OSIM. Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic

3 iul. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 290

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit unui anunț, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conferintele lunii noiembrie
”

– să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris și vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– să îndeplinească respectivele condiții de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Aceștia trebuie să cumuleze și îndeplinirea condițiilor specifice de participare, mai precis:

– studii juridice conform art. 150 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările ulterioare, finalizate la o instituție de învățământ superior recunoscută de Ministerul Educației Naționale și absolvite cu diplomă de licență;

– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională nivel mediu dintre limbile engleză și franceză;

– cunoștințe de operare calculator (sistem operare Windows și Ms Office);

– bune abilități de comunicare, perseverență, capacitate de a-și asuma responsabilitatea, spirit de echipă, creativitate, adaptabilitate, inițiativă, dinamism.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–12 iulie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;

– 18 iulie 2019, proba scrisă;

– 23 iulie 2019, proba interviu.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– curriculum vitae.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației și site-ul oficial OSIM.

Sursa informației

OSIM. Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic was last modified: iulie 3rd, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter