O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice – modificări (Legea nr. 73/2015)

21 apr. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4003

Despre

  • M. Of. nr. 252 din 15 aprilie 2015
  • Legea nr. 73/2015
  • O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 20/2014 (M. Of. nr. 632 din 29 august 2014)Legea nr. 73/2015 (M. Of. nr. 252 din 15 aprilie 2015)modifică: titlul, art. I – partea introductivă
O.U.G. nr. 57/2007  (M. Of. nr. 442 din 29 iunie 2007) introduce: art. 8 alin. (51) și (52),
modifică: art. 8 alin. (5), art. 8 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. b1), art. 21 alin. (1)

abrogă: art. 8 alin. (7)


  
În M. Of. nr. 252 din 15 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 73/2015 privind aprobarea O.G. nr. 20/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (M. Of. nr. 632 din 29 august 2014).
 
Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 20/2014 prin Legea nr. 73/2015:
 
 Titlul O.U.G. nr. 20/2014 (modificată prin Legea nr. 73/2015)
 
Vechea reglementare

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În vechea reglementare, titlul O.U.G. nr. 20/2014 era următorul: „Ordonanță pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul O.U.G. nr. 20/2014 este următorul: „Ordonanță pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

 

Art. I partea introductivă  O.U.G. nr. 20/2014 (modificată prin Legea nr. 73/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. I prevedea faptul că O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. I prevede: „O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:”.

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 57/2007 prin Legea nr. 73/2015:

 Art. 8 alin. (5) O.U.G. nr. 57/2007 (modificată prin Legea nr. 73/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (5) prevedea faptul că propunerea de instituire a regimului de arie naturală protejată pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se făcea pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (5) prevede: „Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (1) [Documentația necesară în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național trebuie să cuprindă: a) studiul de fundamentare științifică; b) documentația cartografică cu limitele ariei naturale protejate, cu evidențierea categoriilor de folosință a terenurilor; b1) suprafața și situația juridică a terenurilor, cu precizarea formei de proprietate și a proprietarilor la data înființării ariei; b2) hotărârile consiliului comunal, orășenesc, municipal sau județean, după caz, de avizare a suprafeței administrative ce va urma să facă parte din aria naturală protejată; c) avizul Academiei Române]”.

 
Art. 8 alin. (51) și (52) O.U.G. nr. 57/2007 (modificată prin Legea nr. 73/2015)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

La art.icolul 8, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (51) prevede: „Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes comunitar se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (3) [Documentația necesară în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes comunitar trebuie să cuprindă: a) Formularul Standard Natura 2000, stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/CE și aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 și a manualului de completare a acestuia; b) avizul Academiei Române]”.

De asemenea, art. 8 alin. (52) dispune: „Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes internațional se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (5) [Documentația necesară în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes internațional trebuie să cuprindă: a) fundamentarea științifică a sitului patrimoniului natural universal, a zonei umede de importanță internațională, a geoparcului sau a rezervației biosferei, după caz; b) documentul prin care se atestă recunoașterea zonei ca arie naturală protejată de interes internațional de către organismele internaționale autorizate; c) avizul Academiei Române]”.

 

Art. 8 alin. (6) O.U.G. nr. 57/2007 (modificată prin Legea nr. 73/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (6) prevedea faptul că propunerea de instituire a regimului de arie naturală protejată pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d) se baza pe o documentație științifică ce se înainta la consiliile județene sau locale, după caz, în vederea analizei și luării hotărârii de declarare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (6) dispune: „Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes județean sau local se bazează pe o documentație științifică ce se înaintează la consiliile județene sau locale, după caz, în vederea analizei și luării hotărârii de declarare și instituire”.

 

Art. 8 alin. (7) O.U.G. nr. 57/2007 (modificată prin Legea nr. 73/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (7) dispunea faptul că propunerea de declarare a zonelor naturale pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se făcea pe baza documentației prevăzute la alin. (5) și (6), cu respectarea caracterului specific al fiecărei zone naturale încadrate în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (7) se abrogă.

 

Art. 11 alin. (1) lit. b1) O.U.G. nr. 57/2007 (modificată prin Legea nr. 73/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) lit. b1) prevedea faptul că documentația necesară în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național trebuia să cuprindă, printre altele și suprafața și situația juridică a terenurilor, cu precizarea proprietarilor la data înființării ariei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) lit. b1) prevede faptul că documentația necesară în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național trebuia să cuprindă: „(…) suprafața și situația juridică a terenurilor, cu precizarea formei de proprietate și a proprietarilor la data înființării ariei”.

 

Art. 21 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2007 (modificată prin Legea nr. 73/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) dispunea faptul că planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în care nu există administratori sau în situația în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare națională/europeană, acestea pot fi elaborate și de către alte entități, urmând să fie însușite de către administratori/custozi în procesul elaborării și, respectiv, al aprobării acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) prevede: „Planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile științifice și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, emis în baza avizelor autorităților publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării regionale și administrației publice și al agriculturii și dezvoltării rurale. În cazul în care nu există administratori sau în situația în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare națională/europeană, acestea pot fi elaborate și de către alte entități, urmând să fie însușite de către administratori în procesul elaborării și, respectiv, al aprobării acestora”.

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice – modificări (Legea nr. 73/2015) was last modified: aprilie 21st, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter