O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 – aprobată cu modificări (Legea nr. 206/2017)

2 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1421

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 34/2017
(M. Of. nr. 341 din 10 mai 2017)
Legea nr. 206/2017
(M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017)

– modifică: art. 2 alin. (3), lit. bb) și art. 11 alin. (5), (6) și (11)

Inteligența artificială în materie penală

În M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 206/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi, precum și modificările aduse O.U.G. nr. 34/2017 prin Legea nr. 206/2017.

 

Articolul unic din Legea nr. 206/2017

Potrivit articolului unic, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 10 mai 2017, cu următoarele modificări:

 

Art. 2 alin. (3), lit. bb) din O.U.G nr. 34/2017 (modificată prin Legea nr. 206/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (3), lit. bb) prevedea:

„Art. 2

(…)

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

bb) Autoritate de audit – entitate publică națională, independentă funcțional față de punctul național de contact, de Autoritatea de certificare și de operatorul de program, desemnată de statul beneficiar și responsabilă pentru verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și control. Rolul și responsabilitățile Autorității de audit sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 5.5”.

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (3), lit. bb) se modifică și va avea următorul cuprins:

„bb) Autoritate de audit – entitate publică națională, independentă funcțional față de punctul național de contact, de Autoritatea de certificare și de operatorul de program, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, desemnată de statul beneficiar în conformitate cu anexa A la memorandumurile de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 și responsabilă pentru verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și control. Rolul și responsabilitățile Autorității de audit sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.5”. 

 

Art. 11, alin. (5), (6) și (11) din O.U.G nr. 34/2017 (modificată prin Legea nr. 206/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11, alin. (5), (6) și (11) prevedeau:

„(5) Punctul național de contact, în calitate de gestionar al programului Asistență tehnică și programului Fondul pentru relații bilaterale, finanțate 100% din grant, poate aplica la încheierea de contracte/decizii/ordine de finanțare cu beneficiarii pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării.

(6) Beneficiarii, instituții publice, sunt autorizați să își cuprindă în bugetele proprii, în baza contractelor de finanțare/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate cu punctul național de contact, sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit alin. (5), se aplică modelul rambursării.

(…)

(11) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de programe/punctul național de contact, către promotorii de proiecte/beneficiarii cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact, în condițiile alin. (1) și (7), după și ținând cont de rezultatele autorizării cheltuielilor justificate de promotorii de proiecte/beneficiari aferente perioadei raportate, cu excepția plății avansului, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), precum și a cazurilor justificate de constrângeri bugetare ale promotorilor de proiect/beneficiarilor când operatorii de program/punctul național de contact pot/poate face plăți înaintea autorizării cheltuielilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (4)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (5), (6) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Punctul național de contact, în calitate de gestionar al programului Asistență tehnică și programului Fondul pentru relații bilaterale, finanțate 100% din grant, precum și operatorii de program, în calitate de gestionari ai fondului pentru relații bilaterale, pentru sumele alocate acestora în cadrul memorandumurilor de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, pentru care proiectele sunt finanțate 100% din grant, pot aplica la încheierea de contracte/decizii/ordine de finanțare cu beneficiarii pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării.

(6) Beneficiarii, instituții publice, sunt autorizați să cuprindă în bugetele proprii, în baza contractelor de finanțare/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate cu punctul național de contact/operatorul de program, sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit alin. (5), se aplică modelul rambursării.

(…)

(11) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de programe/punctul național de contact, către promotorii de proiecte/beneficiarii cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact, în condițiile alin. (1) și (7), după și ținând cont de rezultatele autorizării cheltuielilor justificate de promotorii de proiecte/beneficiari aferente perioadei raportate, cu excepția plății avansului, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), precum și a cazurilor justificate de constrângeri bugetare existente la nivelul proiectului, când operatorii de program/punctul național de contact pot/poate face plăți înaintea autorizării cheltuielilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (4)”.

O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 – aprobată cu modificări (Legea nr. 206/2017) was last modified: noiembrie 12th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter