Gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul UE (O.U.G. nr. 49/2015)

11 nov. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1698

Despre

  • M. Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015
  • O.U.G. nr. 49/2015
  • Gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
O.U.G. nr. 49/2015
(M. Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEPAM”)
Cap. III („Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării”)
Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

 

În M. Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

O.U.G. nr. 49/2015 are următoarea structură:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Secț. 1 („Definiții”)

Secț. a 2-a („Managementul financiar al sumelor provenite din FEGA, FEADR și FEPAM”)

Cap. II („Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEPAM”)

Secț. a 3-a („Sprijinul financiar aferent FEGA”)

Secț. a 4-a („Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEADR”)

Secț. a 5-a („Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM”)

Secț. a 6-a („Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEPAM”)

Secț. a 7-a („Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA și celor de la nivelul programelor PNDR 2014-2020 și POPAM”)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Cap. III („Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării”)

Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere:

– faptul că, în prezent, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează alocarea financiară a României din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) pentru perioada de programare 2007-2013, printr-un act normativ național distinct – O.U.G. nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, special adaptat particularităților fondurilor menționate, care susțin o multitudine de măsuri în domeniul agricol, al dezvoltării rurale și al pescuitului, diferențiate între ele de elemente cu grad ridicat de specificitate, iar pentru perioada de programare 2014-2020, de asemenea, MADR asigură gestionarea fondurilor alocate României din FEADR, FEGA și FEPAM și întrucât este în sarcina statelor membre să adopte toate actele cu putere de lege și administrative necesare aplicării regulamentelor europene și protejării intereselor financiare ale acesteia, este necesară adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ, elaborat de MADR, astfel încât să existe cadrul normativ național care să permită gestionarea și absorbția fondurilor europene nerambursabile, în condițiile în care prin Programul Național de Dezvoltare Rurală s-au depus deja proiecte care se află în procedură avansată de evaluare și fără promovarea acestui act normativ nu se pot încheia contractele de finanțare;

– faptul că neadoptarea respectivei ordonanțe de urgență este de natură să întârzie punerea în aplicare a programelor, încheierea contractelor de finanțare și implicit absorbția fondurilor europene nerambursabile, ducând la pierderi de cca 1 mld. euro și în final compromiterea programelor de dezvoltare rurală și pescuit și afaceri maritime pe anul 2015, cu repercusiuni foarte grave pe întreaga perioadă de programare. De asemenea, neadoptarea în regim de urgență a prevederilor cuprinse în cap. III este de natură să genereze rezilierea unor contracte de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care ar fi putut fi realizate, iar în acest caz sumele aferente finanțării acestora ar fi declarate neeligibile și ar trebui rambursate Uniunii Europene, iar cheltuiala aferentă ar fi suportată de la bugetul de stat;

–  faptul că pachetul legislativ european aplicabil perioadei de programare 2014-2020 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la finele anului 2013 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, iar procesul de elaborare și de negociere a programelor cu structurile tehnice ale Comisiei Europene a presupus o analiză laborioasă și mult timp pentru agrearea formelor finale, în condițiile regulamentelor europene, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pentru evitarea riscului producerii de mari pierderi de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură gestionate de MADR.

Obiectul de reglementare

Respectiva ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea în lei și euro a asistenței financiare nerambursabile alocate României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumit în continuare FEPAM, pentru perioada de programare 2014-2020.

 

Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

O.U.G. nr. 49/2015 modifică următoarele acte normative:

Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (rep. M. Of. nr. 132 din 20 februarie 2008; cu modif. ult.).

O.U.G. nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor (M. Of. nr. 364 din 19 iunie 2013; cu modif. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013.

O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale (M. Of. nr. 447 din 30 iunie 2009; cu modif. ult.), aprobată prin Legea nr. 373/2009.

– O.G. nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit (M. Of. nr. 497 din 7 august 2013; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 332/2013.

 

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 49/2015

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului vor fi aprobate normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

Gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul UE (O.U.G. nr. 49/2015) was last modified: noiembrie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter