Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (O.U.G. nr. 54/2016)

20 sept. 2016
4 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 5 (4 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2847
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 54/2016
(M. Of. nr. 723 din 19 septembrie 2016)
Cap. I („Obiectul și domeniul de aplicare”)
Cap. II („Dispoziții generale privind contractul RCA”)
Cap. III („Încetarea, suspendarea contractului RCA și asigurarea multiplă”)
Cap. IV („Scopul asigurării RCA”)
Cap. V („Obligațiile asiguratului”)
Cap. VI („Dreptul asigurătorului RCA de a solicita recuperarea sumelor plătite”)
Cap. VII („Compensarea directă între asigurătorii RCA”)
Cap. VIII („Verificarea asigurării RCA”)
Cap. IX („Asigurarea de frontieră”)
Cap. X („Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România”)
Cap. XI („Contravenții și sancțiuni”)
Cap. XII („Dispoziții tranzitorii”)
Cap. XIII („Constatarea amiabilă de accident”)
Cap. XIV („Dispoziții finale”)

 

Monitor Dosare

În M. Of. nr. 723 din 19 septembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie.

În continuare, vom prezenta structura respectivei ordonanțe de urgență.

Cap. I („Obiectul și domeniul de aplicare”)

Cap. II („Dispoziții generale privind contractul RCA”)

Cap. III („Încetarea, suspendarea contractului RCA și asigurarea multiplă”)

Cap. IV („Scopul asigurării RCA”)

Cap. V („Obligațiile asiguratului”)

Cap. VI („Dreptul asigurătorului RCA de a solicita recuperarea sumelor plătite”)

Cap. VII („Compensarea directă între asigurătorii RCA”)

Cap. VIII („Verificarea asigurării RCA”)

Cap. IX („Asigurarea de frontieră”)

Cap. X („Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România”)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Cap. XI („Contravenții și sancțiuni”)

Cap. XII („Dispoziții tranzitorii”)

Cap. XIII („Constatarea amiabilă de accident”)

Cap. XIV („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Cap. I („Obiectul și domeniul de aplicare”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. I stabilește obiectul de reglementare al respectivei ordonanțe de urgență, și anume asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, precum și organizarea și funcționarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR.

De asemenea, sunt stabilite limitele teritoriale de acoperire ale asigurării RCA, obligativitatea încheierii contractului RCA, precum și excepții de la obligația încheierii contractului RCA.

Cap. II („Dispoziții generale privind contractul RCA”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. II dispune asupra încheierii contractului RCA, și anume pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratului, fiind reglementate și excepții de la această regulă.

De asemenea, sunt prezentate și informații pe care trebuie să le conțină contractul RCA.

Cap. III („Încetarea, suspendarea contractului RCA și asigurarea multiplă”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. III stabilește dispoziții privind încetarea contractului RCA, și anume: la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente justificative; la data la care vehiculul este radiat din circulație; la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

De asemenea, contractul RCA se desființează de drept dacă:

a) riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația asigurătorului RCA;

b) producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației asigurătorului RCA

Cazuri de suspendare a contractului RCA sunt următoarele:

a) pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform prevederilor legale;

b) pe perioada imobilizării vehiculului.

În plus, mai este reglementată și asigurarea RCA multiplă, în cazul în care, pentru același vehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe contracte RCA valabile, despăgubirea se suportă în părți egale de către toți asigurătorii RCA.

Despăgubirea se plătește integral de către asigurătorul RCA la care s-a adresat persoana prejudiciată, urmând ca ulterior asigurătorul RCA în cauză să se îndrepte împotriva celorlalți asigurători RCA pentru recuperarea părții de despăgubire, plătită în numele acestora.

Asiguratul are obligația de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători RCA și poate opta pentru menținerea în vigoare a unui singur contract RCA; dreptul de opțiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

Cap. IV („Scopul asigurării RCA”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. IV prevede faptul că în baza aceleiași prime, valabile pe întreg teritoriul statelor membre, asigurarea RCA acoperă prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și tramvaie.

Asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie și pentru cheltuielile făcute de aceștia în procesul civil, în conformitate cu:

a) nivelul minim impus de legislația statului membru al Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European pe teritoriul căruia s-a produs accidentul sau la nivelul prevăzut în legislația din România în cazul în care acesta din urmă este mai mare;

b) nivelul minim impus de legislația din România, în cazul în care persoanele prejudiciate sunt cetățeni ai unor state membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European, în timpul unei călătorii ce leagă direct două teritorii în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dacă nu există birou național auto competent pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul.

De asemenea, despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu valoarea cea mai mare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă, potrivit prevederilor alin. (2), și cea prevăzută în contractul RCA.

De asemenea, sunt reglementate și riscurile acoperite de asigurătorul RCA, care are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat; în plus mai sunt reglementate și cazuri de excludere de la acordarea despăgubirii, culpa comună, precum și cuantumul despăgubirilor.

Cap. V („Obligațiile asiguratului”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. V dispune asupra obligației notificării asigurătorului RCA în cazul producerii unui eveniment asigurat, informării persoanei prejudiciate, stabilirii primei de asigurare RCA șl Informarea asiguratului, asupra cererii de despăgubire, asupra soluționării cererii de despăgubire, stabilirii despăgubirilor, asupra plății despăgubirilor, precum și asupra reprezentantului de despăgubiri.

Cap. VI („Dreptul asigurătorului RCA de a solicita recuperarea sumelor plătite”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. VI prevede faptul că asigurătorul RCA are dreptul de a recupera sumele plătite drept despăgubire de la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului, în anumite condiții:

a) accidentul a fost produs cu intenție, stabilită conform legii;

b) accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozițiile legale privind circulația pe drumurile publice ca infracțiuni săvârșite cu intenție, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracțiuni săvârșite cu intenție;

c) accidentul a fost produs în timpul când autorul infracțiunii săvârșite cu intenție încearcă să se sustragă de la urmărirea penală;

d) persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului a condus vehiculul fără consimțământul contractantului;

e) asiguratul a refuzat în mod nejustificat îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 16, împiedicând în acest fel asigurătorul RCA să desfășoare propria investigație conform prevederilor art. 20 alin. (3), iar asigurătorul este în măsură să probeze că acest fapt a condus la plata nejustificată a despăgubirii.

Cap. VII („Compensarea directă între asigurătorii RCA”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. VII stabilește faptul că persoana prejudiciată poate obține repararea prejudiciului de la propriul asigurator RCA pe baza mecanismului de compensare directă prevăzut de prezentul articol.

În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Compensarea directă este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) accidentele auto se produc pe teritoriul României;
b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
e) prejudiciile exclud vătămările corporale.

Procedura compensării directe se stabilește prin convenții multilaterale încheiate între asigurătorii RCA. Condițiile compensării directe sunt convenite în mod voluntar între asigurat și asigurător.

Prevederile alin. (1)-(4) nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acțiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Cap. VIII („Verificarea asigurării RCA”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. VIII dispune, printre altele, faptul că pentru înmatricularea/înregistrarea vehiculelor pe teritoriul României trebuie îndeplinite anumite condiții speciale; la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare/înregistrare sau în cartea de identitate a unui vehicul și la efectuarea verificărilor tehnice periodice este obligatorie prezentarea dovezii existenței contractului RCA.

Cap. IX („Asigurarea de frontieră”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. IX stabilește faptul că asigurarea de frontieră are ca scop acoperirea prin asigurare a riscurilor de răspundere civilă pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate într-un stat terț care pătrund pe teritoriul României fără a avea un contract RCA valabil sau al căror contract RCA expiră pe perioada șederii în România.

Conducătorul auto al unui vehicul înmatriculat/înregistrat în alt stat, cu excepția aceluia care deține o Carte Verde valabilă, și cu excepția conducătorului auto a cărui asigurare de răspundere civilă pe teritoriul statului membru de reședință este garantată de biroul național al acelui stat, încheie un contract de asigurare de frontieră.

De asemenea, sunt prevăzute și cerințele și riscurile acoperite, prevăzute prin Regulamentul BAAR.

Asigurarea de frontieră acoperă prejudiciile suferite în urma unor evenimente produse în limitele teritoriale de acoperire pe perioada de valabilitate prevăzută în certificatul de asigurare de frontieră.

Cap. X („Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. X prevede faptul că BAAR se constituie ca asociație profesională, independentă și autonomă a tuturor societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și de statul în care își au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule.

De asemenea, sunt prevăzute și atribuțiile BAAR, precum: de birou național auto; de organism de plată a despăgubirilor, în conformitate cu prevederile art. 32; de centru de informare, în conformitate cu prevederile art. 33 etc.

Cap. XI („Contravenții și sancțiuni”) din O.U.G. nr. 54/2016

Cap. XI dispune asupra faptelor care constituie contravenție:

a) neplata la termen de către asigurători RCA a despăgubirilor datorate din asigurarea RCA către persoanele prejudiciate sau către asigurați, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în temeiul art. 38 alin. (5);

b) neplata la termen de către asigurătorii RCA a sumelor destinate BAAR, precum și a contribuției procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurării RCA;

c) nedepunerea la asigurătorii RCA de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracțiune;

d) nerespectarea de către asigurătorii RCA a prevederilor art. 12 alin. (1)-(3), art. 15, art. 18 alin. (1) și (7)-(10)și art. 20 alin. (1)-(5);

e) nerespectarea de către asigurători a reglementărilor A.S.R emise în temeiul art. 38 alin. (5);

f) nerespectarea de către asigurători a interdicției de recuperare a diferenței de despăgubire dintre asigurarea facultativă și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prevăzuta art. 22 alin. (4).

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie (O.U.G. nr. 54/2016) was last modified: septembrie 22nd, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter