O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri (Codul fiscal, Legea nr. 155/2010, O.G. nr. 119/1999 și alte acte normative)

20 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4440

Despre

  • M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015
  • O.U.G. nr. 2/2015
  • pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

În M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. O.U.G. nr. 2/2015 modifică următoarele acte normative:

Codul fiscal: se introduce art 263 alin. (21);

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (M. Of. nr. 296 din 13 august 1998; cu modif. ult.): se introduce art. 21 alin. (1) lit. ț);

O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (M. Of. nr. 549 din 29 august 2013; cu modif. ult.): se modifică art. 2 lit. a) și b);

O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative (M. Of. nr. 392 din 12 iunie 2012; cu modif. ult.): se modifică art. III alin. (2) lit. a);

O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, (M. Of. nr. 381 din 4 iunie 2009; cu modif. ult.): se modifică art. 1 alin. (8), (103) și se introduc: art. 1 alin. (104)-(1013);

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv (rep. M. Of. nr. 799 din 12 noiembrie 2003; cu modif. și compl. ult.): se abrogă art. 2 lit. a), f) g), art. 5, alin. (3), art. 19 alin. (8), lit. i) și j), se modifică titlul art. 4 și alin. (1) și (3)-(5) ale aceluiași articol, art. 5, alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (7), art. 13 alin. (1), (5) și (6), art. 19, alin. (5), art. 19 alin. (8), lit. c) și h), art. 20, alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (1), se introduc art. 5 alin. (21), art. 27 lit. k);

Anexa nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (M. Of. nr. 241 din 29 august 1994; cu modif. ult.): se introduce nr. crt. 68;

O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice (M. Of. nr. 425 din 24 iunie 2010; cu modif. ult.): modifică: art. II alin. (2);

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000; cu modif. și compl. ult.): se introduce art. 14 alin. (21), se modifică art. (181) lit. b);

Legea nr. 323/2013 (M. Of. nr. 744 din 2 decembrie 2013): se modifică: art. 1-3;

Legea nr. 352/2013 (M. Of. nr. 809 din 19 decembrie 2013): se modifică art. 2;

Legea poliției locale nr. 155/2010 (rep. M. Of. nr. 339 din 8 mai 2014; cu compl. ult.): se modifică art. 18 alin. (1), art. 351, alin. (1);

O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (M. Of. nr. 926 din 28 decembrie 2011; cu modif. ult.): se modifică art. 123 alin. (1) lit. a);

O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (M. Of. nr. 680 din 26 septembrie 2011; cu modif. ult.): se modifică art. 1, art. 3 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (1) și (5), art. 15 alin. (1), (2) și (4), art. 16, art. 17; se introduc art. 12 alin. (8), art. 14 alin. (4) și (5);

O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, (M. Of. nr. 893 din 9 decembrie 2014; cu modif. ult.): se modifică art. 7 alin. (3).

La adoptarea O.U.G. nr. 2/2015 s-au avut în vedere, printre altele și următoarele:

– faptul că finanțarea proiectelor, programelor și acțiunilor culturale, instituită prin O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, este insuficientă în raport cu sumele colectate la Fondul cultural național și este necesară adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure completarea acestor surse în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor culturale;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– faptul că aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul fondurilor de garantare și contragarantare a creat dificultăți în activitatea acestora;

– faptul că în baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internaționale, Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A. și Societatea Comercială „Complexul Energetic Oltenia” – S.A. sunt angajate în procesul de restructurare și privatizare și se impune adoptarea unor măsuri de protecție socială a persoanelor concediate;

– faptul că limitările impuse prin O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, îngreunează desfășurarea activităților la nivelul DNA și DIICOT, pe linie de protocol și reprezentare, în contextul în care acestea sunt recunoscute pe plan european și internațional, fiind implicate activ în acțiuni ce au ca obiect cooperarea internațională și schimbul de experiență cu instituții similare din alte state;

– faptul că norma legislativă trebuie să fie clară și lipsită de echivoc, întrucât prin acte normative succesive s-a reglementat în mod diferit în legătură cu același domeniu, fără a cuprinde norme tranzitorii care să dispună cu privire la situațiile născute anterior din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.G. nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014;

– faptul că beneficiarii programului „Prima casă” au formulat numeroase solicitări în sensul repunerii în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a întregii finanțări garantate acordate, respectiv după aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanției, după ce situația financiară a beneficiarului s-a îmbunătățit, iar finanțatorii participanți în program au aprobat repunerea acestora în situația anterioară declarării scadenței anticipate;

–  necesitatea adoptării unor dispoziții care să asigure corelarea prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu prevederile art. 4 și 5 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, impunându-se introducerea în cuprinsul O.G. nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unor elemente de bună practică preventivă, menite să mărească eficacitatea controlului intern/managerial.

– nevoia de finanțare suplimentară în domenii prioritare, respectiv sănătate, educație, învățământ, social și sport, se impune alinierea politicilor de acordare de donații și sponsorizări ale operatorilor economici prevăzuți la art. 1 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

– faptul că Programul „Promovarea sportului de performanță” este un program de interes național dezvoltat de Ministerul Tineretului și Sportului prin intermediul structurilor sportive afiliate la federațiile sportive naționale pe ramura de sport, având ca scop valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și participare în competiții care să asigure realizarea de recorduri naționale și internaționale, care este adresat atât cluburilor sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cât și cluburilor sportive ale autorității publice locale/județene.

– faptul că, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, toți polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare, aveau la dispoziție 5 ani să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sub sancțiunea eliberării din funcție în cazul în care nu este urmat cursul respectiv. Cifra de școlarizare determinată de capacitatea limitată a instituțiilor de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne între 1.620-2.825 cursanți pe an a determinat ca pentru anul 2015 să rămână un număr de 3.049 cursanți, iar cifra de școlarizare acoperă doar 2.625.

– faptul că prin O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Guvernul a permis autorităților administrației publice locale ca, în limite resurselor financiare, să acorde normă de hrană pentru polițiștii locali. Prin norma limitativă la categoria polițiști locali a fost exclus un număr de 5.041 salariați din poliția locală, care au statut de funcționari publici sau de personal contractual.

– faptul că pentru a putea asigura egalitate de șanse la învățătură pentru toți elevii care sunt nevoiți să străbată pe jos sau cu mijloace de transport improprii transportului de persoane, învechite, poluate, de la 3 km la peste 20 km zilnic, reprezentând distanța de la localitatea de domiciliu la școală, dus-întors, se propune completarea beneficiarilor cu municipiile care au în componență sate și localități. Astfel, fiind incluse doar satele și localitățile aparținătoare ale orașelor, s-a creat eronat premisa că deși potrivit art. 20 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „unele orașe pot deveni municipii”, acestea nu ar putea primi microbuze pentru ca elevii din satele aparținătoare ale municipiilor să fie transportați la scoală.

Ordonanța a fost adoptată în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu putea fi amânată.

O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (Codul fiscal, Legea nr. 155/2010, O.G. nr. 119/1999 și alte acte normative) was last modified: martie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter