Măsuri pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv – modificări (Legea nr. 65/2015)

7 apr. 2015
3 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 5 (3 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6087

Despre

  • M. Of. nr. 226 din 2 aprilie 2015
  • Legea nr. 65/2015
  • Măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 115/2013
(M. Of. nr. 835 din 24 decembrie 2013)
Legea nr. 65/2015
(M. Of. nr. 226 din 2 aprilie 2015)
modifică titlul ordonanței, art. II alin. (2)
Legea nr. 165/2013
(M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.)
modifică: art. 45 alin. (4) și (6)

abrogă: art. 45 alin. (5)

introduce: art. 45 alin. (61)-(64)


 

 

În M. Of. nr. 226 din 2 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 65/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) [În termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia prevăzută la art. 5 întocmește, conform normelor de aplicarea prezentei legi, situația terenurilor agricole, cu sau fără investiții, și forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială] din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene (M. Of. nr. 835 din 24 decembrie 2013).

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 115/2013:

 

Titlul O.U.G. nr. 115/2013 (modificată prin Legea nr. 65/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul ordonanței era „Ordonanța de urgență pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul ordonanței este: „Ordonanță de urgență pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea art. 45 din aceeași lege”.

 

Art. II alin. (2) O.U.G. nr. 115/2013 (modificată prin Legea nr. 65/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. II alin. (2) prevedea faptul că termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. II alin. (2) prevede: „Termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 mai 2015”.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 165/2013 (M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.):

 

Art. 45 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 (modificată prin Legea nr. 65/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 45 alin. (4) prevedea faptul că la propunerea motivată a deținătorilor actuali, Guvernul, prin hotărâre, stabilește imobilele prevăzute la alin. (1) și (2) pentru care foștii proprietari sau, după caz, moștenitorii acestora au obligația de a menține afectațiunea de interes public.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (4) prevede: „Menținerea afectațiunii de interes public se stabilește de către entitatea învestită de lege, prin decizia de restituire în natură, la propunerea motivată a deținătorului actual al imobilului”.

 
Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 (modificată prin Legea nr. 65/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 45 alin. (5) prevedea faptul că în vederea promovării hotărârii prevăzute la alin. (4), deținătorii actuali ai imobilelor comunică Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, datele de identificare a imobilelor pentru care este necesară menținerea afectațiunii de interes public.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (5) se abrogă.

 

Art. 45 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 (modificată prin Legea nr. 65/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 45 alin. (6) dispunea faptul că în perioada prevăzută la alin. (1) și (2), plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revenea deținătorilor actuali. Noul proprietar beneficia de plata unei chirii, stabilită în funcție de valoarea de piață, prin hotărâre a Guvernului.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (6) prevede: „În perioada menținerii afectațiunii de interes public, obligația privind plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului revine deținătorului actual al acestuia”.

 

Art. 45 alin. (61)-(64) din Legea nr. 165/2013 (modificată prin Legea nr. 65/2015)

Noua reglementare

După alin. (6) se introduc patru noi alineate, alin. (61)-(64).

Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (61) prevede: „În perioada menținerii afectațiunii de interes public, noul proprietar beneficiază de plata unei chirii, care se stabilește în funcție de valoarea imobilului prin raportare la grila notarială valabilă la data încheierii sau prelungirii contractului de închiriere. În cazul construcțiilor cu o suprafață de până la 300 mp, la calculul valorii se aplică grila notarială aferentă construcțiilor cu destinația de locuință. Pentru suprafața care excedează limitei de 300 mp se aplică grila notarială aferentă construcțiilor cu destinație de spațiu industrial”.

De asemenea, art. 45 alin. (62) stabilește: „Cuantumul anual al chiriei nu poate depăși 6% din valoarea construcției, respectiv 4% din valoarea terenului, stabilită conform alin. (61)”.

Art. 45 alin. (63) prevede: „Noul proprietar și deținătorul actual al imobilului vor încheia un contract de închiriere, în formă scrisă, în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei privind restituirea în natură”.

În sfârșit, art. 45 alin. (64) dispune: „Plata obligațiilor care decurg din contractele de închiriere se asigură din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, în condițiile legii”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 65/2015

Potrivit art. II din Legea nr. 65/2015, se instituie un nou termen, respectiv data de 15 aprilie 2015, până la care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va realiza, pentru fiecare județ și la nivel național, situația comparativă a cererilor și disponibilului de teren, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, art. III din Legea nr. 65/2015, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2007; cu modif. și compl. ult.);

b) H.G. nr. 343/2007 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (M. Of. nr. 265 din 19 aprilie 2007);

c) orice dispoziție legală cu privire la modul de stabilire a cuantumului chiriilor contrară prevederilor respectivei legi.

Măsuri pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv – modificări (Legea nr. 65/2015) was last modified: aprilie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter