Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și alte acte normative (adoptate de Guvern)

9 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 518

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Data adoptăriiActele normative adoptate sau de care Guvernul a luat actSumar
8 august 2019Proiecte de care Guvernul a luat act – analize– Proiectul de Lege privind căutarea persoanelor dispărute (Primă lectură)
– Proiectul de Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (Primă lectură)
– Proiectul de Ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (Primă lectură)
Proiecte aprobateOrdonanțe– Ordonanța pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
– Ordonanța pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
– Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, modificarea și completarea unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale, precum și reglementări cu privire la măsurile fiscal-bugetare
– Ordonanța pentru modificarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia

 

Hotărâri– Hotărârea privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear
– Hotărârea privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „CONVERSMIN” S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
– Hotărârea privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești” – Secțiunea 1 Sibiu – Boița
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărârea privind privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Aeroporturi – București” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărârea pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 și a anexei nr. 1 la H.G. nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
– Hotărârea privind pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive și accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condițiile de acordare și personalul vamal care beneficiază de uniformă
– Hotărârea privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili
– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
– Hotărârea privind privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului
– Hotărârea privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 40 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite
– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele și în contul statului
– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 15 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Constanța, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în municipiul București și județul Cluj, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea MinisteruluI Transporturilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., și pentru modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuințe din municipiul Ploiești, județul Prahova, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea acestora
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Hănțești, județul Suceava
– Hotărârea privind aprobarea stemei orașului Bucecea, județul Botoșani
– Hotărârea pentru definirea obligațiilor de administrare a subdomeniului Folosința Terenurilor, Schimbarea Folosinței terenurilor și Silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări Climatice
– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu
– Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru județul Maramureș
– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Dumitru Florin
– Hotărârea privind rechemarea și numirea unui consul general

 

Conform site-ului oficial (www.gov.ro), în ședința de Guvern din 8 august 2019, au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte adoptate de Guvern, dar și cele de care a luat act:

 

PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT – ANALIZE

– Proiectul de Lege privind căutarea persoanelor dispărute (Primă lectură)

– Proiectul de Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (Primă lectură)

– Proiectul de Ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (Primă lectură)

PROIECTE APROBATE

I. Ordonanțe

– Ordonanța pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

– Ordonanța pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar

– Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, modificarea și completarea unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale, precum și reglementări cu privire la măsurile fiscal-bugetare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Ordonanța pentru modificarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia

II. Hotărâri

– Hotărârea privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear;

– Hotărârea privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „CONVERSMIN” S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărârea privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești” – Secțiunea 1 Sibiu – Boița;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea privind privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Aeroporturi – București” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 și a anexei nr. 1 la H.G. nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene;

– Hotărârea privind pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive și accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condițiile de acordare și personalul vamal care beneficiază de uniformă;

– Hotărârea privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili;

– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice;

– Hotărârea privind privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului;

– Hotărârea privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 40 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite;

– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele și în contul statului;

– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 15 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Constanța, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în municipiul București și județul Cluj, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea MinisteruluI Transporturilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., și pentru modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuințe din municipiul Ploiești, județul Prahova, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea acestora;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Hănțești, județul Suceava;

– Hotărârea privind aprobarea stemei orașului Bucecea, județul Botoșani;

– Hotărârea pentru definirea obligațiilor de administrare a subdomeniului Folosința Terenurilor, Schimbarea Folosinței terenurilor și Silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări Climatice;

– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu;

– Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru județul Maramureș;

– Hotărârea privind rechemarea și numirea unui consul general.

Sursa informației

Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: august 9th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter