O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar – modificări (Legea nr. 162/2017)

13 iul. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2947

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 75/1999
(M. Of. nr. 598 din 22 august 2003; cu modif. ult.)
Legea nr. 162/2017
(M. Of. nr. 548 din 12 iulie 2017)
– modifică: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5 alin. (2) – (5); art. 6, art. 8; art. 13^1; art. 13^2; art. 20; art. 29; art. 30, art. 32; art. 32^1

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– introduce: art. 5 alin. (6) și (7); cap. IX^1, „Veniturile Camerei”, cuprinzând art. 32^2 și 32^3

– abrogă: art. 10-13; art. 21 și 22; art. 24 și 26; Capitolul VIII

În M. Of. nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 75/1999 prin Legea nr. 162/2017.

 

Art. 1 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că:

„Art. 1

Prezenta ordonanță de urgență constituie cadrul juridic pentru organizarea activității de audit financiar și reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 dispune următoarele:

„Art. 1

Prezenta ordonanță de urgență reglementează auditul financiar și exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de lege”.

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Art. 2 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că:

„Art. 2

(1) Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

(2) Auditul financiar cuprinde și auditul statutar, desfășurat potrivit legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:

„Art. 2

Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale, potrivit reglementărilor legale în domeniu”.

 

Art. 3 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea faptul că:

„Art. 3
(1) Auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândește această calitate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Auditorii financiari care au dobândit această calitate și sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei, desfășoară, în principal, următoarele activități:

a) auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în situațiile prevăzute de lege;

b) auditul financiar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditarea situațiilor financiare anuale;

c) misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;

d) misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu alte reglementări adoptate de Cameră;

e) audit intern.

(3) Auditorii financiari pot desfășura și alte activități, precum:

a) consultanță financiar-contabilă;

b) management financiar-contabil;

c) pregătire profesională de specialitate în domeniu;

d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitățile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, evaluator, practician în insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 dispune următoarele:

„Art. 3

(1) Auditorul financiar este persoana fizică ce dobândește această calitate în condițiile legii.

(2) Firma de audit este persoana juridică ce se autorizează în condițiile legii.

(3) Auditul financiar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în condițiile legii și care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, și constă, în principal, din următoarele activități:

a) auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în condițiile legii;
b) auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii;
c) misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;
d) misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu alte reglementări adoptate de Cameră;
e) audit intern, altul decât auditul public intern.

(4) Auditorii financiari și firmele de audit pot desfășura și alte activități, precum:

a) consultanță financiar-contabilă;
b) management financiar-contabil;
c) pregătire profesională de specialitate în domeniu;
d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitățile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, evaluator, practician în insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective”.

 

Art. 4 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că:

„Art. 4

Auditorii financiari, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi și percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate și integritate profesională”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 dispune următoarele:

 „Art. 4

Auditorii financiari și firmele de audit, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi și percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate și integritate profesională”.

 

Art. 5 alin. (2) – (5) din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) – (5) prevedea faptul că:

„Art. 5

(…)
(2) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România.

(3) Camera elaborează următoarele reglementări:

a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la:

– organele de conducere a Camerei și modul de alegere a acestora;

– atribuțiile și răspunderile Camerei;

– regulile și condițiile de atribuire, respectiv de retragere a calității de auditor financiar, în condițiile legii;

– cerințele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activității de audit financiar;

– regulile privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sancțiunilor disciplinare și procedura de disciplină, în condițiile legii;

– alte norme necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor Camerei;

b) codul etic;

c) standardele de audit;

d) normele de desfășurare a examenului de aptitudini profesionale;

e) normele privind procedurile de control al calității auditului financiar;

f) regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;

g) normele privind procedurile minimale de audit;

h) normele privind documentarea în audit;

i) normele privind sistemul de asigurare a calității;

j) normele privind raportarea auditului.

(4) Reglementările prevăzute la alin. (3) lit. b)–j) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei.

(5) Camera are următoarele atribuții:

a) atribuie calitatea de auditor financiar și emite autorizații pentru exercitarea acestei profesii în condițiile stabilite de regulamentul de organizare și funcționare;

b) organizează și urmărește programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

c) controlează calitatea activității de audit financiar;

d) promovează actualizarea legislației prin instituțiile abilitate, precum și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările instituțiilor profesionale europene și internaționale în domeniu;

e) adoptă normele interne privind activitatea Camerei;

f) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, în condițiile prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei;

g) asigură reprezentarea internațională a profesiei de auditor financiar din România;

h) adoptă alte norme privind auditul statutar, în condițiile legii;

i) adoptă reguli, norme și instrucțiuni în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, prin care să se asigure respectarea prevederilor legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) – (5) dispune următoarele:

„Art. 5

(…)

(2) Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar.

(3) Camera are, în principal, următoarele atribuții:

a) reglementarea și monitorizarea activităților desfășurate de către membrii săi, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) – e);
b) atribuțiile delegate de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, sub supravegherea și controlul acesteia;
c) reprezentarea intereselor membrilor săi.

(4) Camera elaborează:

a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, care se aprobă prin hotărâre a Conferinței membrilor Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;
b) normele de audit intern, altele decât cele de audit public intern;
c) reglementările necesare efectuării activităților prevăzute la alin. (6);
d) alte reglementări necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor Camerei.

(5) Reglementările prevăzute la alin. (4) lit. b) – d) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei”.

 

Art. 5 alin. (6) și (7) din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

 

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (5), se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (6) și (7) dispune următoarele:

„(6) Camera, în exercitarea atribuțiilor sale, desfășoară următoarele activități:

a) organizează și urmărește programul de formare continuă a membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) – e);
b) controlează calitatea activității membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) – e);
c) înaintează propuneri privind actualizarea legislației prin ASPAAS și Ministerul Finanțelor Publice, precum și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările instituțiilor profesionale europene și internaționale în domeniu;
d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de audit, după caz, în condițiile legii;
e) poate aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. 32^1 alin. (4);
f) poate propune sancționarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor financiar sau firme de audit, după caz, în condițiile legii;
g) asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel internațional;
h) adoptă Codul etic și standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și servicii conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar;
i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri și îndrumări în domeniul auditului statutar cu privire la standardele internaționale de audit și în aplicarea Codului etic adoptat de ASPAAS;
j) orice alte activități necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(7) Camera desfășoară și activități delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari, în condițiile legii”.

 

Art. 6 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea faptul că:

„Art. 6
(1) Camera are sediul în municipiul București, Str. Sirenelor nr. 67–69, sectorul 5.

(2) Camera poate înființa reprezentanțe în țară și în străinătate.

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința, Consiliul și Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeași perioadă, Biroul permanent, precum și persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare.

(5) Abrogat”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 dispune următoarele:

„Art. 6

(1) Camera are sediul în municipiul București, Str. Sirenelor nr. 67 – 69, sectorul 5.

(2) Camera poate înființa reprezentanțe în țară și în străinătate, fără personalitate juridică.

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința, Consiliul și Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) Membrii și președintele Consiliului Camerei sunt aleși în cadrul Conferinței, dintre auditorii financiari, pentru un mandat de 3 ani, putând îndeplini cel mult două mandate.

(5) Consiliul Camerei este format din 11 membri, inclusiv președintele acestuia.

(6) Alegerea membrilor și a președintelui Consiliului Camerei se desfășoară în conformitate cu procedura de alegeri aprobată de către Consiliul Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS.

(7) În cadrul Conferinței, președintele Consiliului Camerei se alege separat de alegerea membrilor Consiliului Camerei.

(8) Membrii Consiliului aleg, dintre aceștia, pentru aceeași perioadă, membrii Biroului permanent, cu excepția persoanei prevăzute la alin. (7).

(9) Conferința este formată din membrii Camerei care au calitatea de auditor financiar și au îndeplinite obligațiile către Cameră, în anul anterior desfășurării Conferinței, la termenele stabilite prin reglementările Camerei.

(10) Membrii Consiliului Camerei, membrii structurilor de disciplină ale acesteia, precum și angajații Camerei au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese”.

 

Art. 8 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea faptul că:

„Art. 8
(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi și persoane juridice.

(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care sunt incompatibili cu exercitarea activității de audit financiar. Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, în condițiile legii.

(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul public pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declarației date pe propria răspundere”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 dispune următoarele:

„Art. 8

(1) Camera are ca membri auditori financiari care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi și firme de audit, conform legii.

(2) Auditorul sau auditorii financiari care semnează raportul de audit sau alte rapoarte prevăzute de standardele internaționale de audit, în nume propriu sau în numele unei persoane juridice, trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ.

(3) Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnați de adunarea generală a entității economice respective, decad din această calitate:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soții administratorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar activ, un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la entitatea economică auditată;
c) persoanele cărora le este interzisă ocuparea funcției de administrator;
d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar au atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

(4) Auditorii financiari care coordonează activitatea de audit intern conform art. 23 trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ”.

 

Art. 10-13 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10-13 prevedeau faptul că:

„Art. 10
(1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc condițiile stabilite prin normele aprobate de Cameră.

(2) Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice a căror testare este inclusă în examen, persoana fizică efectuează un stagiu de pregătire practică de cel puțin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situațiilor financiare anuale sau a situațiilor financiare anuale consolidate.

(3) Camera poate stabili, prin norme proprii, condițiile în care pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoștințe în domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, la reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilă cerută pentru accesul la stagiu, precum și de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență profesională.

Art. 11

Condițiile și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru atribuirea calității de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Cameră.

Art. 12

Camera stabilește norme pentru aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și pentru înregistrarea auditorilor financiari și a entităților de audit din terțe țări.

Art. 13

(1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de competență profesională prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice, precum și aptitudinea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calității de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei. Este interzisă instituirea oricăror excepții de la testul de aplicare a cunoștințelor în practică din cadrul examenului de competență profesională”.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări,art. 10-13se abrogă.

 

Art. 13^1 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13^1 prevedea faptul că:

„Art. 13^1

(1) Auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru a-și menține cunoștințele teoretice și competențele profesionale la un nivel înalt. Camera emite norme cuprinzând obligațiile ce revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesională continuă a acestora.

(2) Nerespectarea cerințelor privind formarea profesională continuă se sancționează potrivit reglementărilor emise în acest sens.

(3) Camera adoptă standardele de etică profesională și normele de control intern de calitate al activității auditorilor financiari”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13^1 dispune următoarele:

Art. 13^1

(1) Auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru a-și menține cunoștințele teoretice și competențele profesionale la un nivel înalt.

(2) Nerespectarea cerințelor privind formarea profesională continuă se sancționează potrivit reglementărilor emise în acest sens, conform legii”.

 

Art. 13^2 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13^2 prevedea faptul că:

„Art. 13^2

(1) Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calității serviciilor prestate de auditorii financiari.

(2) Camera emite norme și proceduri de revizuire a calității activității de audit financiar, precum și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, potrivit legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13^2 dispune următoarele:

„Art. 13^2

Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calității serviciilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) – e), prestate de auditorii financiari și firmele de audit”.

 

Art. 20 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea faptul că:

„Art. 20

(1) Entitățile economice ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit cadrului legal stabilit prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează și funcționează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitățile publice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 dispune următoarele:

„Art. 20

(1) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit legii.

(2) Standardele de audit intern aplicabile entităților prevăzute la alin. (1) sunt standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii și adoptate de Cameră.

(3) La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează și funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice”.

 

Art. 21 și 22 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 și 22 prevedeau faptul că:

„Art. 21

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților entității economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia.

Art. 22

Auditul intern are drept obiective:

a) verificarea conformității activităților din entitatea economică auditată cu politicile, programele și managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitatea economică;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 și 22  se abrogă.

 

Art. 24 și 26 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 și 26 prevedeau faptul că:

„Art. 24

Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplică pentru organizarea și funcționarea auditului intern în entitățile economice menționate la art. 20, auditorii financiari efectuează și evaluarea funcției de audit intern; aceasta se referă la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cât și la performanțele acestuia, pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfășurarea activității lor.

Art. 26

Activitatea Camerei se desfășoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, potrivit legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 și 26  se abrogă.

 

Art. 29 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 prevedea faptul că:

„Art. 29

La entitățile economice ale căror situații financiare trebuie auditate, precum și la entitățile care optează pentru auditarea situațiilor financiare auditul se efectuează potrivit prezentei ordonanțe de urgență și legislației în vigoare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 dispune următoarele:

„Art. 29

La entitățile care optează pentru auditarea situațiilor financiare, auditul se efectuează potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în măsura în care nu constituie un audit statutar, potrivit legii”.

 

Art. 30 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 prevedea faptul că:

„Art. 30

Ministerul Finanțelor Publice elaborează și promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Camerei, cu consultarea acesteia și a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 dispune următoarele:

„Art. 30

Ministerul Finanțelor Publice elaborează și promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Camerei, cu consultarea acesteia și a ASPAAS”.

 

Capitolul VIII din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Capitolul VIII prevedea faptul că:

„CAPITOLUL VIII

Registrul public

Art. 31

(1) Auditorii financiari activi și nonactivi se înscriu în Registrul public.

(2) Registrul public se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Modificările intervenite în Registrul public se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,  Capitolul VIII – se abrogă.

 

Art. 32 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 prevedea faptul că:

„Art. 32

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a reglementărilor emise de Cameră atrage, după caz, răspunderea administrativă sau disciplinară”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 dispune următoarele:

„Art. 32

(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a reglementărilor emise de Cameră atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.

(2) Abaterile disciplinare săvârșite de auditorii financiari și firmele de audit pentru care se aplică sancțiuni disciplinare de către Comisia de disciplină a Camerei se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.

(3) Procedura de constatare a abaterilor disciplinare și de aplicare a sancțiunilor disciplinare, precum și modul de desfășurare a procedurii disciplinare sunt cuprinse în Regulamentul Comisiei de disciplină a Camerei”.

 

Art. 32^1 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32^1 prevedea faptul că:

„Art. 32^1

Abaterile pentru care se aplică sancțiuni, procedura de constatare și sancționare a acestora, precum și răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise de Cameră”.

>Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32^1 dispune următoarele:

„Art. 32^1

(1) În cadrul Camerei se constituie și funcționează Comisia de disciplină.

(2) Comisia de disciplină a Camerei este competentă cu soluționarea sesizărilor disciplinare referitoare la abaterile disciplinare săvârșite de auditorii financiari și firmele de audit, dacă faptele acestora au legătură cu efectuarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) – e) și alin. (4) lit. a) – c).

(3) Organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de disciplină, elaborat de Cameră.

(4) Comisia de disciplină din cadrul Camerei aplică auditorilor financiari și firmelor de audit următoarele sancțiuni disciplinare:

a) avertisment public în care sunt identificate persoana responsabilă și natura încălcării, publicată pe pagina de internet proprie a Camerei;
b) penalitate disciplinară cuprinsă între 2 și 6 salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari;
c) penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% și 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activității de audit statutar, pentru firmele de audit;
d) suspendarea activității cuprinsă între un an și 3 ani, conform căreia îi este interzis auditorului financiar sau firmei de audit să efectueze una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) – e) și alin. (4) lit. a) – c).

(5) Comisia de disciplină din cadrul Camerei înaintează propunerea de retragere a autorizării unui auditor financiar sau unei firme de audit, pentru abateri grave, către ASPAAS, spre competentă soluționare, conform legii.

(6) Procedura disciplinară se suspendă în situația în care împotriva auditorului financiar cercetat disciplinar s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru aceeași faptă.

(7) Persoana cercetată disciplinar este obligată să aducă la cunoștința Camerei faptul că s-a dispus împotriva sa punerea în mișcare a acțiunii penale.

(8) Hotărârile Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România se pot contesta la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile.

(9) Contestația formulată potrivit alin. (8) și comunicată potrivit prevederilor art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, suspendă executarea hotărârii Comisiei de disciplină a Camerei”.

 

Cap. IX^1, „Veniturile Camerei”, cuprinzând art. 32^2 și 32^3 din O.U.G. nr. 75/1999 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

 

Noua reglementare

După art. 32^1, se introduce un nou capitol, cap. IX^1, „Veniturile Camerei”, cuprinzând art. 32^2 și 32^3.

Potrivit noii reglementări, cap. IX^1, „Veniturile Camerei”, cuprinzând art. 32^2 și 32^3 dispune următoarele:

„CAPITOLUL IX^1

Veniturile Camerei

Art. 32^2

Camera își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele surse:

a) cotizații anuale fixe și variabile de la membrii săi;

b) cotizații de la auditorii financiari stagiari;

c) taxe în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale;

d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii; e) sancțiuni pecuniare aplicate conform art. 32^1 alin. (4) lit. b) și c);

f) donații, sponsorizări și alte venituri, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 32^3

(1) Cuantumul cotizațiilor, taxelor și al altor venituri ale Camerei, precum și modalitatea de încasare se aprobă de Consiliului Camerei.

(2) Membrii Camerei datorează acesteia cotizații anuale fixe și variabile.

(3) Cotizațiile variabile sunt stabilite ca procent aplicat la cifra de afaceri realizată din activitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”.

O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar – modificări (Legea nr. 162/2017) was last modified: iulie 13th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter