Normele de aplicare a O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – modificări (H.G. nr. 679/2015)

3 sept. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4608

Despre

  • M. Of. nr. 654 din 28 august 2015
  • H.G. nr. 679/2015 modifică:
  • Normele de aplicare a O.U.G. nr. 6/2011

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de
aplicare a O.U.G. nr.
6/2011 pentru stimularea
înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri,
aprobate prin H.G. nr. 96/2011
(M. Of. nr. 108 din 10 februarie 2011; cu modif. ult.)
H.G. nr. 679/2015
(M. Of. nr. 654 din 28 august 2015)
modifică: art. 2, art. 4, art. 7 lit. c), art. 8 lit. b)-d), 9 lit. a), c)-f), art. 18
introduce: art. 7 lit. g)
abrogă: art. 23


În M. Of. nr. 654 din 28 august 2015 s-a publicat H.G. nr. 679/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobate prin H.G. nr. 96/2011 (M. Of. nr. 108 din 10 februarie 2011; cu modif. ult.).

 

Monitor Dosare
Art. 2 Norme (modificate prin H.G. nr. 679/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 stabilea faptul că Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, denumit în continuare M.E.C.M.A., prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumită în continuare Agenția, și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în parteneriat cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – I.F.N., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare O.N.R.C., și instituția de credit parteneră, vor implementa respectivele norme metodologice pe bază de protocol de colaborare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 are următorul conținut: „Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare O.N.R.C., Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S A. – I.F.N., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., precum și finanțatorii de credite parteneri ai F.N.G.C.I.M.M. vor implementa prezentele norme metodologice pe bază de protocol de colaborare”.

 
Art. 4 Norme (modificate prin H.G. nr. 679/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 stabilea faptul că finanțarea în perioada 2010-2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul Economiei, de alocații financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puțin 1.100 de microîntreprinderi „S.R.L. – D” pe an, în perioada 2010–2012, și pentru cel puțin 550 de microîntreprinderi „S.R.L.–D” pe an, în perioada 2013–2020, se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 stabilește: „Finanțarea în perioada 2015-2020 a programului pentru acordarea de alocații financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puțin 550 de microîntreprinderi pe an, se asigură din bugetul aprobat anual al entității publice cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri”.

 
Art. 7. lit. c) Norme (modificate prin H.G. nr. 679/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 lit. c) stabilea faptul că înregistrarea pentru obținerea A.F.N. se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

Conferintele lunii noiembrie
”

[…]

c) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea bugetului alocat programului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 lit. c) prevede: „Înregistrarea pentru obținerea A.F.N. se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

[…]

c) înscrierea on-line se desfășoară în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă. În vederea înscrierii în cadrul programului, microîntreprinderea «S.R.L-D» va completa și va transmite planul de afaceri începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitanții care nu au acces la un computer beneficiază pentru înscrierea on-line de asistență gratuită din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a «S.R.L.-D». Microîntreprinderile «S.R.L.-D» pot beneficia de finanțare în cadrul programului o singură dată”.

 
Art. 7 lit. g) Norme (modificate prin H.G. nr. 679/2015)

Noua reglementare

La art. 7, după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g)

Potrivit noii reglementări, art. 7 lit. g) dispune: „Înregistrarea pentru obținerea A.F.N. se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

[…]

g) admiterea în program se va face în ordinea punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; achiziția de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul «S.R.L.-D» este șomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerțului; data și ora înscrierii în program, în această ordine. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr unic electronic pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic”.

 
Art. 8 lit. b)-d) Norme (modificate prin H.G. nr. 679/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 lit. b)-d), prevedeau faptul că evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

[…]

b) verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu activitățile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către Agenție. Avizarea verificărilor și obținerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanțării planului de afaceri de către Agenție;

c) la instituția de credit vor fi transmise spre finanțare, în limita bugetului anual, planurile de afaceri care obțin cel puțin punctajul minim și care au fost avizate de Agenție în urma verificărilor efectuate conform lit. b). Transmiterea planurilor de afaceri la instituția de credit se va face continuu, până la epuizarea bugetului programului;

d) planurile de afaceri care solicită credit bancar se finanțează de instituția de credit parteneră conform criteriilor prevăzute în normele de creditare ale acesteia și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 lit. b)-d) au următorul conținut: „Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

[…]


b) verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu activitățile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către O.T.I.M.M.C. Avizarea verificărilor de către Direcția implementare programe pentru întreprinderi mici și mijlocii și obținerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanțării planului de afaceri;

c) aplicanții ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit și care obțin cel puțin punctajul minim în urma verificărilor efectuate potrivit lit. b) vor încheia contractul de finanțare cu O.T.I.M.M.C. după prezentarea dovezii cofinanțării: contractului de credit emis de un finanțator de credit autorizat/dovezilor certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanțării/contract/linie de credit, emise de un finanțator de credit autorizat din România, și care vor acoperi cel puțin valoarea finanțării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanțare din cheltuielile eligibile;

d) aplicanții ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit vor prezenta dovada cofinanțării în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii prin poșta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanțare, în această perioadă de 30 zile calendaristice aplicanții pot solicita, pentru implementarea planului de afaceri, aprobarea O.T.I.M.M.C. pentru înlocuirea componentei de credit cu componentă de aport propriu. În această situație, vor semna contractul de finanțare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii aprobării”.

 
Art. 9 lit. a), c)-f) Norme (modificate prin H.G. nr. 679/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 lit. a), c)-f) stabileau: Contractarea și finanțarea se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) microîntreprinderea „S.R.L. – D.“ care solicită credit bancar va semna cu instituția de credit parteneră contractul de creditare și pentru acordarea de A.F.N. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de aprobare a creditului;

[…]

c) microîntreprinderea „S.R.L. – D.“ va deschide conturi curente la instituția de credit parteneră pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți, inclusiv utilizarea sumelor aferente A.F.N., creditului bancar sau aportului propriu, după caz;

d) finanțarea planurilor de afaceri se va face conform convenției de colaborare încheiate de Agenție cu instituția de credit parteneră;

e) aportul propriu în numerar al beneficiarului, acolo unde este cazul, va fi vărsat în contul curent deschis la instituția de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporțional, după caz, cele două componente de finanțare (credit bancar minimum 50% și A.F.N. maximum 50% sau A.F.N. maximum 50% și aport propriu minimum 50%);

f) beneficiarii A.F.N. și/sau ai creditului bancar alocat conform art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 6/2011 trebuie să depună la Agenție, în termen de 10 zile lucrătoare, dovada angajării cu contract de muncă pe durată nedeterminată a cel puțin 2 salariați.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 lit. a), c)-f) prevăd: „Contractarea și finanțarea se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) microîntreprinderea «S.R L.-D» care implementează planul de afaceri cu componentă de credit va semna cu finanțatorul de credit autorizat contractul de credit, după care se va prezenta la O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a sediului social, în termen de 15 zile calendaristice de la prezentarea dovezii cofinanțării, pentru semnarea contractului de finanțare;

[…]

c) microîntreprinderea «S.R.L.-D» va deschide un cont analitic în cadrul contului sintetic 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care fiu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condițiile O.U.G. nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) finanțarea planurilor de afaceri se face în ordinea punctajului obținut potrivit art. 7 lit. g), punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanțare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile; nesemnarea contractelor de finanțare în termenele prevăzute la lit. a) și b) conduce la respingerea de la finanțare;

e) pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată se utilizează în mod proporțional cele două componente de finanțare (credit bancar minimum 50% și A.F.N. maximum 50% sau A.F.N. maximum 50% și aport propriu minimum 50%). Cursul valutar utilizat este cursul BNR valabil în ultima zi calendaristică a anului fiscal precedent;

f) cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de finanțare pentru A.F.N., nu sunt eligibile”.

Normele de aplicare a O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri – modificări (H.G. nr. 679/2015) was last modified: septembrie 3rd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter