O.U.G. nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor – modificări (Legea nr. 25/2015)

12 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1583

Despre

  • M. Of. nr. 166 din 10 martie 2015
  • Legea nr. 25 din 9 martie 2015
  • O.U.G. nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor

În M. Of. nr. 166 din 10 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 25/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb (M. Of. nr. 134 din 22 februarie 2011).

SUMAR

Actul modificatActul modificatorEveniment
O.U.G. nr. 14/2011
(M. Of. nr. 134 din 22 februarie 2011)
Legea nr. 25/2015 (M. Of. nr. 166 din 10 martie 2015)Modifică: art. 1, art. 4 lit. a)-c), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11, art. 16, art. 21 alin. (1), art. 25, art. 27 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (1), art. 34 alin. (2), art. 38 alin. (1);
Abrogă: art. 9 alin. (2), art. 34 alin. (3)

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 14/2011 prin Legea nr. 25/2015:

Art. 1 O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 stabilea ca obiect al respectivei ordonanțe acela de a reglementa protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecție a consumatorilor.

Conferința națională de insolvență

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „Prezenta ordonanță de urgență reglementează protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung care au ca obiect dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecție a consumatorilor”.

 

Art. 4 lit. a)-c) O.U.G. nr. 14/2011

Art. 4 explică înțelesul anumitor termeni și expresii.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 lit. a) definea contractul privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare ca fiind contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândește, cu titlu oneros, dreptul de folosință a unuia sau a mai multor spații de cazare peste noapte, pentru mai mult de o perioadă de ocupare.

De asemenea, art. 4 lit. b) explica termenul de contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță ca fiind contractul cu durata mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândește, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri și de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii.

În sfârșit, art. 4 lit. c) definea contractul de revânzare ca fiind contractul în temeiul căruia un comerciant acordă asistență, cu titlu oneros, unui consumator pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare ori dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. a) definește: „contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare – contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândește, cu titlu oneros, dreptul de folosință a unuia sau a mai multor spații de cazare peste noapte, pentru mai mult de un sejur neîntrerupt”.

De asemenea, art. 4 lit. b) definește: „contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță – contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândește, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri sau de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii”.

În sfârșit, art. 4 lit. c) definește: „contract de revânzare – contractul în temeiul căruia un consumator este asistat cu titlu oneros de către un profesionist, care acordă asistență pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia ori a mai multor spații de cazare sau dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 7 alin. (1) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că în cazul în care în cadrul unei oferte promoționale, al unui eveniment de promovare sau al unui eveniment comercial urmează a i se oferi consumatorului, personal, oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), comerciantul trebuie să precizeze în mod clar în invitație scopul comercial și natura evenimentului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) prevede: „În cazul în care în cadrul unei oferte promoționale sau al unui eveniment de promovare, i se propune consumatorului încheierea oricăruia dintre contractele prevăzute la art. 4 lit. a)-d), profesionistul trebuie să precizeze în invitație, în mod clar, scopul comercial și natura evenimentului”.

 

Art. 9 alin. (1) lit. e) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) lit. e) prevedea: comerciantul furnizează consumatorului toate informațiile prevăzute la art. 10 cu suficient timp, dar cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) lit. e) prevede: comerciantul furnizează consumatorului toate informațiile prevăzute la art. 10cu suficient timp înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă”.

 

Art. 9 alin. (2) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) prevedea faptul că perioada de 15 zile prevăzută la alin. (1) lit. e) se putea reduce cu acordul scris al consumatorului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) se abrogă.

 

Art. 11 O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea: Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, și se redactează în mod vizibil și ușor de citit, cu font de minimum 12. Culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 prevede: „Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, și se redactează în mod vizibil și ușor de citit, cu font de minimum 12”.

 

 Art. 16 O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 stabilea faptul că la momentul încheierii contractului, consumatorul primește cel puțin un exemplar al acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 prevede: „La momentul încheierii contractului, consumatorul primește cel puțin un exemplar din acesta”.

 

 Art. 21 alin. (1) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) prevedea faptul că în cazul în care consumatorul are intenția de a-și exercita dreptul de retragere din contract, acesta notifică în scris comerciantul cu privire la acest lucru, pe hârtie sau pe alt suport durabil, înainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru a fi valabilă, notificarea se comunică înainte de expirarea termenului de retragere din contract, prin mijloace care asigură confirmarea transmiterii acesteia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) prevede: „În cazul în care consumatorul are intenția de a-și exercita dreptul de retragere din contract, acesta notifică în scris profesionistul cu privire la acest lucru, pe hârtie sau pe alt suport durabil, înainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru a fi valabilă, notificarea se comunică înainte de expirarea termenului de retragere din contract”.

 

Art. 25 O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 prevedea faptul că în cazul unui contract de revânzare, definit la art. 4 lit. c), sunt interzise orice plăți în avans, acordarea de garanții, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoașterea explicită a sumelor datorate, precum și orice alte plăți sau contraprestații efectuate de consumator către comerciant ori către orice terț înainte ca respectivul contract de revânzare să își producă efectele sau să înceteze pe alte căi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 prevede: „În cazul unui contract de revânzare, definit la art. 4 lit. c) [contractul în temeiul căruia un consumator este asistat cu titlu oneros de către un profesionist, care acordă asistență pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia ori a mai multor spații de cazare sau dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță], sunt interzise orice plăți în avans, acordarea de garanții, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoașterea explicită a sumelor datorate, precum și orice alte plăți sau contraprestații efectuate de consumator către profesionist ori către orice terț înainte ca vânzarea efectivă să aibă loc sau ca respectivul contract de revânzare să înceteze pe alte căi”.

 

Art. 27 alin. (1) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (1) prevedea: Consumatorul are dreptul de a înceta contractul, fără penalizări, oricând după plata celei de a doua dintre ratele prevăzute la art. 26 alin. (3).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (1) prevede: „Începând cu data primirii solicitării scrise de plată pentru cea de a doua dintre ratele prevăzute la art. 26 alin. (3) [Plățile, inclusiv plata cotizației de membru, sunt eșalonate în rate anuale, fiecare dintre acestea având aceeași valoare], consumatorul are dreptul de a înceta contractul, fără penalizări”.

 

Art. 28 O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 prevedea faptul că în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere din contractul privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare ori din contractul pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, orice contract de schimb care depinde de acesta sau orice alt contract accesoriu încetează în mod automat, fără niciun fel de cost pentru consumator.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 prevede: „În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere din contractul privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare ori din contractul pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, orice contract de schimb accesoriu sau orice alt contract accesoriu încetează în mod automat, fără niciun fel de cost pentru consumator”.

 

Art. 29 alin. (1) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 alin. (1) prevedea faptul că fără a aduce atingere art. 63-65 din O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere din oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), iar prețul este acoperit în întregime sau parțial de un credit acordat consumatorului de către comerciant ori de către un terț, pe baza unui contract încheiat între acel terț și comerciant, contractul de credit încetează fără niciun fel de cost pentru consumator.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 alin. (1) prevede: „Fără a aduce atingere art. 63-65 din O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere din oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d) [contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, contract de revânzare, contract de schimb], iar prețul este acoperit în întregime sau parțial de un credit acordat consumatorului de către profesionist ori de către un terț, pe baza unei înțelegeri între acel terț și profesionist, contractul de credit încetează fără niciun fel de cost pentru consumator”.

 

 

Art. 34 alin. (2) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (2) prevedea faptul că neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în conformitate cu alin. (1), în termenele și în condițiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenției, sau săvârșirea repetată în decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (2) prevede: „Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în conformitate cu alin. (1) [Odată cu aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune următoarele sancțiuni contravenționale complementare: a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate; b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, în termen de maximum 15 zile calendaristice; c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile calendaristice; d) repararea deficiențelor constatate prin procesul-verbal, în termen de maximum 15 zile calendaristice], în termenele și în condițiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenției sau săvârșirea repetată, în decurs de 3 luni de la prima constatare a uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) [(1) Încălcarea prevederilor art. 6-10 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei. (2) Încălcarea prevederilor art. 11-16 și ale art. 22-29 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei. (3) Nerespectarea de către comerciant a dreptului consumatorului de a se retrage din contract, conform prevederilor art. 17, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei. (4) Nerespectarea de către comerciant a modului de calcul al termenului în care consumatorul își poate exercita dreptul de retragere, conform prevederilor art. 18-20, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei. (5) Nerespectarea de către comerciant a momentului de la care începe să producă efecte dreptul de retragere din contract, conform prevederilor art. 21 alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei], constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei”.

 

 

Art. 34 alin. (3) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (3) prevedea faptul că prin derogare de la art. 32 alin. (3) [Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării] din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contestarea în instanță a sancțiunilor contravenționale complementare dispuse nu suspendă de drept executarea acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 38 alin. (1) O.U.G. nr. 14/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (1) prevedea faptul că atunci când legislația aplicabilă contractului este legislația unui stat membru, consumatorul nu poate renunța la drepturile sale care îi sunt conferite prin legislația națională a respectivului stat membru care transpune prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (1) prevede: „Atunci când legislația aplicabilă contractului este legislația unui stat membru, consumatorul nu poate renunța la drepturile sale care îi sunt conferite prin legislația națională a respectivului stat membru”.

 

O.U.G. nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor – modificări (Legea nr. 25/2015) was last modified: martie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.