Măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate, precum și modificarea unor acte normative (O.U.G. nr. 43/2015)

26 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1448

Despre

  • M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015
  • O.U.G. nr. 43/2015
  • Măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actele modificateActul modificatorSumar
Legea nr. 82/1992
(rep. M. Of. nr. 354 din 11 decembrie 1997; cu modif. ult.);
O.U.G. nr. 43/2015
(M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015)
modifică: art. 5 alin. (1) lit. d),
introduce: art. 55-57, art. 8 alin. (4)
Legea nr. 191/1998
(M. Of. nr. 402 din 22 octombrie 1998; cu modif. ult.)
modifică: art. 14 alin. (4), art. 17 alin. (6), art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (1)
introduce: art. 14 alin. (5), art. 19 alin. (7), art. 22 lit. f), art. 30 alin. (2), art. 311
abrogă: art. 14 alin. (3)

 

Campania Back to  Law School

 

În M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– necesitatea asigurării transportului materialelor clasificate în conformitate cu normele și procedurile de securitate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene și ținând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile în urma aderării la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și integrării în Uniunea Europeană, precum și în urma intrării în vigoare a Acordului dintre România și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și, de asemenea, a Aranjamentelor de securitate între Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Oficiul de Securitate al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și Direcția de Securitate a Comisiei Europene pentru protecția informațiilor clasificate schimbate între România și Uniunea Europeană;

– faptul ca activitățile planificate și desfășurate sub egida Tratatului Atlanticului de Nord și a Uniunii Europene necesită menținerea în stare de operativitate a capabilităților militare și a tehnicii din dotarea structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, precum și de faptul că trebuie reglementată modalitatea de alocare a unor resurse materiale necesare pentru desfășurarea misiunilor specifice, iar intervenția prezentei măsuri legislative este de natură să înlăture o serie de consecințe negative în spectrul securității naționale și al strategiei fiscal-bugetare, această măsură poate veni imediat în sprijinul solicitării partenerilor strategici ai României și asigură în mod necesar și proporțional protecția intereselor esențiale ale siguranței sale;

– necesitatea îmbunătățirii cadrului juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din stocurile rezervelor de stat, destinate pentru asigurarea suportului necesar gestionării situațiilor determinate de apariția unor situații de criză într-o perioadă scurtă de timp care generează depășirea capacităților instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;

– necesitatea asigurării protecției speciale a unor persoane care nu au funcții de demnitate publică, dar care participă la luarea unor decizii de importanță deosebită pentru activitatea statului, stabilesc realizarea unor strategii, direcții de acțiune, influențează adoptarea unor decizii și se deplasează în locuri și medii cu un anumit grad de risc;

– faptul că neadoptarea măsurilor legislative propuse în regim de urgență poate conduce la întreruperea sau întârzierea derulării fluxului operativ de materiale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene, clasificate între organizațiile respective și România, neîndeplinirea activităților specifice și perturbarea grava a funcționării instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și la apariția de sincope în aprovizionarea cu produse strict necesare și a iminenței unor situații de criză generate de diverse evenimente aflate în derulare în spațiul sud și est-european, care, în prezent, nu pot face obiectul intervențiilor operative din cauza lipsei unui cadru juridic adecvat pentru instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și la crearea unor disfuncționalități majore cu efecte negative asupra valorilor statului.

 

O.U.G. nr. 43/2015 stabilește unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate, dar și modifică următoarele acte normative:

Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat (rep. M. Of. nr. 354 din 11 decembrie 1997; cu modif. ult.);

Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază (M. Of. nr. 402 din 22 octombrie 1998; cu modif. ult.).

 

Modificarea Legii nr. 82/1991

Art. 5 alin. (1) lit. d) Legea nr. 82/1991 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) lit. d) dispunea faptul că produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situații:

(…)

d) pentru situații economice excepționale, la propunerea instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) lit. d) dispune: „Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situații:

(…)

d) pentru situații excepționale motivate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 55-57 Legea nr. 82/1991 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2015)

Noua reglementare

După art. 54 se introduc 3 noi articole, art. 55-57.

Potrivit noii reglementări, art. 55 prevede: „Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condițiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituțiile beneficiare.

Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care se scot de la rezervele de stat în condițiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare”.

De asemenea, art. 56 dispune: „După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condițiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituțiile beneficiare.

După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015, care se scot de la rezervele de stat în condițiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 345 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015”.

În sfârșit, art. 57 stabilește: „Pentru produsele accizabile scoase de la rezervele de stat până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, în aplicarea art. 55, iar după data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, în aplicarea art. 56, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale emite facturi pe care se menționează că nu se achită contravaloarea bunurilor scoase cu titlu gratuit, ci numai contravaloarea accizelor, în cazul în care acestea sunt datorate, și a taxei pe valoarea adăugată”.

 

Art. 8 alin. (4) Legea nr. 82/1991 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2015)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (4) prevede: „În situațiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 191/1998:

Modificarea Legii nr. 191/1998

Art. 14 alin. (3) Legea nr. 191/1998 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (3) prevedea: „Serviciul de Protecție și Pază poate suplimenta, în limita efectivelor aprobate, forțele și mijloacele destinate prin lege protecției demnitarilor străini, pe timpul șederii lor în România, la cererea acestora, contra cost”.

Noua reglementare

Art. 14 alin. (3) – Abrogat.

 

Art. 14 alin. (4) Legea nr. 191/1998 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (4) dispunea faptul că Serviciul de Protecție și Pază poate asigura protecție unor demnitari și foști demnitari, alții decât cei stabiliți prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la cererea acestora, contra cost, iar cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și altor persoane în aceleași condiții.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (4) dispune: „Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Serviciul de Protecție și Pază poate asigura protecție unor demnitari și foști demnitari, alții decât cei prevăzuți la alin. (2), precum și altor persoane, la cererea acestora”.

 

Art. 14 alin. (5) Legea nr. 191/1998 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2015)

Noua reglementare

La art. 14, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (5) stabilește: „Serviciul de Protecție și Pază poate asigura protecție și președinților de partide parlamentare, stabiliți potrivit alin. (2)”.

 

Art. 17 alin. (6) Legea nr. 191/1998 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (6) prevedea faptul că prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecție și Pază, ale căror conducători auto se află în misiune de protecție și pază, nu angajează răspunderea materială a acestora, fiind suportate de Serviciul de Protecție și Pază.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (6) prevede: „Răspunderea materială a conducătorilor auto aflați în misiuni operative pentru prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecție și Pază se stabilește, în condițiile legii, ca urmare a efectuării cercetării administrative. În situația în care nu se stabilește răspunderea în sarcina conducătorului auto, prejudiciile sunt suportate de către Serviciul de Protecție și Pază”.

Măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate, precum și modificarea unor acte normative (O.U.G. nr. 43/2015) was last modified: octombrie 26th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter