O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7²) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

3 iun. 2015
Vizualizari: 1427

Despre

  • M. Of. nr. 374 din 28 mai 2015
  • O.U.G. nr. 14/2015
  • Completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
  • Modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
Actul modificatorActele modificate
O.U.G. nr. 14/2015
(M. Of. nr. 374 din 28 mai 2015)
Legea administrației publice locale nr. 215/2001
(rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
(M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. și compl. ult.)


 
 
În M. Of. nr. 374 din 28 mai 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.) și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. și compl. ult.).
 
Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere următoarele:

– interesul național privind buna gestiune a treburilor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și nevoia existenței capacității efective a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii;

– situația excepțională de la nivelul unor unități administrativ-teritoriale aflate în situația de a nu realiza gestionarea și soluționarea treburilor publice în situația în care consiliul local este dizolvat în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv consiliul județean este dizolvat în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu situația în care primarul nu își poate exercita mandatul în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 și 70 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv președintele consiliului județean nu își poate exercita mandatul, dublate fiind de existența funcției publice vacante de secretar la unitatea administrativ-teritorială,

– faptul că administrația publică locală de la nivelul unităților administrativ-teritoriale nu poate desfășura, în lipsa reprezentanților aleși, respectiv a celor numiți, activitatea de gestionare curentă a problemelor colectivității locale,

– faptul că în prezent o serie de unități administrativ-teritoriale se confruntă cu situația în care bugetul local pe anul 2015 nu a fost aprobat de către autoritățile deliberative, datorită faptului că acestea au fost dizolvate potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar autoritățile executive nu pot finanța cheltuielile unităților administrativ-teritoriale, care sunt asigurate din sume alocate de la bugetul de stat sau de la alte bugete.

– preocuparea constantă a statului român pentru soluționarea și gestionarea corespunzătoare a treburilor publice de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii,

– având în vedere consecințele negative cu privire la impactul social prin neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență, ținând cont că în acest moment sunt unități administrativ-teritoriale care din cauza situației expuse nu pot plăti salariile personalului din învățământ, sănătate, administrație,

– faptul că bugetul local și, implicit, bugetul de stat sunt afectate în mod negativ, întrucât nu pot fi onorate angajamentele deja asumate, generându-se penalități în sarcina autorității publice locale.

– necesitatea și urgența reglementării unei situații care, datorită circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri a interesului public – administrație, sănătate, învățământ,

– caracterul obiectiv, în sensul că această situație nu depinde de voința Guvernului care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reacționeze prompt pe calea unei ordonanțe de urgență.

O.U.G. nr. 14/2015 aduce modificări următoarelor acte normative:

Legii administrației publice locale nr. 215/2001, unde se introduc: art. 55 alin. (81)-(84), art. 99 alin. (9)-(12), art. 117 alin. (2).

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, unde se modifică: art. 39 alin. (72) .

Respectivele modificări vor face obiectul unor articole distincte.

O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (7²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale was last modified: iunie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.