O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prezentare generală

26 mart. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3213

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Actul modificatorActele modificate

O.U.G. nr. 18/2018

(M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018)

 Codul fiscal

Codul de procedură fiscală

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.)

 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

(M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.)

 

 

În M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Așa cum rezultă din însăși respectiva ordonanță de urgență, la adoptarea acesteia, au fost avute în vedere mai multe considerente. Dintre aceste considerente, menționăm următoarele:

 

– necesitatea reducerii numărului de declarații depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unor activități economice;

– necesitatea revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activități economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăților anticipate și instituirea unui singur termen de plată pentru a răspunde exigențelor privind administrarea eficientă a sistemului fiscal;

– necesitatea simplificării birocrației prin reducerea numărului de declarații depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare și diminuarea costurilor administrative legate de procesarea declarațiilor;

– necesitatea stabilirii contribuțiilor sociale obligatorii pentru unele categorii de persoane fizice care obțin venituri din activități ce nu au un caracter de continuitate;

– necesitatea încurajării contribuabililor persoane fizice care desfășoară activități economice să își declare în mod transparent obligațiile fiscale, în scopul îmbunătățirii conformării;

– necesitatea simplificării modului de stabilire a impozitului pe venit, atât pentru contribuabil, cât și pentru A.N.A.F., prin neemiterea deciziilor de impunere pentru plățile anticipate și cunoașterii de către contribuabil a obligațiilor de plată, fără intervenția organului fiscal;

– necesitatea dobândirii calității de asigurat de la termenul de depunere a declarației unice sau de la data depunerii acesteia, după caz;

– necesitatea încadrării ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent.

 

 

Actele normative modificate

Această ordonanță de urgență modifică:

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.);

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.);

–    Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.);

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.);

– Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.).

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 18/2018

Art. II prevede următoarele:

„(1) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aplică următoarele reguli:

a) contribuabilii au obligația efectuării calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem real, a determinării și a plății impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15 martie 2019 inclusiv;

b) plățile anticipate reținute la sursă pentru drepturile de proprietate intelectuală vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018;

(2) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă, virarea și declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 72 și art. 72^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018 inclusiv și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aplică următoarele reguli:

a) obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului, cu excepția declarației privind venitul realizat care va fi înlocuită cu declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;

b) contribuabilii au obligația efectuării determinării și plății impozitului datorat pentru fiecare venit brut primit în perioada respectivă, de la un organizator/plătitor de venituri din jocuri de noroc, până la data de 15 martie 2019 inclusiv.

(4) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă, virarea și declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 110 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile, iar pentru regularizarea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate sunt aplicabile reglementările legale în vigoare în respectiva perioadă.

(6) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care contribuția de asigurări sociale și, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate, se rețin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligația ca până la data de 15 martie 2019 inclusiv să stabilească, să rețină, să plătească și să declare contribuțiile anuale datorate de beneficiarul de venit pentru anul 2018.

(7) Contribuabilii prevăzuți la alin. (6) ale căror contracte au încetat în cursul anului 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar veniturile realizate sunt singurele venituri obținute în anul în curs, și care datorează contribuții sociale obligatorii potrivit titlului V din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin art. I din prezenta ordonanță de urgență, au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.

(8) În anul 2018, contribuabilii persoane fizice nu au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2017, dacă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au depus la organul fiscal declarația privind veniturile realizate din România – formular 200 sau declarația privind veniturile realizate din străinătate – formular 201. În cazul în care, pentru veniturile realizate în anul 2017, se depune și declarația unică prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal utilizează pentru definitivarea anului 2017 datele declarate în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

(9) Declarația privind venitul estimat/norma de venit – formular 220, declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit – formular 221, declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate – formular 600, depuse la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul curent, vor fi înlocuite cu declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, ce se va depune până la 15 iulie 2018.

(10) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență declarația pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare – formular 604 și care își mențin în continuare opțiunea exercitată nu depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

(11) În cazul în care persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu își mențin opțiunea exercitată prin depunerea declarației prevăzute la alin. (9) depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

(12) În anul 2018 declarația prevăzută la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se poate depune și pe suport hârtie, la sediul organului fiscal competent.

(13) Pentru stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii aferente veniturilor realizate în anul 2017, organul fiscal utilizează datele declarate în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depusă până la data de 15 iulie 2018 inclusiv”.

Potrivit art. VI, în anul 2018, persoanele fizice care realizează venituri din categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au calitatea de asigurat și le sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data termenului de depunere a declarației, prevăzut la art. 174 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VIII stabilește:

„(1) Termenul de emitere a ordinului privind procedura prevăzută la art. 72, 79 și 123 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin art. I din prezenta ordonanță de urgență, este de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

(2) Termenul de emitere a ordinului privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut la art. 122 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin art. I din prezenta ordonanță de urgență, este de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

(3) Termenul de emitere a ordinului privind aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizată de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central și de transmitere a declarației unice, prevăzut la art. 103 alin. (1^2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, este de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Termenul de emitere a ordinului comun al președintelui ANAF și al președintelui CNAS privind Structura informațiilor și periodicitatea transmiterii acestora de către ANAF, precum și procedura de acces la informațiile referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, prevăzut la art. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Conform art. IX alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Alin. (2) stabilește faptul că prevederile art. IV intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

 

 

 

 

 

O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Prezentare generală was last modified: martie 26th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter