Codul de procedură penală – modificări (II) (O.U.G. nr. 18/2016)

26 mai 2016
10 voturi, medie: 3,60 din 510 voturi, medie: 3,60 din 510 voturi, medie: 3,60 din 510 voturi, medie: 3,60 din 510 voturi, medie: 3,60 din 5 (10 votes, average: 3,60 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 22.551
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

ordonanta militara

 

Art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. a) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. a) stabilea faptul că cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:

– dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către:

a) persoana vătămată, atunci când aceasta și-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a) – c) sau achitarea inculpatului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. a) prevede următoarele:

a) persoana vătămată, atunci când aceasta și-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a)-c) sau achitarea inculpatului, în măsura în care i se reține o culpă procesuală;”.

 

Art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 275 alin. (6) dispunea faptul că cheltuielile pentru plata interpreților desemnați de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina statului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 275 alin. (6) prevede următoarele:

(6) Cheltuielile privind avocații din oficiu și interpreții desemnați de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina statului”.

 

Art. 275 alin. (7) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Noua reglementare

La art. 275, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7).

Potrivit noii reglementări, art. 275 alin. (7) dispune următoarele:

(7) În situația contestațiilor formulate de către administrația penitenciarului în cazurile prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”.

 

Art. 283 alin. (4) lit. o) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 283 alin. (4) lit. o) prevedea faptul că următoarele abateri săvârșite în cursul procesului penal se sancționează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:

o) neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 142 alin. (2) sau a obligației prevăzute la art. 152 alin. (5) de către furnizorii de servicii de telecomunicații informatice sau financiare etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 283 alin. (4) lit. o) dispune următoarele: următoarele abateri săvârșite în cursul procesului penal se sancționează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:

o) neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 142 alin. (2) sau a obligației prevăzute la art. 152 alin. (3) de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului;”.

 

Art. 283 alin. (4) lit. o1) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Noua reglementare

La art. 283 alin. (4), după lit. o) se introduce o nouă literă, lit. o1).

Potrivit noii reglementări, art. 283 alin. (4) lit. o1) dispune următoarele: următoarele abateri săvârșite în cursul procesului penal se sancționează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:

o1) neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 1461alin. (7) de către instituțiile de credit sau entitățile financiare care efectuează tranzacțiile financiare;”.

 

Art. 283 alin. (4) lit. q) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 283 alin. (4) lit. q) prevedea faptul că următoarele abateri săvârșite în cursul procesului penal se sancționează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei: neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 153 alin. (4) de către furnizorul de servicii sau de persoana în posesia căreia sunt sau care are sub control datele prevăzute la art. 153 alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 283 alin. (4) lit. q) stabilește următoarele: următoarele abateri săvârșite în cursul procesului penal se sancționează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:

q) neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 153 alin. (3) de către furnizorul de servicii sau de persoana în posesia căreia sunt sau care are sub control datele prevăzute la art. 153 alin. (1)”.

 

Art. 286 alin. (2) lit. d1) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Noua reglementare

La art. 286 alin. (2), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. d1).

Potrivit noii reglementări, art. 286 alin. (2) lit. d1) prevede următoarele:

d1) atunci când este cazul, mențiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate fi exercitată;”.

 

Art. 289 alin. (11) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Noua reglementare

La art. 289, după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 289 alin. (11) dispune următoarele:

(11) Persoana care nu vorbește sau nu înțelege limba română poate depune plângerea în limba pe care o înțelege. Odată cu depunerea plângerii aceasta poate solicita ca, atunci când este citată, să primească și o traducere a citației”.

 

Art. 2941 din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2941 prevedea faptul că ori de câte ori este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile pentru a se dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o anumită persoană, parchetul, efectuării în continuare odată cu sesizarea instituției competente, înaintează un referat întocmit de procuror, care va cuprinde a urmăririi penale față de o persoană date și informații cu privire la săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se solicită autorizarea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2941 („Autorizări sau alte condiții prealabile”) stabilește următoarele:

Ori de câte ori este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile pentru a se dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o anumită persoană, parchetul, efectuării în continuare odată cu sesizarea instituției competente, înaintează un referat întocmit de procuror, care va cuprinde a urmăririi penale față de o persoană date și informații cu privire la săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se solicită autorizarea”.

 

Art. 305 alin. (1) – (3) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 305 alin. (1) – (3) prevedeau faptul că atunci când actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și se constată că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acțiunii penale prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă.

În continuare, era prevăzut faptul că începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanță care cuprinde, după caz, mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a) – c) și g).

De asemenea, când din datele și probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârșit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, procurorul dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare față de aceasta, care dobândește calitatea de suspect.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 305 alin. (1) – (3) dispun următoarele:

(1) Când actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită ori a cărei săvârșire se pregătește, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.

(2) Începerea urmăririi penale și respectiv continuarea efectuării urmăririi penale se dispun prin ordonanță care cuprinde, după caz, mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a)-c) și g).

(3) Atunci când există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârșit fapta pentru care s-a început urmărirea penală și nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare față de aceasta, care dobândește calitatea de suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia și dosarul cauzei”.

 

Art. 308 din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 308 prevedea faptul că atunci când există riscul ca un martor să nu mai poată fi audiat în cursul judecății, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi și libertăți în vederea audierii anticipate a martorului.
De asemenea, judecătorul de drepturi și libertăți, dacă apreciază cererea întemeiată, stabilește de îndată data și locul audierii, dispunându-se citarea părților și subiecților procesuali principali.
Participarea procurorului este obligatorie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 308 („Procedura audierii anticipate”) dispune următoarele:

(1) Atunci când există riscul ca persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau un martor să nu mai poată fi audiat în cursul judecății, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi și libertăți în vederea audierii anticipate a acestuia.

(2) Judecătorul de drepturi și libertăți, dacă apreciază cererea întemeiată, stabilește de îndată data și locul audierii, dispunându-se citarea părților și subiecților procesuali principali. Când audierea are loc la sediul instanței, aceasta se desfășoară în camera de consiliu.

(3) Participarea procurorului este obligatorie.

(4) Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător cu privire la audierea minorului martor sau parte civilă, precum și cu privire la audierea persoanei vătămate dacă, în raport cu persoana acestora sau cu natura cauzei, procurorul apreciază că evitarea audierii repetate pe parcursul procesului este în interesul acestora”.

 

Art. 311 alin. (2) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 311 alin. (2) stabilea faptul că organul de cercetare penală care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl informeze pe procuror cu privire la măsura dispusă, propunând, după caz, punerea în mișcare a acțiunii penale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 311 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Când urmărirea penală se efectuează față de o persoană, extinderea dispusă de organul de cercetare penală se supune confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonanței, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte totodată și dosarul cauzei”.

 

Art. 314 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 314 alin. (1) lit. b) stabilea faptul că după examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispozițiilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluționează cauza prin ordonanță, dispunând:

b) renunțarea la urmărirea penală, când nu există interes public în urmărirea penală a inculpatului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 314 alin. (1) lit. b) prevede următoarele: după examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispozițiilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluționează cauza prin ordonanță, dispunând:

b) renunțarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi penale”.

 

Art. 315 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 315 alin. (2) lit. e) dispunea faptul că ordonanța de clasare cuprinde mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum și dispoziții privind:

e) sesizarea instanței competente potrivit dispozițiilor legii speciale în materia sănătății mintale, în vederea dispunerii internării nevoluntare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 315 alin. (2) lit. e) stabilește următoarele:

e) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, de confirmare, de înlocuire sau de încetare a măsurilor de siguranță prevăzute de art. 109 sau 110 din Codul penal, dispozițiile art. 246 alin. (13) aplicându-se în mod corespunzător;”.

Codul de procedură penală – modificări (II) (O.U.G. nr. 18/2016) was last modified: mai 25th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter