O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – modificări (O.U.G. nr. 1/2020)

10 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1189

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificatorSumar

O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

(M. Of. nr. 1116 din 29 decembrie 2018; cu modif. ult.)

 

O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 11 din 9 ianuarie 2020)

 

– modifică: art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2)-(5), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 42 alin. (1);

– introduce: art. 34 alin. (7), art. 36 alin. (6), art. 37 alin. (3), art. 40 alin. (4), art. 47 alin. (4);

– abrogă: art. 2 alin. (6), art. 3 alin. (5)-(6), art. 5 alin. (1), art. 5^2, art. 6, art. 9, art. 11-17, art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 90.

 

 

În M. Of. nr. 11 din 9 ianuarie 2020, s-a publicat O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, respectiva ordonanță stabilește unele măsuri fiscal-bugetare, dar aduce și unele completări, dar și modificări următoarelor acte normative:

– O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (M. Of. nr. 1116 din 29 decembrie 2018; cu modif. ult.);

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

– O.U.G. nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 245 din 29 martie 2019);

– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011 (M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014 (M. Of. nr. 593 din 20 septembrie 2013; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2015 (M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 80/2018 (M. Of. nr. 973 din 7 decembrie 2017; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.);

– Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (rep. M. Of. nr. 482 din 18 iulie 2007; cu modif. ult.);

– Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019; cu modif. ult.);

– Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (M. Of. nr. 485 din 16 iulie 2012; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012 (M. Of. nr. 337 din 18 mai 2007; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 38/2019 privind modificarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (M. Of. nr. 434 din 31 mai 2019; cu modif. ult.);

– Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică (M. Of. nr. 574 din 1 august 2014; cu modif. ult.);

– O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 (M. Of. nr. 643 din 30 august 2002; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015 (M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013; cu modif. ult.);

– Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii (M. Of. nr. 563 din 9 iulie 2019);

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

 

Art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 (modificat prin O.U.G. nr. 1/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1, alin. (1) prevedea:

„(1) Se înființează Fondul de Dezvoltare și Investiții, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), printrun cont de disponibil”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Fondul de Dezvoltare și Investiții, mecanism specific de finanțare în domeniul investițiilor publice, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică, este gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, printr-un cont de disponibil”.

 

Art. 2 alin. (2)-(5) din O.U.G. nr. 114/2018 (modificat prin O.U.G. nr. 1/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (2)-(5) prevedeau:

„(2) Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pe un interval de 20 ani este în limita sumei de 10.000 mil. euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Împrumuturile se acordă la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză prin hotărâre de Guvern emisă anual în limita plafoanelor aprobate potrivit art. 1 alin. (5), pe o perioadă de 5 ani cu tragere integrală și o dobândă de 1% pe an. Sumele rămase neutilizate din valoarea împrumutului acordat se restituie de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în primele 30 de zile calendaristice ale anului următor acordării.

(4) Dobânda aferentă împrumuturilor acordate se calculează pe fiecare an calendaristic, la soldul împrumutului, începând cu data tragerii, cu convenția număr de zile calendaristice/360. Dobânda astfel calculată se comunică Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care are obligația de a o plăti în 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

(5) Dobânda se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, și reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2)-(5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Valoarea împrumuturilor acordate pentru Fond se stabilește la valoarea granturilor contractate, care se diminuează la valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor efectuate și recepționate în condițiile legii.

(3) Dobânda aferentă împrumuturilor acordate se calculează pe fiecare an calendaristic, la soldul împrumutului, începând cu data tragerii, cu convenția număr de zile calendaristice/360. Dobânda astfel calculată se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, care are obligația de a o plăti în 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

(4) Dobânda se asigură din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(5) Rambursarea împrumuturilor se efectuează integral de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației începând cu luna ianuarie 2020 din sumele prevăzute cu această destinație în buget, într-un interval de 20 de ani. Convenția de împrumut încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, respectiv scadențarul aferent împrumutului se modifică corespunzător prevederilor prezentului alineat”.

 

Art. 2 alin. (6) din O.U.G. nr. 114/2018 (abrogat prin O.U.G. nr. 1/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (6) prevedea:

„(6) Rambursarea împrumuturilor se efectuează integral de Comisia Națională de Strategie și Prognoză la finele perioadei menționate la alin. (3), din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (6) se abrogă.

 

Art. 3 alin. (5)-(6) din O.U.G. nr. 114/2018 (abrogat prin O.U.G. nr. 1/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (5)-(6) prevedeau:

„(5) Investițiile finanțate din Fond, pentru care există finanțare din fonduri externe nerambursabile, sunt evaluate de către autoritățile de management care finanțează domeniile respective din perspectiva respectării condițiilor necesare rambursării acestora din fonduri externe nerambursabile printro cerere de rambursare ulterioară. Autoritățile de management vor formula recomandări privind structura și implementarea proiectului astfel încât acesta să fie eligibil la rambursare în cazul în care reglementările permit acest lucru. Beneficiarii de fonduri din grant au obligația întreprinderii oricărei acțiuni privind solicitarea rambursării din fonduri externe nerambursabile, la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. În cazul refuzului beneficiarilor, Comisia Națională de Strategie și Prognoză recuperează valoarea integrală a finanțării din grant prin intermediul organelor fiscale centrale, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza actului administrativ prin care se individualizează suma de recuperat, întocmit de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

(6) Sumele rambursate sau recuperate în condițiile alin. (5) se fac venit integral la bugetul de stat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (5)-(6) se abrogă.

 

Art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 (abrogat prin O.U.G. nr. 1/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (1) prevedea:

„(1) În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile depun o solicitare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză în care menționează următoarele:

a) denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3);

b) valoarea estimată a investiției, cu eșalonarea pe ani a acesteia;

c) respectarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 3;

d) mențiune cu privire la solicitarea avansului de 15% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea;

e) documentele justificative necesare fundamentării proiectului de investiții”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (1) se abrogă.

 

Art. 5^2 din O.U.G. nr. 114/2018 (abrogat prin O.U.G. nr. 1/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5^2 prevedea:

„Art. 5^2

Comisia Națională de Strategie și Prognoză verifică încadrarea în domeniile prioritare, precum și eligibilitatea proiectelor de dezvoltare propuse de beneficiari în raport cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5^2 se abrogă.

 

Art. 6 din O.U.G. nr. 114/2018 (abrogat prin O.U.G. nr. 1/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„Art. 6

(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză virează beneficiarului într-un cont de disponibil cu destinație specială suma solicitată la art. 5 lit. d). În execuție, în termen de 3 zile de la încasare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, respectiv universitățile transferă suma aflată în contul de disponibil în bugetul local sau în bugetele de venituri și cheltuieli ale universităților, după caz, în vederea utilizării acesteia. Avansul neutilizat până la data de 31 decembrie a fiecărui an se restituie în contul Fondului din care a fost virată.

(2) Beneficiarii pot solicita alocarea unei sume suplimentare, în limita a maximum 10% din valoarea finanțării, numai după justificarea integrală a sumelor virate anterior, cu încadrare în limitele anuale aprobate în contractul de finanțare, inclusiv pentru cazurile în care au restituit sumele neutilizate sau nu a fost solicitat avans în condițiile art. 5 lit. d).

(3) Sumele alocate în condițiile prezentului articol au destinație specială și nu pot fi supuse executării silite”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se abrogă.

 

Art. 9 din O.U.G. nr. 114/2018 (abrogat prin O.U.G. nr. 1/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Art. 9

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, beneficiarii au obligația să analizeze și să stabilească necesarul de credite bugetare destinate finanțării investiției în anul curent și să solicite Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză amendarea contractelor de grant în sensul modificării tragerilor din grant, în cazul în care există modificări ale eșalonării anuale a investiției.

(2) În cazul în care beneficiarii nu respectă condiția prevăzută la alin. (1), iar suma utilizată este mai mică decât suma trasă, în anii următori finanțarea se asigură în limita fondurilor rămase disponibile, iar penalizarea care se percepe este de 2% din suma neutilizată.

(3) Beneficiarii au obligația calculării și achitării, până la data de 31 martie a anului următor, a penalității prevăzute la alin. (2), care reprezintă venit la bugetul de stat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se abrogă

O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – modificări (O.U.G. nr. 1/2020) was last modified: ianuarie 10th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter