Modificarea Noului Cod fiscal și a Noului Cod de procedură fiscală (O.U.G. nr. 50/2015)

6 nov. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1856

Despre

  • M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015
  • O.U.G. nr. 50/2015
  • Modificarea Noului Cod fiscal şi a Noului Cod de procedură fiscală

Actul modificatorActele modificate
O.U.G. nr. 50/2015
(M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015)
Noul Cod fiscal
Noul Cod de procedură fiscală

 

În M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Noului Cod fiscal și a Noului Cod de procedură fiscală.

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– interesul general de susținere a creșterii economice și pornind de la interesul României pentru atragerea investițiilor;

– relansarea cadrului fiscal care să susțină aceste investiții;

– continuarea procesului de creștere a eficienței sistemului fiscal prin întreprinderea unor măsuri de reducere a sarcinii fiscale, într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat;

– faptul că pentru stimularea creării de noi locuri de muncă și pentru așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile cu și fără salariați, este necesar un sistem diferențiat de cote de impozitare;

– faptul că, pentru stimularea distribuirii rezultatelor financiare sub formă de dividende și a plății acestora începând cu anul fiscal 2016, precum și pentru stimularea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri care se poate efectua și prin reducerea cotei de impozit aplicabilă veniturilor sub forma dividendelor;

– necesitatea clarificării tratamentului fiscal, din punctul de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate, aplicabil persoanelor fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate, în vederea eliminării dublei impuneri;

– imposibilitatea elaborării în timp util a legislației secundare, cu consecințe negative asupra comportamentului fiscal al contribuabililor, precum și asupra colectării obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

– necesitatea introducerii unor clarificări de natură tehnică pentru a avea reglementări clare, precise, previzibile și accesibile, în domeniul impozitului pe venit, contribuțiilor sociale obligatorii, impozitelor și taxelor locale, precum și în domeniul procedurilor fiscale;

– faptul că schimbarea sistemului de impozitare a clădirilor în funcție de destinația acestora, în scop rezidențial sau nerezidențial, necesită modificarea termenului de declarare;

– importanța apei potabile și de necesitatea asigurării accesibilității cetățenilor la consumul de apă potabilă și având în vedere însemnătatea apei pentru irigații pentru sustenabilitatea și dezvoltarea sectorului agricol;

De asemenea, ordonanța a fost adoptată având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ va avea un impact negativ cu privire la:

– nedistribuirea rezultatelor financiare sub formă de dividende și amânarea plății acestora pentru anul 2017 când s-ar aplica o cotă de impozitare mai scăzută;

– menținerea inadvertențelor care necesită clarificări, în condițiile în care Codul fiscal și Codul de procedură fiscală se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016;

– neîncadrarea în termenul de depunere a declarațiilor de către persoanele fizice și persoanele juridice, ca o consecință a schimbării sistemului de impunere a proprietății;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– neemiterea în timp util a deciziilor de impunere, ca urmare a volumului foarte mare al declarațiilor ce urmează a fi prelucrate, generate de schimbarea sistemului de impunere a proprietății;

S-au mai luat în considerare și:

– faptul că respectarea principiului protecției așteptării legitime, respectiv al predictibilității normelor juridice conferă coerență sistemului normativ, fiind de natură să asigure o lină și amiabilă relaționare între autoritățile fiscale și operatorii economici;

– necesitatea completării normelor tranzitorii generale, pentru a clarifica raportul acestora cu procedurile de administrare în curs, în vederea eliminării interpretărilor;

– faptul că actualului Cod de procedură fiscală i s-au adus modificări prin O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, act normativ adoptat de Guvern ulterior finalizării procedurii parlamentare de aprobare a noului Cod de procedură fiscală;

– rectificarea Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, directivă ce este transpusă în noul Cod de procedură fiscală;

– armonizarea procedurii verificării situației fiscale personale cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– necesitatea modificării unor reguli privind competența organului fiscal central în domeniul soluționării contestațiilor, precum și în ceea ce privește efectuarea executării silite, în concordanță cu noile măsuri cu privire la reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților subordonate.

Acte normative modificate

O.U.G. nr. 50/2015 aduce modificări următoarelor acte normative:

Noului Cod fiscal, aducând modificări mai multor dispoziții din Titlul II („Impozitul pe profit”), Titlul III („Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”), Titlul IV („Impozitul pe venit”), Titlul VI („Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România”), Titlul VII („Taxa pe valoarea adăugată, Titlul IX („Impozite și taxe locale”);

Noului Cod de procedură fiscală, aducând modificări unor dispoziții Titlul III („Dispoziții procedurale generale”), Titlul V („Stabilirea creanțelor fiscale”), Titlul VI („Controlul fiscal”), Titlul VII („Colectarea creanțelor fiscale”), Titlul VIII („Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”), Titlul XI („Sancțiuni”), Titlul XII („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 50/2015

Art. III prevede la primul alineat faptul că în tot cuprinsul Cap. I al Titlului X din Codul de procedură fiscală, termenul „precauție” se înlocuiește cu sintagma „diligență fiscală”.

Potrivit alineatului următor, sintagma „ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice” din cuprinsul art. 11 alin. (9), art. 24 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (9), art. 79 alin. (5), art. 80 lit. b), art. 101 alin. (2) lit. b), art. 150 alin. (5) lit. b), art. 153 alin. (3) lit. b), art. 154 alin. (2) lit. b). art. 164 alin. (6) lit. b), art. 247 alin. (5) lit. b), art. 253 alin. (6) lit. b) și art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 se înlocuiește cu sintagma „ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice”.

Art. IV prevede următoarele:

„(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

(2) Prevederile art. 272 din Legea nr. 207/2015, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică contestațiilor depuse după data de 1 ianuarie 2016.

(3) Contestațiile depuse anterior datei de 1 ianuarie 2016 se soluționează de către organele de soluționare competente la data la care acestea au fost depuse”.

Art. V stabilește la primul alineat faptul că Noul Cod fiscal se va republica în Monitorul Oficial, după aprobarea prin lege a respectivei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

Potrivit alineatului următor, Noul Cod de procedură fiscală se va republica în Monitorul Oficial, după aprobarea prin lege a respectivei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Modificarea Noului Cod fiscal și a Noului Cod de procedură fiscală (O.U.G. nr. 50/2015) was last modified: noiembrie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter