonează:

(…)

b) Inspectoratul General de Aviație, numai pentru operațiuni de gestionare a situațiilor de urgență”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I alin. (3), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, coordonează

(…)

b) Inspectoratul General de Aviație, cu excepția misiunilor de ordine publică care sunt coordonate de către secretarul de stat pentru ordine publică”.

 

Art. I alin. (4) din O.U.G. nr. 1/2014 (modificat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I, alin. (4) prevedea:

„(4) Departamentul coordonează operațional serviciile de ambulanță județene, respectiv al municipiului București, UPU/CPU, precum și serviciile publice Salvamont”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Departamentul coordonează operațional serviciile de ambulanță județene, respectiv Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, UPU/CPU, serviciile publice Salvamont și Salvaspeo și activitățile de căutare-salvare canină în domeniul situațiilor de urgență”.

 

Art. I alin. (4^1)-(4^2) din O.U.G. nr. 1/2014 (introdus prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (4^1)-(4^2), cu următorul conținut:

„(4^1) Departamentul, Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România și Corpul Român Salvaspeo elaborează și emit proceduri operaționale comune în domeniul coordonării operaționale și metodologice, precum și al evaluării formării profesionale.

(4^2) Departamentul colaborează cu Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, cu Corpul Român Salvaspeo și cu asociațiile de căutare-salvare canină în domeniul situațiilor de urgență în vederea coordonării metodologice și evaluării activității de formare profesională și de educație continuă, precum și a exercițiilor la nivel național, regional sau transfrontalier în domeniul intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran speologic”.

 

Art. I alin. (5) din O.U.G. nr. 1/2014 (modificat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I, alin. (5) prevedea:

„(5) Pentru exercitarea atribuțiilor, Departamentul folosește personal specializat, încadrat în condițiile legii, inclusiv prin detașare din cadrul Ministerului Sănătății, precum și din alte instituții publice, după caz. În acest sens, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înființează o structură specializată pentru monitorizarea, controlul operațional și inspecția activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul folosește personal încadrat în condițiile legii, inclusiv prin detașare, din cadrul Ministerului Sănătății, precum și din alte instituții publice, după caz”.

 

Art. I alin. (5^1) din O.U.G. nr. 1/2014 (introdus prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conținut:

„(5^1) În vederea realizării atribuțiilor specifice, Departamentul are în componență structuri funcționale înființate prin ordin al ministrului afacerilor interne”.

 

Art. I alin. (6) din O.U.G. nr. 1/2014 (modificat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I, alin. (6) prevedea:

„(6) Departamentul monitorizează activitatea operativă a structurilor pe care le are în coordonare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(6) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul colaborează cu celelalte ministere, autorități și instituții din cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență”.

 

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

 

Art. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (abrogat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 2, lit. f) prevedea:

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile folosite au următorul înțeles:

(…)

f) starea de alerta – se declara potrivit prezentei ordonanțe de urgență și se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acțiuni și măsuri de prevenire, avertizare a populației, limitare și înlăturare a consecințelor situației de urgență;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. f) se abrogă.

 

Art. 2 lit. n) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (introdus prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după lit. m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul conținut:

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile folosite au următorul înțeles:

(…)

n) coordonarea operațională – totalitatea măsurilor dispuse și a acțiunilor desfășurate de către factorii de decizie premergător și pe timpul gestionării unei situații de urgență, în vederea organizării intervenției și utilizării capabilităților disponibile într-o concepție unitară, pentru atingerea obiectivelor stabilite”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (modificat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 4 alin. (1) lit. b) prevedea:

„(1) Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri pentru:

(…)

b) declararea stării de alerta în cazul iminenței amenințării sau producerii situației de urgență;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri pentru:

(…)

b) declararea stării de alertă;”.

 

Art. 4 alin. (2)-(6) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (abrogat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (2)-(6) prevedeau:

„(2) Pe timpul stării de alerta se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și se aplica cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege.

(4) Acțiunile și măsurile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se stabilesc în regulamente, planuri, programe sau în documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziții emise conform reglementărilor în vigoare.

(5) Hotărârea de declarare a stării de alertă cuprinde:

a) baza legală;

b) perioada de aplicare;

c) măsurile dispuse;

d) obligațiile cetățenilor și ale operatorilor economici în ceea ce privește participarea la activități în folosul comunităților locale.

(6) În funcție de evoluția situației de urgență care a determinat declararea stării de alertă, durata sau aria acesteia se poate prelungi ori extinde sau restrânge, după ca”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (2)-(6) se abrogă.

 

Art. 4^1-4^6 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (introdus prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 4 se introduc șase noi articole, art. 4^1-4^6, cu următorul conținut:

„Art. 4^1

Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.

Art. 4^2

(1) Starea de alertă se declară la nivel local, al municipiului București, județean sau național, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situație de urgență, pentru o perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(2) Stare de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică necesitatea menținerii răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(3) Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menținerea unui răspuns amplificat.

(4) În aplicarea alin. (1)-(3) se analizează cumulativ următorii factori de risc:

a) amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel local, al municipiului București, județean sau național;

b) intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;

c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;

d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;

e) existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.

Art. 4^3

(1) Comitetul local pentru situații de urgență declară, cu acordul prefectului, starea de alertă la nivel local, precum și prelungirea sau încetarea acesteia.

(2) Comitetul județean pentru situații de urgență declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul uneia sau mai multor localități din județ ori la nivelul întregului județ, precum și prelungirea sau încetarea acesteia. Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul municipiului București.

(3) Comitetul național pentru situații de urgență declară, cu acordul prim-ministrului, starea de alertă la nivelul mai multor județe ori la nivel național, precum și prelungirea sau încetarea acesteia.

(4) Hotărârile privind declararea, prelungirea sau încetarea stării de alertă se fundamentează în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 41 de către grupurile de suport tehnico-științific constituite pe tipuri de risc.

Art. 4^4

La declararea stării de alertă și pe durata acesteia comitetele pentru situații de urgență hotărăsc aplicarea, în condițiile legii, a uneia sau mai multor măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, pentru asigurarea rezilienței comunităților și pentru diminuarea impactului tipului de risc.

Art. 4^5

Hotărârile prin care se declară ori se prelungește starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă cuprind:

a) baza legală;

b) perioada stării de alertă;

c) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, asigurarea rezilienței comunităților și diminuarea impactului tipului de risc necesar a fi aplicate, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri;

d) instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după caz.

Art. 4^6

Măsurile aplicate pe durata stării de alertă potrivit art. 44 se reevaluează în cazul instituirii stării de urgență potrivit art. 93 din Constituția României, republicată, în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 4^1”.

 

Art. 6 lit. a^1) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (introdus prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul conținut:

„Sistemul Național are în compunere:

(…)

a^1) Comitetul național pentru situații de urgență;”.

 

Art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (modificat prin O.U.G. nr. 68/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (2) prevedea:

„(2) Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme interinstituționale de sprijin al managementului și se întrunesc semestrial și ori de câte ori situația impune.”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme interinstituționale cu rol decizional în managementul situațiilor de urgență, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora”.

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și alte acte normative – modificări (O.U.G. nr. 68/2020) was last modified: mai 15th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter