O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 345/2018)

8 ian. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 8.171

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(rep. M. Of. nr.  670 din 3 august 2006; cu modif. ult.)

 

 

 Legea nr. 345/2018 

(M. Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2019)

 

– modifică: art. 22 alin. (4)-(6), art. 22 alin. (8), art. 97 alin. (4);

– introduce: art. 22 alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (6^1)-(6^4), art. 102 alin. (1) pct. 40, art. 105 alin. (30).

 

 

În M. Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 345/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.).

Potrivit modificării aduse art. 22 alin. (8) din O.U.G. nr. 195/2002, numai permisul de conducere al persoanei declarate inaptă psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către poliția rutieră și poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. Astfel, nu se va mai putea proceda la retragerea permisului persoanei declarate inapta medical. De asemenea, persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliția rutieră, iar în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, este obligată să se prezinte la sediul poliției rutiere pentru a preda permisul de conducere, în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Art. 22 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin Legea nr. 345/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (3), după lit. c), se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul conținut:

„(3) Examinarea medicală se realizează în vederea:

(…)

d) efectuarea unei examinări medicale de specialitate la trimiterea medicului, în condițiile alin. (6)”.

 

Art. 22 alin. (4)-(6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 345/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22, alin. (4)-(6) prevedeau:

„(4) Examinarea medicală se realizează în unități de asistență medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui județ, care au obligația luării în evidență a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul și tractor agricol sau forestier ori de tramvai de către medicul de familie.

(5) Lista unităților de asistență medicală autorizate se stabilește și se actualizează prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidența sa, care posedă permis de conducere, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății emis conform alin. (2), va solicita unității de asistență medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul în care unitatea de asistență medicală autorizată a stabilit că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, va comunica aceasta imediat poliției rutiere pe a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (4)-(6) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Examinarea medicală a solicitanților prevăzuți la alin. (3) lit. a) și b), precum și a conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se realizează în unități de asistență medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui județ, care au obligația luării în evidență a acestora.

(5) Lista unităților de asistență medicală autorizate se stabilește și se actualizează prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se publică și pe pagina de internet a Ministerului Sănătății.

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate și cu datele de contact ale unității medicale în care medicul trimițător își desfășoară activitatea și să consemneze acest lucru în fișa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate”.

 

Art. 22 alin. (6^1)-(6^4) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin Legea nr. 345/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, după alin. (6), se introduc patru noi alineate, alin. (6^1)-(6^4), cu următorul conținut:

(6^1) În cazul în care unitatea de asistență medicală autorizată, în urma realizării examenului de specialitate necesar, stabilește că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliția rutieră în a cărei rază teritorială unitatea își desfășoară activitatea, către medicul trimițător, precum și persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistență medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimițător.

(6^2) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere în condițiile alin. (6), medicul trimițător nu este înștiințat de către unitatea de asistență medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliției rutiere pe a cărei rază teritorială acesta își desfășoară activitatea numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei aflate în evidența sau îngrijirea sa, precum și informația că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu prevederile alin. (6).

(6^3) La data primirii comunicării prevăzute la alin. (6^1) teza I sau, după caz, la alin. (6^2), poliția rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective, făcând mențiune despre aceasta în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului prevăzut la alin. (6).

(6^4) Persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliția rutieră în condițiile alin. (6^3). În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, conducătorul este obligat să se prezinte la sediul poliției rutiere pentru a preda permisul de conducere, în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură”.

 

Art. 22 alin. (8) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 345/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22, alin. (8) prevedea:

„(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliția rutieră și poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat aceasta măsură”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către poliția rutieră și poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură”.

 

Art. 97 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 345/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 97, alin. (4) prevedea:

„(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistență medicală autorizată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 97, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (6^3) și (8)”.

 

Art. 102 alin. (1) pct. 40 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin Legea nr. 345/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 102 alin. (1), după pct. 39, se introduce un nou punct, pct. 40, cu următorul conținut:

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

(…)

40. neîndeplinirea de către medic a obligației prevăzute la art. 22 alin. (6) și alin. (6^2)”.

 

Art. 105 pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin Legea nr. 345/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 105, după pct. 29, se introduce un nou punct, pct. 30, cu următorul conținut:

„Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane juridice:

(…)

30. neîndeplinirea de către unitatea medicală autorizată a obligației de a comunica în termenul prevăzut la art. 22 alin. (6^1) faptul că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai poliției rutiere pe a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, precum și medicului trimițător”.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 345/2018) was last modified: ianuarie 8th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter