Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfășurării Programului cultural naţional „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” și alte acte normative (adoptate de Guvern)

13 iun. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 575

Data ședinței

Acte normative

Sumar

 

 

 

Campanie Craciun UJmag 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

 

 

 

12 iunie 2019

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara-Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”;

– Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide.

Proiecte de legi

– Proiect de lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

– Proiect de lege privind acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care depreciază stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, în data de 15 octombrie 2016.

Hotărâri

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”, lucrare de utilitate publică de interes național;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului București prin construcția sectorului cuprins între DN 7 și DN 1 A”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, județul Bihor;

– Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN.7 și DN2-A2”;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 5 din H.G. nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar;

– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat”;

– Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;

– Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București – Spații de educație și cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7”;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanța S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIȚA S.A. ȘTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României;

– Hotărâre privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale;

– Hotărâre privind sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul obiectivului de investiții „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focșani”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții “Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focșani”, județul Vrancea;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, precum și privind actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung și scoaterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung a unei părți dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite;

– Hotărâre privind aprobarea desființării Stadionului orășenesc Săveni situat în orașul Săveni, str. Independenței nr. 2, județul Botoșani în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire Complex Sportiv, strada Independenței nr. 2, orașul Săveni”;

– Hotărâre privind aprobarea desființării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, județul Cluj;

– Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului „Conferința internațională a concurenței, ediția a II-a – Aplicarea la nivel național a articolelor 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”, organizat în perioada 13 – 17 noiembrie 2019;

– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție sediu pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații”;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța;

– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

– Hotărâre privind aprobarea stemei județului Călărași;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sulița, județul Botoșani;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, județul Călărași;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rădești, județul Alba;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Naționale de Meteriologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului;

– Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județul Alba;

– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit „Observarea exercițiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE”, organizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale în perioada 18-21 iunie 2019;

– Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Bangu Corvin-Laurențiu din funcția publică de subprefect al județului Tulcea în funcția publică de inspector guvernamental;

– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Zilei distinșilor vizitatori pentru exercițiul multinațional SABER GUARDIAN-19, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Comandamentul American din Europa, în România, în perioada 31 mai-24 iunie 2019;

– Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), s-a publicat lista actelor normative de care Guvernul a luat act în ședința din 12 iunie 2019.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte normative:

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara-Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”;

– Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide.

Proiecte de legi

– Proiect de lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

– Proiect de lege privind acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care depreciază stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, în data de 15 octombrie 2016.

Hotărâri

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”, lucrare de utilitate publică de interes național;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului București prin construcția sectorului cuprins între DN 7 și DN 1 A”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, județul Bihor;

– Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN.7 și DN2-A2”;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 5 din H.G. nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar;

– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat”;

– Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;

– Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București – Spații de educație și cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7”;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanța S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIȚA S.A. ȘTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României;

– Hotărâre privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale;

– Hotărâre privind sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul obiectivului de investiții „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focșani”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții “Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focșani”, județul Vrancea;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, precum și privind actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung și scoaterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung a unei părți dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite;

– Hotărâre privind aprobarea desființării Stadionului orășenesc Săveni situat în orașul Săveni, str. Independenței nr. 2, județul Botoșani în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire Complex Sportiv, strada Independenței nr. 2, orașul Săveni”;

– Hotărâre privind aprobarea desființării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, județul Cluj;

– Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului „Conferința internațională a concurenței, ediția a II-a – Aplicarea la nivel național a articolelor 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”, organizat în perioada 13 – 17 noiembrie 2019;

– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție sediu pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații”;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța;

– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

– Hotărâre privind aprobarea stemei județului Călărași;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sulița, județul Botoșani;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, județul Călărași;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rădești, județul Alba;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Naționale de Meteriologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului;

– Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județul Alba;

– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit „Observarea exercițiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE”, organizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale în perioada 18-21 iunie 2019;

– Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Bangu Corvin-Laurențiu din funcția publică de subprefect al județului Tulcea în funcția publică de inspector guvernamental;

– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Zilei distinșilor vizitatori pentru exercițiul multinațional SABER GUARDIAN-19, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Comandamentul American din Europa, în România, în perioada 31 mai-24 iunie 2019;

– Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

 

Sursa informației

Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter