O.U.G. nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificări (Legea nr. 67/2015)

15 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2829

Despre

  • M. Of. nr. 242 din 9 aprilie 2015
  • Legea nr. 67/2015
  • O.U.G. nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 8/2013 (M. Of. nr. 115 din 28 februarie 2013)Legea nr. 67/2015 (M. Of. nr. 242 din 9 aprilie 2015)modifică: titlul, art. 11 alin. (2) și (3), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15

introduce: art. 10 alin. (21), art. 11 alin. (11) și (12), alin. (4), art. 151

În M. Of. nr. 242 din 9 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 67/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 115 din 28 februarie 2013).

Titlul ordonanței

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul O.U.G. nr. 8/2013 era: „Ordonanță de urgență privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul O.U.G. nr. 8/2013 este: „Ordonanță de urgență privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”.

 
Art. 10 alin. (21) O.U.G. nr. 8/2013

Noua reglementare

La art. 10, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (21) prevede: „În activitatea de siguranță a transporturilor sunt implicate unitățile specializate medicale/psihologice agreate de Ministerul Transporturilor, acestea fiind definite de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare”.

 
Art. 11 alin. (11) și (12) O.U.G. nr. 8/2013

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (11) prevede: „Examinarea medicală și psihologică este obligatorie pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor”.

De asemenea, art. 11 alin. (12) dispune: „Se consideră a fi apte din punct de vedere medical și psihologic pentru funcțiile din siguranța transporturilor persoanele care îndeplinesc baremele de sănătate stabilite pentru aceste funcții și dețin un aviz sau un certificat medical, după caz, precum și un aviz psihologic de aptitudine, în termen de valabilitate”.

 
Art. 11 alin. (2) și (3)

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) prevedea faptul că examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor se asigura de către unitățile specializate medicale și/sau psihologice agreate de Ministerul Transporturilor.

De asemenea, art. 11 alin. (3) dispunea faptul că pentru activitatea prevăzută la alin. (2), unitățile agreate puteau percepe tarife care se constituiau în venituri proprii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) prevede: „Examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor se asigură numai de către unitățile specializate medicale și/sau psihologice, publice sau private, agreate de Ministerul Transporturilor”.

De asemenea, art. 11 alin. (3) dispune: „Pentru activitatea prevăzută la alin. (2), unitățile agreate percep tarife care se constituie în venituri proprii”.

 
Art. 11 alin. (4) O.U.G. nr. 8/2013

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4) dispune: „Tarifele prevăzute la alin. (3) se percep solicitantului examinării medicale și/sau psihologice”.

 
Art. 12 O.U.G. nr. 8/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea faptul că pentru a examina personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, unitățile specializate medicale și/sau psihologice trebuiau să dețină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor.

De asemenea, art. 12 alin. (2) stabilea: Certificatul de agreare reprezenta actul care atestă, anual, îndeplinirea condițiilor și criteriilor specifice realizării activității prevăzute la alin. (1).

Art. 12 alin. (3) prevedea faptul că Ministerul Transporturilor acorda, suspenda și retrăgea certificatul de agreare, în condițiile ordinelor prevăzute la art. 13 lit. c) și art. 14 lit. e).

Art. 12 alin. (4) dispunea faptul că Ministerul Transporturilor controla unitățile prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește respectarea criteriilor și condițiilor de agreare, acordând viza anuală.

În sfârșit, art. 12 alin. (5) prevedea faptul că tarifele pentru verificarea unităților prevăzute la alin. (1) în vederea agreării de către Ministerul transporturilor, precum și pentru viza anuală prevăzută la alin. (4) se stabileau prin ordin al ministrului transporturilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede: „(1) Pentru a examina și a emite avizul sau certificatul medical și/sau avizul psihologic pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, unitățile specializate medicale și/sau psihologice trebuie să dețină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor.

(2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condițiilor și criteriilor specifice realizării activității prevăzute la art. 11 alin. (2) [examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor].

(3) Ministerul Transporturilor acordă, suspendă și retrage certificatul de agreare, în condițiile ordinelor prevăzute la art. 13.

(4) Ministerul Transporturilor controlează unitățile prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește examinarea medicală/psihologică, precum și respectarea criteriilor și condițiilor de agreare, acordând viza anuală pe certificatul de agreare prin structura de specialitate cu atribuții în domeniu, din cadrul Ministerului Transporturilor.

(5) Tarifele pentru verificarea unităților prevăzute la alin. (1) în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor, precum și pentru viza anuală prevăzută la alin. (4), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

(6) Veniturile obținute conform prevederilor alin. (5) se constituie în venituri proprii ale Ministerului Transporturilor și rămân la dispoziția acestuia, fiind utilizate la finanțarea activității de evaluare în vederea agreării și/sau verificării unităților specializate medicale și/sau psihologice prevăzute la alin. (1), conform art. 67 [Guvernul poate aproba înființarea de activități finanțate integral din venituri proprii pe lângă unele instituții publice sau schimbarea sistemului de finanțare a unor instituții publice, din finanțate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) și lit. b) în finanțate în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) și c), după caz, stabilind totodată domeniul de activitate, sistemul de organizare și funcționare a acestor activități, categoriile de venituri și natura cheltuielilor] și 68 [(1) Excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care sunt finanțate, în limita sumelor primite de la acesta, dacă legea nu prevede altfel. (2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație] din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Art. 13 O.U.G. nr. 8/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că prin ordin al ministrului transporturilor se stabileau:

a) funcțiile din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală și/sau psihologică, precum și cele pentru care este obligatoriu și controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu;

b) înființarea, organizarea, funcționarea și componența Comisiei centrale medicale și psihologice în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic CF nr. 1 Witting București;

c) procedura de aplicare a sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea certificatului de agreare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 prevede: „Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc:

a) funcțiile din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală și/sau psihologică, precum și cele pentru care este obligatoriu și controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu;

b) înființarea, organizarea, funcționarea și componența Comisiei centrale medicale și psihologice în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București; finanțarea activității comisiei se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor;

c) procedura de control și de aplicare a sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul nerespectării art. 12 alin. (4) [Ministerul Transporturilor controlează unitățile prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește examinarea medicală/psihologică, precum și respectarea criteriilor și condițiilor de agreare, acordând viza anuală pe certificatul de agreare prin structura de specialitate cu atribuții în domeniu, din cadrul Ministerului Transporturilor];

d) normele privind procedura de agreare și avizare a unităților specializate medicale și/sau psihologice și componența comisiilor medicale și psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor;

e) modelul avizului sau certificatului medical, după caz, și/sau psihologic de aptitudine;

f) normele metodologice privind examinarea medicală și/sau psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor;

g) periodicitatea examinărilor medicale și psihologice pentru funcțiile din siguranța transporturilor;

h) tarifele prevăzute la art. 12 alin. (5) [Tarifele pentru verificarea unităților prevăzute la alin. (1) în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor, precum și pentru viza anuală prevăzută la alin. (4)]”.

 
Art. 14 O.U.G. nr. 8/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea faptul că prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului sănătății se stabileau:

a) baremurile de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor;

b) examinările clinice de specialitate, investigațiile paraclinice, precum și probele funcționale necesare în vederea obținerii avizelor de aptitudine medicală și/sau psihologică;

c) periodicitatea examinărilor medicale și psihologice pentru funcțiile din siguranța transporturilor;

d) înființarea, organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avizele medicale și/sau psihologice de aptitudine pentru funcțiile din siguranța transporturilor;

e) normele privind procedura de agreare a unităților medicale și/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor;

f) normele privind procedura de control la unitățile medicale și/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și persoanele desemnate să efectueze controlul;

g) condițiile în care personalul cu atribuții în siguranța transporturilor este considerat apt medical și/sau psihologic și modul în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții;

h) criteriile și condițiile privind acordarea, suspendarea și retragerea certificatului de agreare a unităților specializate medicale și/sau psihologice, în vederea examinării personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „Prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului sănătății se stabilesc baremurile de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor”.

 

Art. 15 alin. (1) și (2) O.U.G. nr. 8/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) prevedea faptul că în cadrul unităților sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) [Unitățile sanitare cu paturi din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor], precum și în unitățile sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor funcționau comisiile medicale și psihologice, care își menținuseră atribuțiile privind controlul medical și psihologic al personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.

De asemenea, art. 15 alin. (2) dispunea faptul că până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 14 lit. d) [Prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului sănătății se stabilesc înființarea, organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avizele medicale și/sau psihologice de aptitudine pentru funcțiile din siguranța transporturilor ], comisiile medicale și psihologice prevăzute la alin. (1) efectuau examinările medicale și psihologice pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, conform programărilor, în organizarea, funcționarea, componența și locația existentă la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) prevede: „În cadrul unităților sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor funcționează, în continuare, comisiile medicale și psihologice, care își mențin titulatura și atribuțiile privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor”.

De asemenea, art. 15 alin. (2) dispune: „Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 13 lit. d) [Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc (…) normele privind procedura de agreare și avizare a unităților specializate medicale și/sau psihologice și componența comisiilor medicale și psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor], comisiile medicale și psihologice prevăzute la alin. (1) vor efectua examinările medicale și psihologice pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, conform programărilor, în organizarea, funcționarea, componența și locația existentă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

 
Art. 151 O.U.G. nr. 8/2013

Noua reglementare

După art. 15 se introduce un nou articol, art. 151

Potrivit noii reglementări, art. 151 prevede: „(1) Personalului declarat inapt, retras temporar sau cu aviz restrictiv pentru funcții în siguranța transporturilor i se poate recomanda, de către comisiile medicale sau de către Comisia centrală medicală și psihologică în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București, recuperarea în unități specializate.

(2) După derularea procesului de recuperare în unitățile prevăzute la alin. (1), persoanele care doresc să se reintegreze pe aceeași funcție sau pe o funcție diferită din siguranța transporturilor sunt, în mod obligatoriu, reexaminate la comisiile medicale sau la Comisia centrală medicală și psihologică în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București, în vederea reevaluării afecțiunii pentru care s-a recomandat recuperarea”.

O.U.G. nr. 8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificări (Legea nr. 67/2015) was last modified: aprilie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter