Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (O.U.G. nr. 34/2015)

9 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1781

Despre

  • M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015
  • O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. III O.U.G. nr. 34/2015

GALA LADY LAWYER, ediția a VI-a

La art. III, sunt prevăzute modificările aduse O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009; cu modif. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009.

Art. IV O.U.G. nr. 34/2015

La art. IV sunt reglementate modificările aduse O.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 (M. Of. nr. 210 din 13 aprilie 2013), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 242/2013.

 

Art. V O.U.G. nr. 34/2015

Art. V la primul alineat prevede faptul că, începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență în anul 2015 până la intrarea în vigoare a actului normativ care reglementează fluxul financiar aferent exercițiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC și FEAD, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale 2014-2020 pot angaja cheltuieli aferente contractelor de finanțare pentru exercițiul financiar 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 76 din Regulamentul 1.303/2013 și ale art. 38 din Regulamentul nr. 223/2014, în limita sumelor alocate la nivelul programului.

Potrivit alineatului următor, după obținerea avizului de principiu de la autoritățile de management, ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari pot angaja cheltuieli aferente proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC și FEAD 2014-2020, în condițiile art. 16 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

De asemenea, în continuare, prevede obligația beneficiarilor prevăzuți la alin. (2) să depună la autoritatea de management cererea de finanțare a proiectului după obținerea avizului prevăzut la art. 16 din Legea nr. 186/2014.

În sfârșit, la ultimul alineat, dispune faptul că Autoritatea de management evaluează cererile de finanțare depuse cu respectarea procedurilor și termenelor aplicabile fiecărui program, iar ordonatorii principali de credite beneficiari care au introdus proiecte în buget pe baza avizelor de principiu au obligația raportării semestriale Ministerului Finanțelor Publice cu privire la stadiul semnării contractelor de finanțare.”

Art. VI O.U.G. nr. 34/2015

Art. VI prevede următoarele:

„(1) Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană în cadrul programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență aferente plăților eligibile în cadrul programelor operaționale efectuate din alte poziții ale clasificației decât titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, se fac venit la bugetul de stat prin intermediul autorităților de management, respectiv al Autorității de certificare și plată în cazul proiectelor de infrastructură de transport.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management virează sumele prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operațional respectiv, și se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanțării proiectelor din cadrul acelui program operațional.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea de certificare și plată virează sumele prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat: codificat cu codul de identificate fiscală al Ministerului Transporturilor, și se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanțării proiectelor în cadrul Programului operațional Transport.

(4) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management și respectiv Ministerul Transporturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) și respectiv alin. (3), solicită Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora cu respectivele sume.

(5) Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv a Ministerului Transporturilor, pe baza documentelor prezentate de aceștia, introduce modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora.

(6) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin. (5), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(7) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management și, respectiv, Ministerul Transporturilor virează într-un cont de disponibil deschis pe seama acestora sumele neutilizate calculate ca diferență între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzute la alin. (2), respectiv (3), și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.

(8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management și, respectiv, Ministerul Transporturilor vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate și vor solicita Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7).

(9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (7) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv de Ministerul Transporturilor în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (4)-(8), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație”.

Art. VII O.U.G. nr. 34/2015

Potrivit art. VII, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Fondurilor Europene vor emite norme metodologice de aplicare a prevederilor art. I și VI, aprobate prin ordin comun.

Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (O.U.G. nr. 34/2015) was last modified: iulie 9th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter