Reglementări privind veteranii de război, invalizii şi văduvele de război (O.U.G. nr. 9/2015)

6 mai 2015
2 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7190

Despre

  • M. Of. nr. 299 din 30 aprilie 2015
  • O.U.G. nr. 9/2015

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actele modificateActul modificatorSumar
Legea nr. 44/1994 (rep. M. Of. nr. 783 din 28 octombrie 2002; cu modif. ult.)O.U.G. nr. 9/2015 (M. Of. nr. 299 din 30 aprilie 2015)modifică: art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1)
Legea nr. 49/1991 (M. Of. nr. 162 din 1 august 1991; cu modif. ult.)modifică: art. 2 alin. (1)

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 299 din 30 aprilie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rep. M. Of. nr. 783 din 28 octombrie 2002; cu modif. ult. ) și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (M. Of. nr. 162 din 1 august 1991; cu modif. ult.).

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere următoarele:

– faptul că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, iar ultimii supraviețuitori ai acestui eveniment istoric au vârste deosebit de înaintate, dispariția pe cale naturală fiind una accelerată;

– faptul că la data de 29 aprilie se sărbătorește Ziua Veteranilor de Război, iar prin H.G. nr. 164/2015 anul 2015 a fost declarat „Anul Veteranilor de Război”;

– faptul că rentele acordate veteranilor de război nu au fost reanalizate de la adoptarea legii de referință, iar cheltuielile cu servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și îngrijiri medicale la domiciliu sunt considerabile, iar rata inflației a redus foarte mult puterea de cumpărare a acestei categorii de persoane;

– faptul că lipsa unei forme de sprijin adecvate are efecte negative ireversibile;

– faptul că neprezentarea respectivei ordonanțe de urgență ar avea consecințe negative asupra persoanelor aflate în această situație, a căror vârstă înaintată necesită asigurarea de îndată a unor condiții adaptate cerințelor individuale, pe care nu și le pot asigura din cauza veniturilor insuficiente;

– impactul pe care îl au actele de vitejie și sacrificiile veteranilor de război, față de care societatea contemporană are datoria de a cinsti, în timpul vieții, faptele lor eroice săvârșite pe câmpul de luptă.

De asemenea, respectiva ordonanță a fost adoptată pentru formarea și promovarea unei culturi educaționale adecvate a tineretului, în spiritul solidarității și camaraderiei față de cei care au făcut sacrificii enorme pentru patrie.

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război prin O.U.G. nr. 9/2015:

Art. 13 Lege nr. 44/1994 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2015)

Vechea reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că veteranii de război, cărora le fuseseră acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, beneficiau de următoarele drepturi, dacă nu le primiseră prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în la momentul respectiv și dovedeau cu acte legale dreptul solicitat:

a) cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler:

– împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m 2în municipiul, orașul sau comuna în care domicilia decoratul;

– cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu solda de bază a unui sublocotenent, compusă din solda de grad și solda de funcție la minim;

– cei decorați cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă lunară echivalentă cu solda de grad a unui sublocotenent;

b) cei decorați cu Ordinul Steaua României cu spade și panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade și panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăție și Credință cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum și Medalia Virtutea Ostășească, numai dacă aceasta a fost conferită pentru fapte de arme săvârșite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al doilea război mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de război, în conformitate cu prevederile art. 1:

– împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă în municipiul, orașul sau comuna în care domiciliau sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.

De asemenea, se prevedea faptul că cei decorați cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiau de o rentă lunară echivalentă cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.

Menționăm faptul că veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localitățile unde domiciliau sau în alte localități, nu putuseră fi împroprietăriți conform legii erau despăgubiți cu o sumă ce reprezenta contravaloarea terenului la care fuseseră îndreptățiți conform legii.

În sfârșit, cuantumul despăgubirilor se suporta din bugetul de stat și se actualiza anual prin hotărâre a Guvernului.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 prevede: „Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în prezent și dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:

a) cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler:

– împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m2 în municipiul, orașul sau comuna în care domiciliază decoratul;

– cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu 1,75 solde de bază ale unui sublocotenent, solda de bază fiind compusă din solda de grad și solda de funcție la minim;

– cei decorați cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă lunară echivalentă cu 1,75 solde de grad ale unui sublocotenent;

b) cei decorați cu Ordinul Steaua României cu spade și panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade și panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăție și Credință cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar; precum și Medalia Virtutea Ostășească, numai dacă aceasta a fost conferită pentru fapte de arme săvârșite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al Doilea Război Mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de război, în conformitate cu prevederile art. 1 [Au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau al doilea război mondial în armata română și s-au aflat într-una din următoarele situații: a) au luptat în unități militare – subunități, mari unități sau comandamente – la diferite eșaloane ori au făcut parte din formațiunile logistice, astfel cum sunt prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major; b) au acționat în unitățile speciale din zona interioară la dezamorsarea proiectilelor, precum și la curățarea teritoriului de mine până la 31 decembrie 1946; c) au fost comandanți militari sau comandanți ai gărzilor militare ori membri în comisiile militare de control și recepție în întreprinderi furnizoare de material de război, prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major; d) au luptat pe teritoriul național vremelnic ocupat de inamic, împotriva acestuia, în unități ori formațiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major; e) au făcut parte din justiția militară, poliția militară, jandarmerie, din unități de pompieri militari și companii de poliție din cadrul Ministerului de Interne, care au acționat în zona de operațiuni ori s-au aflat în unități sau formațiuni constituite și au acționat în timpul războiului, în perioadele arătate în Nomenclatorul Marelui Stat Major; f) au devenit invalizi de război; g) au fost prizonieri de război]:

– împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă în municipiul, orașul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.

Cei decorați cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 1,3 solde de grad ale unui sublocotenent.

Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localitățile unde domiciliază sau în alte localități, nu au putut fi împroprietăriți conform legii vor fi despăgubiți cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptățiți conform legii.

Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat și se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 14 Lege nr. 44/1994 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea faptul că veteranii de război care nu erau decorați cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) și b), dar cărora le fuseseră conferită Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945” beneficiau de o rentă lunară echivalentă cu 50% din solda de grad a unui sublocotenent.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „Veteranii de război care nu sunt decorați cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) [cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler] și b) [cei decorați cu Ordinul Steaua României cu spade și panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade și panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăție și Credință cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar; precum și Medalia Virtutea Ostășească, numai dacă aceasta a fost conferită pentru fapte de arme săvârșite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al Doilea Război Mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de război, în conformitate cu prevederile art. 1], dar cărora le-a fost conferită Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 90% din solda de grad a unui sublocotenent”.

 

Art. 15 alin. (1) Lege nr. 44/1994 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2015)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) prevedea faptul că veteranii de război puteau beneficia de avansări onorifice în grad cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei, potrivit propunerilor anuale ce se făceau de către asociațiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale sau de Ministerul de Interne, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) prevede: „Veteranii de război pot beneficia de avansări onorifice în grad, de regulă, cu ocazia Zilei de 9 Mai – Ziua Victoriei, potrivit propunerilor ce se fac de către asociațiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz”.

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război prin O.U.G. nr. 9/2015:

Art. 2 alin. (1) Lege nr. 49/1991 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2015)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea faptul că  invalizii, precum și veteranii de război primeau, pe lângă indemnizațiile prevăzute la art. 1, și un spor de câte 10 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugau câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depășea un an calendaristic.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) prevede: „Invalizii, precum și veteranii de război primesc, pe lângă indemnizațiile prevăzute la art. 1 [Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război li se acordă o indemnizație după cum urmează: a) invalizilor de război: 148 lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate; 132 lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate; 112 lei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate; b) veteranilor de război: 92 lei lunar; c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit: 92 lei lunar], și un spor de câte 20 de lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depășește un an calendaristic”.

 
Alte prevederi ale O.U.G. nr. 9/2015

Potrivit art. III alin. (1) O.U.G. nr. 9/2015 noua bază de calcul a rentelor lunare prevăzute la art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

De asemenea, art. III alin. (2) stabilește faptul că prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin respectiva ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

Reglementări privind veteranii de război, invalizii și văduvele de război (O.U.G. nr. 9/2015) was last modified: mai 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter