Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (O.U.G. nr. 48/2015)

3 nov. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 771

Despre

  • M. Of. nr. 807 din 29 octombrie 2015
  • O.U.G. nr. 48/2015
  • Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
O.U.G. nr. 48/2015
(M. Of. nr. 807 din 29 octombrie 2015)
Art. 1-7

 

Summer Black Friday pe UJmag.ro

În M. Of. nr. 807 din 29 octombrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

Respectiva ordonanță a fost adoptată luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susținere a creșterii economice, de reducere a inflației și atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice;

De asemenea, s-au avut în vedere:

– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;

– necesitatea asigurării plății integrale și la timp a pensiilor din sistemul public de pensii și a ajutoarelor pentru urmași;

– posibilitatea plății tranșei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obținute în instanță de către personalul din sectorul bugetar;

– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare;

– faptul că nepromovarea respectivului act normativ ar putea avea drept consecințe neachitarea în totalitate a drepturilor de pensie și a ajutoarelor pentru urmași pe anul 2015.

 

Art. 1 O.U.G. nr. 48/2015

Art. 1 prevede faptul că bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014 (M. Of. nr. 961 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.) se modifică și se completează potrivit prevederilor respectivei ordonanțe de urgență.

Art. 2 O.U.G. nr. 48/2015

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Influențele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02, 1/03 și 1/04.

(3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 2.643 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 206.070 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 208.713 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 2.643 mii lei.

(4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2015 se majorează la venituri cu suma de 1.803 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă”.

Art. 3 O.U.G. nr. 48/2015

Art. 3 la primul alineat dispune faptul că influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Potrivit alineatului următor, bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 7.838 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 108.687 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 116.525 mii lei.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilește faptul că fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la cheltuieli cu suma de 150 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeași sumă.

Art. 4 O.U.G. nr. 48/2015

Conform art. 4, se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să diminueze în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015, capitolul 68.04 „Asigurări și asistență socială”, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” cu suma de 40.000 mii lei și alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 6.000 mii lei.

Art. 5 O.U.G. nr. 48/2015

Art. 5 prevede faptul că prin derogare de la prevederile art. 12 lit. c), art. 17 alin. (2) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (8) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 se modifică potrivit prevederilor respectivei ordonanțe de urgență.

Art. 6 O.U.G. nr. 48/2015

Potrivit art. 6, se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de respectiva ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2015 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.

Art. 7 O.U.G. nr. 48/2015

Art. 7 prevede faptul că anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 și 2 fac parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență.

 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (O.U.G. nr. 48/2015) was last modified: noiembrie 2nd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter