O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii – modificări (O.U.G. nr. 108/2018)

28 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 552

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017

(M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017)

O.U.G. nr. 108/2018 

(M. Of. nr. 1060 din 14 decembrie 2018)

 

– modifică: art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2)-(3), anexa – „Criterii privind  evaluarea on-line a planului de afaceri”;

– abrogă: art. 3 alin. (4)-(5).

 

În M. Of. nr. 1060 din 14 decembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 108/2018 privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Astfel, prin respectiva ordonanță se aduc unele modificări, dar și completări O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017 (M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017).

 

Potrivit uneia dintre completările aduse O.U.G. nr. 10/2017, în cadrul Programului „Start-upNation – Romania”se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.De asemenea, în cadrul aceluiași program se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, o sumă forfetară, din tranșa a II-a, care nu necesită depunerea documentelor justificative, pentru cheltuielile aferente salariilor, chiriilor, utilitățilorși serviciilor de contabilitate. Suma forfetară va fi acordată cu condiția creării a minimum 2 locuri de muncă, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5 din respectiva ordonanță.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 10/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 108/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (1) prevedea:

„(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation – Romania» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 8, precum și condițiile specifice în cazul finanțării din fonduri europene”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation – Romania» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 5”.

 

Art. 3 alin. (2)-(3) din O.U.G. nr. 10/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 108/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation – Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și/sau din fonduri externe.

(3) În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation – Romania», indiferent de sursa de finanțare, se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și cel al decontării cererilor de plată, așa cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation – Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 

(3) În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation – Romania» se utilizează mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate și cel al decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5”.

 

Art. 3 alin. (4)-(5) din O.U.G. nr. 10/2017 (introdus prin O.U.G. nr. 108/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (4)-(5), cu următorul conținut:

„(4) În cadrul Programului «Start-up Nation – Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. 

(5) În cadrul Programului «Start-up Nation – Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, o sumă forfetară, din tranșa a II-a, care nu necesită depunerea documentelor justificative, pentru cheltuielile aferente salariilor, chiriilor, utilitățilorși serviciilor de contabilitate. Suma forfetară va fi acordată cu condiția creării a minimum 2 locuri de muncă, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5”.

 

Anexa din O.U.G. nr. 10/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 108/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la O.U.G. nr. 108/2018, cu următorul conținut:

ANEXĂ

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

 

Nr. crt.CriteriiPunctaj
Domeniul de activitate
A1Producție30
2Servicii, inclusiv industriile creative definite conform Hotărârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România – Orizont 202030
3Comer țși alte activități10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii.
B1Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus față de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)10
2Cel puțin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată (potrivit Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD)/absolvent după anul 2012/șomer5
Densitate IMM
C1Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori < 420
2Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori ≥ 45
Criterii aferente investiției
D1Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile10
2Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile5
Criterii aferente asociaților/acționarilor
E1Niciunul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)25

 

   *Pentru evaluarea criteriului “număr de IMM/100 locuitori”, municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

    Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. 

    Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 

    Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: 

    Pentru planurile de afaceri, selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala: 

    numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; 

    numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după anul 2012/șomeri; 

    punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare); 

    data și ora înscrierii în program”.

O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii – modificări (O.U.G. nr. 108/2018) was last modified: decembrie 21st, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter