Prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv (O.U.G. nr. 66/2015)

8 ian. 2016
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 12115

Despre

  • M. Of. nr. 986 din 31 decembrie 2015
  • O.U.G. nr. 66/2015
  • Prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 165/2013
(M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 66/2015
(M. Of. nr. 986 din 31 decembrie 2015)
prorogă termenele prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

 

În M. Of. nr. 986 din 31 decembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.).

 

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– faptul că Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, a urmărit, prin impunerea unor termene fixe, să asigure finalizarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari, care se desfășoară încă din anul 1991;

– faptul că prin art. 5 din Lege au fost constituite comisii locale pentru inventarierea terenurilor, având scopul de a identifica suprafețele care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială;

– Prin art. 11 alin. (1), Legea a stabilit în sarcina comisiilor locale și județene de fond funciar, respectiv Comisia de fond funciar a municipiului București, obligația de a soluționa toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie și de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016;

–– faptul că art. 20 alin. (5) din Lege prevede că terenurile nerestituite foștilor proprietari intră de drept, de la 1 ianuarie 2016, în Fondul național al terenurilor agricole și al altor imobile, iar art. 27 alin. (1) din lege stabilește că punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate începând cu aceeași dată, prin achiziționarea de imobile din Fondul național;

– faptul că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a apariției unor impedimente obiective, legate în special de asigurarea serviciilor topografice și de suprapunerea de titluri de proprietate, prin O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv din perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea art. 45 din aceeași lege, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 65/2015, a fost prorogat termenul stabilit inițial pentru finalizarea inventarierii;

– faptul că până în prezent, procesul de inventariere a fost realizat în proporție de 98%, ceea ce a condus, în multe localități din țară, la identificarea a numeroase suprafețe, aflate în rezerva locală sau în proprietatea statului, care pot fi atribuite foștilor proprietari;

– faptul că prorogarea termenului de inventariere a condus, însă, și la suspendarea pe o perioadă suplimentară a activităților comisiilor de fond funciar;

– faptul că în aceste condiții, termenul de 1 ianuarie 2016 nu a mai fost considerat fezabil pentru finalizarea procesului de restituire, astfel încât, prin proiectul legii de aprobare a O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, s-a propus prorogarea până la data de 1 ianuarie 2017 a termenelor prevăzute de art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013;

– faptul că în data de 16 decembrie 2015, Curtea Constituțională a României, în cadrul controlului de constituționalitate anterior promulgării, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României asupra legii de aprobare a O.U.G. nr. 21/2015. Ca o consecință directă, până la data de 31 decembrie 2015 nu vor putea intra în vigoare prevederile prin care se intenționa prorogarea termenelor anterior menționate;

– faptul că dacă s-ar menține termenul de 1 ianuarie 2016, ar conduce la o gravă afectare a dreptului de proprietate al persoanelor îndreptățite, care nu ar mai avea posibilitatea de a intra în posesia fostelor proprietăți.

 

Prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

Potrivit art. unic din O.U.G. nr. 66/2015, termenele prevăzute la art. 11 alin. (1) [Comisiile locale și județene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului București au obligația de a soluționa toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie și de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016], art. 20 alin. (5) [Terenurile puse la dispoziția comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, dar nerestituite foștilor proprietari până la data de 1 ianuarie 2016 intră, de drept, în Fondul național și sunt afectate valorificării punctelor acordate potrivit prezentei legi] și art. 27 alin. (1) [Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achiziționarea de imobile din Fondul național la licitația publică națională, începând cu data de 1 ianuarie 2016] din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv (O.U.G. nr. 66/2015) was last modified: ianuarie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter