O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – modificări (Legea nr. 71/2015)

13 apr. 2015
3 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 5 (3 votes, average: 4,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
13.281 views

Despre

  • M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015
  • Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 83/2014
(M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
Legea nr. 71/2015
(M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015)
modifică: art. 1 alin. (7), art. 32, art. 33, art. 43, anexa nr. II Cap. III lit. C, D și E;
introduce: art. 1 alin. (51), art. 1 alin. (71), art. 1 alin. (81), art. 1 alin. (11), art. 5 alin. (11) și alin. (12), art. 81, art. 12 alin. (7)-(11), art. 321.


 

În M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014).

Art. 1 alin. (51) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (51).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (51) prevede: „Prin excepție de la prevederile alin. (1) [În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare] și (2) [În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții], personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și din celelalte instituții și autorități publice, salarizat la același nivel, precum și personalul din cadrul Consiliului Concurenței și al Curții de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituții, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, va fi salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

 
Art. 1 alin. (7) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (7) prevedea faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1) [În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare], salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu și Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepția agențiilor pentru dezvoltare regională.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (7) prevede: „Începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1) [În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare], salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu și Programul operațional pentru Pescuit/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepția agențiilor pentru dezvoltare regională”.

 
Art. 1 alin. (71) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

La art. 1, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (71).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (71) prevede: „Prin derogare de la alin. (1) [În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare], de drepturile prevăzute la alin. (7) [Începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu și Programul operațional pentru Pescuit/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepția agențiilor pentru dezvoltare regională] beneficiază și personalul autorității competente pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului de coordonare, personalul Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți – organism de coordonare, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime, Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit și personalul structurii de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

 
Art. 1 alin. (81) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (81), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (81) dispune: „Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (71) [personalul autorității competente pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului de coordonare, personalul Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți – organism de coordonare, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime, Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit și personalul structurii de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale] cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

 
Art. 1 alin. (11) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) prevede: „Prin derogare de la prevederile alin. (2) [În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții], personalul care își desfășoară activitatea în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice nou-înființate sau reorganizate după anul 2009 beneficiază de sporul pentru condiții deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a beneficiat de acest spor, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

 
Art. 5 alin. (11) și (12) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (11) prevede: „Prin nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare se înțelege același cuantum al salariului de bază cu cel al salariaților având aceeași funcție, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum și sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplinește aceleași condiții de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime și își desfășoară activitatea în aceleași condiții, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării”.

De asemenea, art. 5 alin. (12) dispune: „Prevederile alin. (11) se aplică și pentru calculul indemnizației de încadrare pentru persoanele care sunt demnitari, ocupă funcții publice și de demnitate publică, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției”.

 
Art. 81 O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Noua reglementare

După art. 8 se introduce un nou articol, art. 81, cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 81 prevede: „(1) Ordonatorii principali și secundari de credite pot beneficia de serviciile specialiștilor din cadrul instituțiilor publice aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(2) În perioada în care desfășoară această activitate, personalul de specialitate prevăzut la alin. (1) își păstrează toate drepturile salariale de la locul de muncă și beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și cazare.

(3) Cheltuielile de personal și cele pentru transport și cazare sunt suportate de angajator”.

Art. 12 alin. (7)-(11) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (7) prevede: „Începând cu luna iulie 2015, personalul din structurile din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale ale Ministerului Apărării Naționale beneficiază de dreptul prevăzut la art. 14 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în procent de până la 30% din solda de funcție/salariul de bază”.

De asemenea, art. 12 alin. (8) dispune: „La stabilirea indemnizațiilor, compensațiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare pentru personalul din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care ocupă funcții publice specifice de inspector antifraudă, inspector-șef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă și inspector-general antifraudă, nu se aplică prevederile art. 3 [În anul 2015, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și art. 10 al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011]”.

Potrivit art. 12 alin. (9): „Prin excepție de la prevederile art. 1, personalul prevăzut la alin. (8) beneficiază de sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, prevăzut la art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI – Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordat în condițiile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Art. 12 alin. (10) dispune: „Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1), în situația în care personalul Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 75% din salariul de bază”.

În sfârșit, art. 12 alin. (11) prevede: „Dreptul prevăzut la alin. (10) se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective și se determină pe baza raportului dintre salariul de bază și durata normală a timpului de lucru”.

Art. 32 O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (1) prevedea faptul că salarizarea personalului Institutului Național de Statistică, inclusiv a personalului din direcțiile regionale și județene de statistică, se stabilea la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 32 alin. (2) dispunea faptul că asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul Institutului Național de Statistică, inclusiv din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului și al președintelui Institutului Național de Statistică.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 prevede: „(1) Salarizarea personalului Institutului Național de Statistică, inclusiv a personalului din direcțiile regionale și județene de statistică, precum și a personalului Centrului Național de Pregătire în Statistică se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul Institutului Național de Statistică, inclusiv din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, precum și a celor din Centrul Național de Pregătire în Statistică cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului și al președintelui Institutului Național de Statistică”.

 
Art. 321 O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Noua reglementare

După art. 32 se introduce un nou articol, art. 321.

Potrivit noii reglementări, art. 321 prevede: „(1) Salarizarea personalului din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului și al secretarului de stat din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte”.

 
Art. 33 O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 dispunea faptul că până la aplicarea integrală a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, în cabinetul președintelui, vicepreședinților Curții de Conturi a României și ai Autorității de Audit se poate utiliza funcția de consilier, salarizat la nivelul funcției de auditor public extern din cadrul acestor instituții.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 prevede: „(1) Până la aplicarea integrală a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul de specialitate, cu studii superioare, care ocupă funcții, potrivit legii, la cabinetele președintelui, vicepreședinților și consilierilor de conturi ai Curții de Conturi a României, respectiv ai Autorității de Audit este asimilat funcției de auditor public extern din cadrul acestor instituții.

(2) Nivelul salariului de bază stabilit pentru oricare dintre funcțiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi inferior salariului de bază pentru funcția de auditor public extern corespunzător vechimii minime în specialitate de 12 ani”.

 
Art. 43 O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 prevedea faptul că termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 prevede: „Termenul prevăzut la art. II [începând cu data de 1 ianuarie 2015] din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 iulie 2015.

 
Anexa nr. II Cap. III – Culte, lit. C și D la Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, capitolul III – Culte, literele C și D se modifică și vor avea următorul cuprins:

C. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică

 

Nr. crt.Funcția clericală sau asimilatăNumărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizareFuncția didactică cu care se asimilează
1.Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin46Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 40 de ani
2.Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal41Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ între 22 și 25 de ani
3.Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop729Profesor cu studii superioare, cu gradul didactic II și vechime în învățământ între 2 și 6 ani
4.Stareț, superioară, egumen466Profesor cu studii superioare, cu gradul didactic II și vechime în învățământ între 2 și 6 ani

 

D. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România

Nr. crt.Funcția clericalăNumărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizareFuncția didactică cu care se asimilează
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult15.250
1.Cu studii superioare:10.969Profesor cu studii superioare
gradul I3.018gradul didactic I
gradul II3.250gradul didactic II
definitiv2.440definitiv
debutant2.261debutant
2.Cu studii medii:4.281Învățător, educator, maistru-instructor cu studii medii
gradul I663gradul didactic I
gradul II784gradul didactic II
definitiv1.690definitiv
debutant1.144debutant»

 

Anexa nr. II Cap. III – Culte, lit. E art. 2 alin. (1) partea introductivă și lit. b) și c) la Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin Legea nr. 71/2015)

 

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) partea introductiva avea următorul conținut: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează:

Art. 2 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;

Art. 2 alin. (1) lit. c) dispunea faptul că personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65 % din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.

 

La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, capitolul III – Culte, litera E se modifică după cum urmează:

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) partea introductivă va avea următorul conținut: „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează:”

(…)

Art. 2 alin. (1) lit. b) prevede: „personalul din conducerea cultelor care își desfășoară activitatea în țară, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor”.

Art. 2 alin. (1) lit. c) dispune: „personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult din țară beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor”.

 

Art. 5 alin. (1) Anexa nr. II Cap. III – Culte, lit. E la Legea-cadru nr. 284/2010

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) prevedea faptul că pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) prevede: „Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 208.000 de euro lunar”.

 

Art. 9 alin. (1) lit. b) a doua liniuță din Anexa nr. II Cap. III – Culte, lit. E la Legea-cadru nr. 284/2010

 

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) lit. b) a doua liniuță avea următorul conținut: 40 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50 % din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate;

 

La art. 9 alin. (1) litera b), a doua liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) lit. b) a doua liniuță are următorul conținut: «- 42 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate;»”

Alte prevederi ale Legii nr. 71/2015:

Potrivit art. II, Legea nr. 71/2015, drepturile prevăzute la art. 12 alin. (9)-(11) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege, se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.

O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – modificări (Legea nr. 71/2015) was last modified: iulie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter