Înfiinţarea Gărzilor forestiere (O.U.G. nr. 32/2015)

3 iul. 2015
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 8713

Despre

  • M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015
  • O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
O.U.G. nr. 32/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)art. 1-10, anexele nr. 1 și  2


 

În M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere.

SMART LAW CONFERENCES. Psihologia judiciară în procesul penal

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– necesitatea consolidării cadrului legal și întărirea capacității de implementare, monitorizare și control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, care, în perioada 2008-2014, sunt în volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informațiilor furnizate de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București – Serviciul inventarul forestier național;

– faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori, fiind de siguranță națională, a făcut obiectul analizei în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării organizat în data de 9 iunie 2015, unde s-a evidențiat soluționarea în regim de urgență a acestei problematici, inclusiv prin înființarea Gărzilor forestiere;

– faptul că se evidențiază situația extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, ținând cont și de faptul că un asemenea volum de masă lemnoasă tăiată ilegal nu a mai fost constatat în ultimii 25 de ani;

– importanța existenței unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele și să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiași operațiuni economice;

– faptul că neadoptarea de urgență a unor măsuri de îmbunătățire a activității de implementare, monitorizare și control în domeniul silviculturii de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

– faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, reorganizarea fiind absolut necesară pentru reglementarea în mod unitar și identificarea unor soluții viabile de implementare, monitorizare și control al regimului silvic și în special de reducere a tăierilor ilegale.

Art. 1 O.U.G. nr. 32/2015

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Se înființează Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, prevăzute în anexa nr. 1, ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuțiilor activităților, a posturilor și a personalului de la comisariatele de regim silvic și cinegetic, denumite în continuare CRSC, care se desființează.

(2) Organizarea și funcționarea Gărzilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) CRSC se desființează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2).

(4) Activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin secretarul de stat pentru păduri și prin structura care coordonează activitatea în domeniul silvic și cinegetic din cadrul acesteia, și se desfășoară la nivel teritorial”.

Art. 2 O.U.G. nr. 32/2015

Potrivit art. 2, principalele atribuții ale Gărzilor sunt următoarele:

a) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;

b) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;

c) monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 O.U.G. nr. 32/2015

Art. 3 la primul alineat prevede faptul că numărul maxim de posturi pentru Gărzi este de 617, din care:

a) 545 de posturi pentru personal silvic cu atribuții de control și implementare;

b) 72 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică și 36 de posturi cu diferite atribuții – resurse umane, achiziții, investiții, administrativ.

Potrivit alineatului următor, numărul minim de posturi pentru o Gardă este de 40.

Art. 4 O.U.G. nr. 32/2015

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2005, salariile de bază ale personalului din cadrul Gărzilor se stabilesc la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Salariul de bază al funcției de inspector-șef din cadrul Gărzilor se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de inspector general adjunct din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(3) Salariul de bază al funcției de director din cadrul Gărzilor se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de director din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(4) Salariul de bază al funcției de șef de serviciu din cadrul Gărzilor se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de șef serviciu din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(5) Salariul de bază al funcției de șef birou din cadrul Gărzilor se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de șef birou din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(6) Salariul de bază al funcției de consilier superior se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(7) Salariul de bază al funcției de consilier principal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier principal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(8) Salariul de bază al funcției de consilier asistent se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier asistent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(9) Salariul de bază al funcției de consilier debutant se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier debutant din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(10) Salariul de bază al funcției de referent de specialitate, grad superior, se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de referent de specialitate, grad superior, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(11) Salariul de bază al funcției de auditor superior se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de auditor superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(12) Salariul de bază al funcției de auditor principal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de auditor principal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(13) Salariul de bază al funcției de consilier juridic superior se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier juridic superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(14) Salariul de bază al funcției de consilier juridic principal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier juridic principal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(15) Salariul de bază al funcției de consilier juridic asistent se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier juridic asistent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(16) Salariul de bază al funcției de consilier juridic debutant se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de consilier juridic debutant din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(17) Salariul de bază al funcției de referent, grad superior, se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de referent, grad superior, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(18) Salariul de bază al funcției de muncitor, grad III, se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de muncitor calificat, grad III, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă”.

Art. 5 O.U.G. nr. 32/2015

Art. 5 la primul alineat prevede faptul că finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Gărzilor se asigură integral de la bugetul de stat.

Conform alineatului următor, conducerea Gărzilor este asigurată de câte un inspector-șef, funcționar public de conducere, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, în condițiile legii.

Art. 6 O.U.G. nr. 32/2015

Art. 6 stabilește următoarle:

„(1) Gărzile preiau patrimoniul de la fostele CRSC, pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde și posturile, personalul, prevederile bugetare și execuția bugetară până la data preluării.

(3) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele instituțiilor existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, până la încheierea protocoalelor de predare-preluare.

(4) Personalul de la fostele CRSC se preia, cu respectarea statutului aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).

(5) Personalul preluat de la fostele CRSC, în condițiile prevăzute la alin. (4), este supus, în termen de maximum 90 de zile de la preluare, evaluării de integritate, care constituie cerință specifică ocupării posturilor din cadrul Gărzilor, sub sancțiunea eliberării din funcția publică sau încetării raportului de muncă, după caz.

(6) Personalul din cadrul Gărzilor este supus periodic evaluării prevăzute la alin. (5). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Gărzilor”.

Înființarea Gărzilor forestiere (O.U.G. nr. 32/2015) was last modified: iulie 3rd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter