Ordonanţa privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate şi alte proiecte de acte normative (adoptate de Guvern)

3 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 495

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
2 august 2018Ordonanțe – Ordonanța privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
– Ordonanța pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Hotărâri– Hotărârea pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din H.G. nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”
– Hotărârea privind modificarea denumirii, codului de clasificație, datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul de Psihiatrie Socola Iași
– Hotărârea privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi
– Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare și nivelul salariilor de bază aferente acestora
– Hotărârea privind decertificarea definitivă din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final, a unor cheltuieli aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013, Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 și Programul Operațional „Asistență Tehnică” 2007-2013
– Hotărârea pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
– Hotărârea privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
– Hotărârea privind declasificarea informațiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor și Pădurilor
– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, a unui imobil și a terenului aferent, trecut în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată
– Hotărârea privind modificarea și completarea Anexei nr. 43 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galați, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor și modificarea Anexei nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
– Hotărârea privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Federației Române de Judo asupra unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova și actualizarea Anexei nr. 30 a H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui și Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, instituție publică din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale
– Hotărârea privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional Regional 2007-2013– Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală de sport competițională de nivel internațional, Bază sportivă Turda”, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A.
– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniul public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Uda, județul Argeș
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Vama Buzăului, județul Brașov
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Belciugatele, județul Călărași
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrun, județul Olt
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Rociu, județul Argeș
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului orașului Victoria, județul Brașov
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului orașului Însurăței, județul Brăila
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Comăna, județul Brașov
– Hotărârea privind înființarea Societății „Editura Didactică și Pedagogică” S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada iunie-iulie 2018 pe cursurile de apă din județele Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mureș, Neamț, Suceava, Vâlcea
– Hotărârea privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025
– Hotărârea privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere
– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Crișu Nina-Carmen
– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către Jeacă Dumitru
– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către Jeacă Dumitru

 

Monitor Dosare

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 2 august 2018, au fost adoptate mai multe acte normative.

 

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Ordonanța pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din H.G. nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”;

– Hotărârea privind modificarea denumirii, codului de clasificație, datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul de Psihiatrie Socola Iași;

– Hotărârea privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi;

Conferintele lunii noiembrie
”

– Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare și nivelul salariilor de bază aferente acestora;

– Hotărârea privind decertificarea definitivă din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final, a unor cheltuieli aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013, Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 și Programul Operațional „Asistență Tehnică” 2007-2013;

– Hotărârea pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

– Hotărârea privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției;

– Hotărârea privind declasificarea informațiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor și Pădurilor;

– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, a unui imobil și a terenului aferent, trecut în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată;

– Hotărârea privind modificarea și completarea Anexei nr. 43 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galați, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor și modificarea Anexei nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Hotărârea privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Federației Române de Judo asupra unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova și actualizarea Anexei nr. 30 a H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui și Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț;

– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, instituție publică din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale;

– Hotărârea privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional Regional 2007-2013– Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală de sport competițională de nivel internațional, Bază sportivă Turda”, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A.;

– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniul public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Uda, județul Argeș;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Vama Buzăului, județul Brașov;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Belciugatele, județul Călărași;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrun, județul Olt;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Rociu, județul Argeș;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului orașului Victoria, județul Brașov;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului orașului Însurăței, județul Brăila;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Comăna, județul Brașov;

– Hotărârea privind înființarea Societății „Editura Didactică și Pedagogică” S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada iunie-iulie 2018 pe cursurile de apă din județele Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mureș, Neamț, Suceava, Vâlcea;

– Hotărârea privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025;

– Hotărârea privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere;

– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Crișu Nina-Carmen;

– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către Jeacă Dumitru;

– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către Jeacă Dumitru.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Ordonanța privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate și alte proiecte de acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: august 3rd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter