O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și alte acte normative din domeniul jocurilor de noroc – modificări (O.U.G. nr. 42/2015)

19 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1414
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actele modificateActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 77/2009
(M. Of. nr. 439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 42/2015 (M. Of. nr. 767 din 14 octombrie 2015)introduce: art. 1 alin. (11), art. 1 alin. (21), art. 17 alin. (91)
O.U.G. nr. 159/1999
(M. Of. nr. 515 din 25 octombrie 1999; cu modif. ult.)
introduce: art. 1 alin. (21), art. 8 alin. (11), art. 8 alin. (4)
modifică: art. 5 alin. (3), art. 6, art. 7 alin. (4) din anexă
O.U.G. nr. 20/2013
(M. Of. nr. 187 din 3 aprilie 2013; cu modif. ult.)
introduce: art. 1 alin. (11), art. 1 alin. (61) și (62)
– modifică: art. 2 alin. (1), art. 3 lit. d), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1)

 

GALA LADY LAWYER, ediția a VI-a

În M. Of. nr. 767 din 14 octombrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc.

 

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– faptul că Recomandarea Comisiei din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online și pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 19 iulie 2014, precum și comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Comitetului Economic și Social și Comitetul Regiunilor privitor la un cadru corespunzător pentru jocurile de noroc online în piața internă [COM (2012) 596 final], document confirmat ca și poziție viitoare de către Harrie Temmink din cadrul DG Grow Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri în data de 23 septembrie 2015, propun statelor membre „crearea de autorități independente” de reglementare în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv a jocurilor loteristice;

– recomandarea Comisiei Europene, prezentul act normativ aliniază România la aceste recomandări în domeniul jocurilor de noroc în vederea coordonării unitare și concurențiale a tuturor jocurilor de noroc din România;

– faptul că prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne exceptează jocurile de noroc de la aceste servicii, statele având posibilitatea gestionării monopolului instituit pentru jocurile de noroc în așa fel încât să se asigure buna funcționare a domeniului și îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse;

– faptul că Compania Națională „Loteria Română” – S.A. desfășoară activitate de interes public național în domeniul jocurilor de noroc, cu scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației și crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național, dar în același timp servește interesele consacrate prin exclusivitatea în domeniul jocurilor loteristice;

– necesitatea instituirii unor măsuri legislative privind o mai bună funcționare a Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A și alinierea la cerințele actuale ale pieței naționale și europene de jocuri de noroc, precum și o gestionare eficientă a exclusivității deținute de aceasta, cu luarea în considerare a scăderii constante și semnificative a cifrei de afaceri, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri cu caracter temporar, reținându-se că în lipsa adoptării reglementărilor propuse pot apărea dificultăți deosebite în funcționarea pe viitor a companiei.

 

O.U.G. nr. 42/2015 modifică următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. nr. 439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010 (M. Of. nr. 854 din 21 decembrie 2010);

O.U.G. nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. (M. Of. nr. 515 din 25 octombrie 1999; cu modif. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001 (M. Of. nr. 303 din 8 iunie 2001);

O.U.G. nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. nr. 187 din 3 aprilie 2013; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013 (M. Of. nr. 433 din 16 iulie 2013).

 

 

Completarea O.U.G. nr. 77/2009

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse O.U.G. nr. 77/2009:

 

Art. 1 alin. (11) O.U.G. nr. 77/2009 (completată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) prevede: „Administrarea monopolului de stat prevăzut la alin. (1) se face de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc”.

 

Art. 1 alin. (21) O.U.G. nr. 77/2009 (completată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (21) dispune: „Statul acordă licența de organizare a jocurilor de noroc în mod exclusiv Companiei Naționale «Loteria Română» – S.A. pentru jocurile loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri”.

 
Art. 17 alin. (91) O.U.G. nr. 77/2009 (completată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 17, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (91).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (91) stabilește: „Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc, la propunerea motivată a direcțiilor de specialitate ale O.N.J.N., în alte condiții decât cele prevăzute la alineatele anterioare, până la clarificarea situației”.

 

Modificarea O.U.G. nr. 159/1999

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 159/1999:

 

Art. 1 alin. (21) O.U.G. nr. 159/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (21) prevede: „Activitatea Loteriei Române se desfășoară în conformitate cu prevederile Statutului, precum și ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și publicate pe site-ul companiei”.

 

Art. 5 alin. (3) O.U.G. nr. 159/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) dispunea faptul că drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finanțelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) dispune: „(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de maximum 4 ani”.

 

Art. 6 O.U.G. nr. 159/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 stabilea faptul că Loteria Română are ca obiect principal de activitate elaborarea, organizarea, administrarea și exploatarea jocurilor de noroc, executarea de produse loteristice, tipărituri și lucrări poligrafice, precum și alte activități stabilite prin statutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 stabilește: „Loteria Română are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea și exploatarea jocurilor de noroc loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri, elaborarea regulamentelor de joc, executarea de produse loteristice, tipărituri și lucrări poligrafice, precum și alte activități stabilite prin statut”.

 
Art. 8 alin. (11) O.U.G. nr. 159/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (11) prevede: „Președintele consiliului de administrație prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc situația economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, care vor fi vizate și certificate de cenzori, după caz”.

 

Art. 8 alin. (4) O.U.G. nr. 159/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (4) dispune: „Câștigurile neridicate de participanții la jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române”.

 

Art. 7 alin. (4) din anexa la O.U.G. nr. 159/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (4) stabilea faptul că reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului finanțelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (4) stabilește: „Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc”.

 

Modificarea O.U.G. nr. 20/2013

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 20/2013:

 

Art. 1 alin. (11) O.U.G. nr. 20/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) prevede: „Oficiul își desfășoară activitatea în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru”.

 

Art. 1 alin. (61) și (62) O.U.G. nr. 20/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (6) se introduc două noi alineate, alin. (61) și (62).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (61) și (62) prevăd:

(61) În cadrul Oficiului funcționează un secretar general, înalt funcționar public numit în condițiile legii.

(62) Secretarul general al Oficiului îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele încredințate de președintele Oficiului”.

 

Art. 2 alin. (1) O.U.G. nr. 20/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) dispunea faptul că Oficiul acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) dispune: „(1) Oficiul acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile din domeniul jocurilor de noroc și activitățile conexe, așa cum sunt reglementate de O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și alte acte normative din domeniul jocurilor de noroc – modificări (O.U.G. nr. 42/2015) was last modified: octombrie 19th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter