Regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România – modificări (O.U.G. nr. 10/2018)

16 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2542

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 190/2000
(M. Of. nr. 77 din 29 ianuarie 2004; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 10/2018
(M. Of. nr. 203 din 06 martie 2018)
– modifică: art. 2 pct. 1, art. 2 pc.t 2 lit. h), titlul cap. III, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12-15, art. 18-20, art. 22, art. 23, art. 25 alin. (3), art. 27

– introduce: art. 2^1, art. 8 ^1, art. 25^1

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

– abrogă: art. 2 pct. 2 lit. k), art. 2 pct. 3, 4 și 7-10, art. 26 alin. (2) și (2^1)

În M. Of. nr. 203 din 06 martie 2018, a fost publicat O.U.G. nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 190/2000 prin O.U.G. nr. 10/2018.

În primul rând, se aduc modificări definițiilor legale ale unor termenii și expresiile

Potrivit legislației modificate, operațiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Națională a României, conform statutului său de funcționare.

Operatorii economici care comercializează obiecte din metale prețioase și pietre prețioase au obligația de a informa consumatorii corect, complet și precis cu privire la natura și caracteristicile obiectelor pe care le comercializează.

La comercializarea obiectelor din metale prețioase, precum și a pietrelor prețioase, eticheta va cuprinde informații privind natura și caracteristicile acestora: titlul metalului prețios și/sau echivalența acestuia în karate, după caz, greutatea, tipul pietrelor prețioase, greutatea acestora și orice alte informații pe care operatorul economic le consideră utile pentru consumatori.

De asemenea, se prevede faptul că introducerea și scoaterea în și din țară, de către operatorii economici autorizați și de către alte persoane fizice și/sau juridice, altele decât cele autorizate conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase cu sau fără pietre prețioase se vor face cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de legislația vamală în vigoare.

La declarația vamală se anexează în mod obligatoriu declarația pe propria răspundere care prevede că autorizația nu este retrasă sau suspendată la data efectuării formalităților vamale, în cazul operațiunilor efectuate de către operatorii economici autorizați să desfășoare operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase.

Operatorii economici autorizați să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia care sunt înregistrați la autoritatea competentă, au obligația să asigure evidența strictă a acestora. Aceștia persoane au obligația pună la dispoziție organelor abilitate toate documentele și evidențele solicitate de acestea.

În plus, se dispune că marcarea are ca scop certificarea faptului că obiectele din metale prețioase au conținutul de metal prețios corespunzător mărcii de titlu aplicate și identificarea operatorilor economici care au aplicat mărcile de responsabilitate.

Anterior aplicării mărcii de stat, metalele prețioase trebuie să fie supuse unei analize fizice sau chimice, în vederea stabilirii titlului acestora.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Componența în materie aparține exclusiv Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Aceasta își exercită drepturile și își asumă obligațiile specifice activităților de încercare, analiză, marcare, expertizare, înregistrare, vizare și autorizare, în calitate de autoritate competentă pe teritoriul României.

Se stabilește și lista contravențiilor în materie. Astfel, comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor prețioase, fără ca acestea să fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, precum și cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenției.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

– personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, potrivit atribuțiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– personalul împuternicit al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit atribuțiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române;
– subofițerii și ofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.

De asemenea se stabilește lista sancțiunilor aplicabile în cazul săvârșirii acestor fapte ce constituie contravenții.

În cazul suspendării autorizației, operatorul economic care o deținea nu mai are dreptul să efectueze operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase pentru care a fost autorizat, până când se constată încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.

Obiectele din metale prețioase și pietre prețioase provenite din confiscări sau care sunt trecute în proprietatea privată a statului vor fi valorificate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de depunere la unitățile Trezoreriei Statului a obiectelor din metale sau pietre prețioase este de 48 de ore de la data întocmirii documentului care a stat la baza ridicării bunurilor considerate fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege.

Procedurile privind expertizarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase dispusă de instanțele de judecată și de notariatele publice se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Astfel, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a acestor bunuri provenite din confiscări sau care sunt trecute în orice alt mod legal în proprietatea privată a statului, precum și la cererea persoanelor fizice și juridice se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor respectivele proceduri.

Restituirea obiectelor din metale prețioase și pietre prețioase preluate abuziv de stat, aflate în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei Regionale București a Băncii Naționale a României, se efectuează de către aceasta numai la cererea persoanelor îndreptățite, în baza actelor de proprietate sau a hotărârilor judecătorești definitive, după caz.

O altă modificare se referă la faptul că sintagma „aur financiar” se înlocuiește cu sintagma „aur de investiții”.

Alte prevederi se referă la faptul că obiectele din metale prețioase care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt marcate numai cu marca de garanție proprie stabilită și înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, alături de marca de titlu, pot fi comercializate până la data de 30 iunie 2018.

Până la data de 30 iunie 2018 marca de stat se poate aplica și pe obiectele din metale prețioase alături de marca de garanție proprie și/sau de marca de titlu.

Obiectele din metale prețioase care poartă deja o marcă aplicată de o autoritate publică română începând cu anul 1906 se consideră legal marcate și pot fi comercializate.

Se stabilește, se asemenea o listă a obiectelor cărora nu le este aplicabilă această ordonanță:

– obiectelor confecționate din metale prețioase cu titlu mai mic decât titlul minim legal;
– obiectelor confecționate din metale comune acoperite cu metale prețioase;
– obiectelor confecționate din metale prețioase destinate utilizării în scop industrial, tehnic, științific, educațional, medical, de laborator și în alte scopuri similare;
– obiectelor confecționate din metale prețioase temporar introduse pe teritoriul României pentru a fi prezentate în cadrul expozițiilor fără vânzare;
– obiectelor din metale prețioase aflate în patrimoniul cultural național;
– operațiunilor având ca obiect aur de investiții;
– operațiunilor cu aur, inclusiv cu aur monetar, alte metale prețioase și pietre prețioase, desfășurate de către Banca Națională a României;
– monedelor vândute în scop numismatic de către Banca Națională a României.

Astfel, operațiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Națională a României, conform statutului său de funcționare.

Cu titlu de dispoziții tranzitorii, menționăm că potrivit noii reglementări, ordonanța de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

La data intrării ei în vigoare se abrogă H.G.  nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 838 din 25 noiembrie 2003; cu modif. ult.).

De asemenea, se mai dispune că O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România (rep. M. Of. nr. 77 din 29 ianuarie 2004; cu modif. ult.) se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România – modificări (O.U.G. nr. 10/2018) was last modified: martie 15th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter