Stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (O.U.G. nr. 23/2015)

6 iul. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1048

Despre

  • M. Of. nr. 469 din 29 iunie 2015
  • O.U.G. nr. 23/2015
  • Stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei.
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
O.U.G. nr. 23/2015
(M. Of. nr. 469 din 29 iunie 2015)
Art. 1-4


În M. Of. nr. 469 din 29 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației.

 

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– faptul că în ultimii ani, ca urmare a încetării producției de vaccin gripal, dar și a necesității menținerii autorizațiilor de fabricație emise de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino” și-a diminuat drastic posibilitățile de finanțare din venituri proprii, iar costurile mari de funcționare ale activității curente pentru păstrarea în funcțiune a facilităților de producere a vaccinurilor au generat acumularea de datorii;

– faptul că neplata acestora influențează în mod direct funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”, care este instituția națională ce desfășoară activități de interes strategic în domeniul sănătății publice, care asigură activități de cercetare-dezvoltare și testare pentru vaccinurile de urgență necesare populației, generând o relativă independență a României din acest punct de vedere;

– prevenirea unor disfuncționalități majore în activitatea de diagnostic microbiologic al bolilor infecțioase, cu impact major asupra sănătății publice, al bolilor infecțioase emergente/reemergente, de detecție și de identificare a agenților biologici implicați în accidente sau atacuri teroriste și pentru a se evita întreruperea în continuitatea activității normale a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”, situație care ar genera imposibilitatea asigurării sănătății populației și securitatea națională a României, se impune reglementarea, în regim de urgență, a măsurilor necesare pentru susținerea acestui institut național;

– necesitatea menținerii la parametri normali a Colecției naționale de culturi microbiene și celulare (CNCMC), a Laboratorului cu nivel 3 de biosiguranță (BSL 3) și în stare de operaționalizare a Unității de intervenție rapidă în urgențe microbiologice și bioterorism;

– faptul că neadoptarea imediată a acestor măsuri generează disfuncționalități majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populației, precum și perturbări grave, în situații de criză, de epidemii și pandemii, ce pot afecta atât sistemul național de sănătate publică, cât și securitatea națională a României;

– necesitatea și urgența reglementării unei situații care, datorită circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri a interesului public – sistemul național de sănătate publică, precum și securitatea națională a României;

– faptul că aspectele prezentate constituie o situație de urgență, vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei ordonanțe de urgență:

Art. 1 O.U.G. nr. 23/2015

Art. 1 prevede următoarele:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(1) În vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației se înființează Institutul Național de Cercetare „Cantacuzino”, denumit în continuare Institutul Cantacuzino, instituție publică care desfășoară activități de interes strategic în domeniul asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației, în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 103, sectorul 5, prin reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”, care se desființează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5).

(2) Finanțarea activităților desfășurate de Institutul Cantacuzino se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

(3) În anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru susținerea activităților de cercetare-dezvoltare și realizare loturi de testare în faza precomercială.

(4) Institutul Cantacuzino își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Organizarea și funcționarea Institutului Cantacuzino, numărul maxim de posturi, precum și sursele de constituire a veniturilor proprii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Art. 2 O.U.G. nr. 23/2015

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Institutul Cantacuzino are ca obiect de activitate:

a) cercetări științifice în domeniul cauzelor și mecanismului de producere a infecțiilor bacteriene, virale, parazitare și al mijloacelor de prevenire și combatere a acestora, precum și în domeniul imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene și biotehnologiei, entomologiei medicale, în cadrul Institutului Cantacuzino și/sau prin cooperare științifică cu alte instituții din țară și din străinătate;

b) studii, cercetări pentru producerea de preparate biologice profilactice și terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice și pentru culturi celulare, dispozitive medicale, în cadrul Institutului Cantacuzino și/sau prin cooperare națională și internațională, precum și valorificarea lor în țară și în străinătate;

c) creșterea și exploatarea, în condițiile legii, a animalelor de laborator destinate testărilor de medicamente și produse biologice administrabile omului, precum și cercetării științifice;

d) servicii de consultanță tehnică și metodologică acordate unităților de profil din țară, expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naționale și internaționale, în domeniile specifice de activitate;

e) asigurarea funcționării laboratoarelor de referință din cadrul institutului, în colaborare cu Ministerul Sănătății și instituții de specialitate din subordinea acestuia, în acțiunile specifice de diagnostic și control al bolilor transmisibile.

(2) În vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la alin. (1), Institutul Cantacuzino îndeplinește următoarele atribuții:

a) cercetează și inovează, dezvoltând noi produse, în raport cu evoluția genetică a microorganismelor;

b) asigură și multiplică materialul biologic necesar, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare privind produsele farmaceutice;

c) menține instalațiile necesare realizării obiectului de activitate prevăzut la alin. (1) în permanentă stare operativă de funcționare;

d) asigură, în caz de epidemie, răspuns rapid, în condițiile legii, pe baza materialului biologic testat din rezerva constituită în acest sens;

e) poate asigura, în caz de pandemii, în condițiile legii, produsele necesare pentru intervenție;

f) asigură platforma necesară studiilor preclinice pentru produse de intervenții în caz de epidemii/pandemii și epizootii;

g) urmărește circulația și modificările microorganismelor și ale vectorilor care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică și efectuează cercetări cu privire la evaluarea modalităților de prevenire și combatere.

(3) Rezultatele cercetărilor realizate se pot utiliza în cadrul cooperărilor internaționale, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și avizul Ministerului Sănătății în calitate de coordonator al domeniului.

(4) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), Institutul Cantacuzino poate înființa o activitate finanțată integral din venituri proprii, în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 3 O.U.G. nr. 23/2015

Art. 3 stabilește următoarele:

„(1) Institutul Cantacuzino preia patrimoniul de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”, inclusiv bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea acestuia, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5).

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se preia pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino” se preia de către Institutul Cantacuzino, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal și cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.

(4) După încetarea valabilității contractului colectiv de muncă, personalul beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legislația în vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice. Salarizarea personalului Institutului Cantacuzino se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul unităților publice de cercetare științifică din subordinea Academiei Române.

(5) Încadrarea personalului care se preia în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică a Institutului Cantacuzino, precum și stabilirea în mod concret, în condițiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei instituții publice se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal”.

Art. 4 O.U.G. nr. 23/2015

Potrivit art. 4, Institutul Cantacuzino se substituie în toate drepturile și obligațiile care decurg din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoalele, memorandumuri și acorduri în care Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino” este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

Stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației (O.U.G. nr. 23/2015) was last modified: iulie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter