O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului – modificări (Legea nr. 152/2015)

20 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3463

Despre

  • M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015
  • Legea nr. 152/2015
  • Modificările O.U.G. nr. 116/2009

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 116/2009
(M. Of. nr. 926 din 30 decembrie 2009; cu modif. ult.)
Legea nr. 152/2015
(M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015)
modifică: art. 21, art. 6 alin. (3)

 

În M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (rep. M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998; cu modif. și compl. ult.);

Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. și compl. ult.);

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (M. Of. nr. 839 din 13 septembrie 2004; cu modif. și compl. ult.);

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M. Of. nr. 926 din 30 decembrie 2009; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 (M. Of. nr. 323 din 17 mai 2010).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 116/2009 prin Legea nr. 152/2015:

 

Art. 21 O.U.G. nr. 116/2009 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea: Competența de numire a lichidatorului în situațiile prevăzute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, aparține directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei ori persoanelor desemnate, care dispune/dispun și cu privire la plata onorariului lichidatorului, în cuantum fix de 1.000 lei.

De asemenea, dispunea faptul că decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei societăți comerciale se făcea de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, la solicitarea lichidatorului.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 prevede: „(1) Competența de numire a lichidatorului în situațiile prevăzute la art. 237 alin. (6) [După rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Oficiul Național al Registrului Comerțului, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, procedează la numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolvență. Remunerarea lichidatorului se face din averea societății dizolvate sau, în lipsă, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remunerația lichidatorului este în cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societății urmând a se face, pentru situația în care nu există bunuri în averea societății dizolvate, de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, la solicitarea lichidatorului] din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 31 alin. (4) [Dacă nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, formulată în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat numește un lichidator de pe lista practicienilor în insolvență, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței] din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, aparține directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoanei desemnate, care dispune și cu privire la plata onorariului lichidatorului, în cuantum fix de 1.000 lei.

(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei societăți se face, pentru situația în care nu există bunuri în averea societății dizolvate, de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, la solicitarea lichidatorului”.

 

Monitor Dosare

Art. 6 alin. (3) O.U.G. nr. 116/2009 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (3) prevedea faptul că împotriva rezoluției directorului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare pentru părți și de la data publicării rezoluției sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (3) prevede: „Împotriva rezoluției directorului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru părți, și de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluțiilor de respingere a cererii de înregistrare și a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, împotriva rezoluției directorului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru părți, și de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată”.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 116/2009
(M. Of. nr. 926 din 30 decembrie 2009; cu modif. ult.)
Legea nr. 84/2010 (M. Of. nr. 323 din 17 mai 2010)
O.U.G. nr. 58/2010 (M. Of. nr. 654 din 22 septembrie 2010)
Legea nr. 152/2015 (M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015)

 

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului – modificări (Legea nr. 152/2015) was last modified: august 9th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter