O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare – completări (Legea nr. 124/2016)

15 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 913

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 8/2016
(M. Of. nr. 225 din 25 martie 2016)
Legea nr. 124/2016
(M. Of. nr. 520 din 11 iulie 2016)
introduce: art. 1 alin. (6); art. 7^1 și 7^2

În M. Of. nr. 520 din 11 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 124/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Monitor Dosare

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 1 alin. (6) din O.U.G. nr. 8/2016 (modificată prin Legea nr. 124/2016)

 

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (6) dispune următoarele:

(6) Disponibilul sumei prevăzute la alin. (1), rămasă necontractată până la data de 15 mai 2016, se alocă, în condițiile prevăzute la alin. (2), pentru împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane euro pe proiect, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 și Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor acestora”.

 

Art. 7^1 și art. 7^2 din O.U.G. nr. 8/2016 (modificată prin Legea nr. 124/2016)

 

Noua reglementare

După art. 7 se introduc două noi articole, art. 7^1 și 7^2.

Potrivit noii reglementări, art. 7^1 și 7^2 stabilesc următoarele:

Art. 7^1

Conferintele lunii noiembrie
”

(1) Lista proiectelor finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 și Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 alin. (6), precum și sumele aferente se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului fondurilor europene, emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.

(2) Pentru contractarea împrumuturilor prevăzute la art. 1 alin. (6), documentele prevăzute la art. 4 alin. (4) se depun până la data de 30 septembrie 2016 inclusiv la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, care după verificare le transmit, prin registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în atenția Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art. 7^2

(1) Se autorizează deschiderea pe numele unității din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale care gestionează rețelele securizate de comunicații de date de arie extinsă a unui cont de disponibilități 50.XX.XX «Disponibil din sume încasate pentru plata de servicii de comunicații aferente rețelelor securizate de comunicații de date de arie extinsă», la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială se află sediul unității respective.

(2) Beneficiarii serviciilor de comunicații achiziționate de Serviciul de Telecomunicații Speciale de pe piața publică, prin unitatea care gestionează rețelele securizate de comunicații de date de arie extinsă, vor vira în contul deschis conform alin. (1) sumele necesare pentru plata cheltuielilor aferente respectivelor servicii de comunicații”.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 124/2016

Art. II prevede faptul că prin excepție de la prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Societății Române de Televiziune pentru stingerea obligațiilor restante la data intrării în vigoare a prezentei legi, către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune.

Din creditele bugetare prevăzute în bugetul Societății Române de Televiziune pe anul 2016 pentru închirierea stațiilor și circuitelor datorate operatorilor economici din sistemul comunicațiilor se pot efectua plăți în limita a maximum 40% din obligațiile restante către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune.

De asemenea, diferența de sume până la stingerea integrală a obligațiilor restante la data intrării în vigoare a respectivei legi către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune se poate plăti din fonduri de la bugetul de stat numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. a) obținerea unei opinii favorabile din partea Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea măsurii prevăzute în cuprinsul prezentului articol cu legislația în domeniul ajutorului de stat;
  2. b) prezentarea de către Societatea Română de Televiziune Parlamentului a unui plan de eficientizare a activității acesteia care să cuprindă măsuri de natură juridică, economico – financiară, administrativă și editorială specifice, aprobat de Consiliul de administrație.

În fine, pentru plata obligațiilor prevăzute la alin. (1), Societatea Română de Televiziune poate utiliza și sume din veniturile proprii realizate de aceasta.

 

O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare – completări (Legea nr. 124/2016) was last modified: iulie 13th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter