Unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care MEIMMMA are calitatea de instituţie publică implicată (O.U.G. nr. 39/2015)

9 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 931

Despre

  • M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015
  • O.U.G. nr. 39/2015
  • Consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care MEIMMMA are calitatea de instituţie publică implicată

Actul normativSumar
O.U.G. nr. 39/2015
(M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)
Art. 1 și 2

 

În M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată.

 

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– necesitatea adoptării unor măsuri care să permită consolidarea poziției statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată impusă de importanța acestor operatori strategici pentru siguranța sistemului energetic și a economiei în ansamblul ei;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– necesitatea derulării de urgență a demersurilor necesare pentru înființarea unei societăți cu capital de stat care să participe la constituirea unui fond de investiții, sub forma unei societăți pe acțiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România, întrucât prin tranzacția convenită prin „Memorandumul de înțelegere” încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V. a fost aprobată prin H.G. nr. 35/2014, cu modificările ulterioare, iar Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are mandat din partea Guvernului să desemneze o societate nou-înființată, cu capital integral de stat, care să participe ca reprezentant al statului român;

– faptul că în lipsa reglementării unui cadru legal care să acorde posibilitatea statului de a înființa societăți, există riscul atragerii răspunderii acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor asumate;

– necesitatea exprimării unei opțiuni a statului cu privire la participarea la majorarea capitalului social al societăților la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri administrează participațiile statului, în situația în care adunările generale ale acționarilor la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată trebuie să decidă asupra majorării capitalului social, iar acționarii pot subscrie un număr de acțiuni astfel încât să își mențină cota de participare la capitalul social;

– faptul că în situația în care statul nu înființează o societate care să participe la dezvoltarea de investiții în România alături de KMG Internațional, pierderile pe care ar putea să le suporte statul pot ajunge până la 1 miliard de dolari;

– faptul că pentru a evita producerea unor astfel de pierderi pentru stat, se impune adoptarea de urgență de măsuri legislative care să permită înființarea de către stat a unor societăți.

 

Art. 1 O.U.G. nr. 39/2015

Art. 1 prevede la primul alineat faptul că Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri poate înființa, în condițiile legii, societăți pe acțiuni, cu participarea statului la capitalul social, ca acționar unic.

În continuare, se prevede faptul că prin derogare de la art. 9 alin. (6) din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri poate participa, în numele statului, cu respectarea cadrului legal în vigoare în domeniul societar și în domeniul concurenței, la majorarea capitalului social al societăților la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acționar.

La următorul alineat se prevede faptul că decizia privind înființarea de societăți, participarea la capitalul social al unor societăți existente sau nou-înființate ori majorarea capitalului social al societăților la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acționar are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică și de oportunitate, inclusiv din perspectiva normelor naționale și ale Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, care se fundamentează pe următoarele principii:

a) participarea cu drepturi egale, în mod nediscriminatoriu, a acționarilor operatorilor cu capital de stat la deciziile societare;

b) asigurarea transparenței fondurilor publice și utilizarea eficientă a acestora;

Monitor Dosare

c) promovarea investițiilor în sectorul energetic și al resurselor energetice;

d) promovarea unui climat concurențial între operatorii economici, indiferent de structura capitalului social.

În sfârșit, la ultimul alineat se stabilește faptul că drepturile și obligațiile statului rezultând din calitatea de acționar/asociat la societățile înființate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Art. 2 O.U.G. nr. 39/2015

Potrivit art. 2, din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri asigură finanțarea și costurile necesare participării la înființarea unor societăți, participarea la capitalul social al unor societăți existente sau nou-înființate ori majorarea capitalului social al societăților la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acționar.

Unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care MEIMMMA are calitatea de instituție publică implicată (O.U.G. nr. 39/2015) was last modified: octombrie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.