Aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018 (OMpRP nr. 70/2018)

20 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 716

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMpRP nr. 70/2018
(M. Of. nr. 151 din 16 februarie 2018)
Se aprobă Ghidul beneficiarului – 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

În M. Of. nr. 151 din 16 februarie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (OMpRP) nr. 70/2018 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMpRP nr. 70/2018

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Ghidul beneficiarului – 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Art. 2 din OMpRP nr. 70/2018

Art. 2 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a prevederilor respectivului ordin, OMpRP nr. 3/2018 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018 (M. Of. nr. 57 din 19 ianuarie 2018), își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3 din OMpRP nr. 70/2018

Art. 3 dispune că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României și pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Redăm în continuare conținutul integral al anexei la OMpRP nr. 70/2018.

 

Anexa din OMpRP nr. 70/2018

 

GHIDUL BENEFICIARULUI – 2018

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare Ministerul, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și a tratamentului egal. Finanțările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acțiunilor de către o comisie de evaluare și se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanții ce au întrunit condițiile cumulative prevăzute de respectivul ghid, în condițiile Legii nr. 321/2006*, ale Legii nr. 299/2007** și ale Programului de guvernare 2017-2020.


* Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările și completările ulterioare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

** Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent. Pentru proiectele derulate în anul 2018, cererile de finanțare se transmit cel târziu până la data de 1 noiembrie 2018. După data de 1 noiembrie 2018 se vor putea depune cereri de finanțare aferente proiectelor care se vor derula în anul următor.

1. Programele de finanțare ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Cultură – „Constantin Brâncuși” – păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate, din emigrație și din diaspora de mobilitate, precum și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării

Mass-media – „Mihai Eminescu” – păstrarea și afirmarea identității culturale a românilor, promovarea României și a valorilor comunităților românești, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunitățile românești de peste hotare

Educație – „Nicolae Iorga” – sprijinirea procesului de integrare a românilor care își au domiciliul/reședința în străinătate în paralel cu păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și formarea noii generații, care să reprezinte România și interesele românești în străinătate

Spiritualitate și tradiție – „Andrei Șaguna” – păstrarea identității spirituale și respectarea libertății religioase a românilor de pretutindeni

Societatea civilă – „Dimitrie Gusti” – sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ în comunitățile locuite de români și solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităților de români

Centenarul 2018 – păstrarea și promovarea ideii de apartenență la identitatea românească, promovarea imaginii României și educația tinerei generații în spiritul respectului față de valorile românești

Pentru anul 2018, Ministerul își propune să finanțeze cu prioritate proiectele care se înscriu în programele Centenarul 2018 și Educație – „Nicolae Iorga”.

2. Eligibilitate

2.1. Ești un aplicant eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile dacă:

 ești reprezentantul unei asociații, fundații, unități de cult, al unei categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizații internaționale;

 ești persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.***


*** Nu poți obține finanțare nerambursabilă dacă te afli în una din următoarele situații:

 incapacitate de plată;

 cu plățile sau conturile blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;

 nu ți-ai îndeplinit obligațiile din contractele de finanțare anterioare și ai fost declarat neeligibil de către finanțator;

 ai prezentat declarații false cu privire la situația economică;

 faci obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale.

2.2. Eligibilitatea proiectului:

Asigură-te că proiectul tău îndeplinește toate condițiile de mai jos:

 proiectul are legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al beneficiarului;

 implementarea proiectului nu generează, în niciun fel, premisele existenței unui conflict de interese, așa cum este el definit în „Documentarul aferent acordării de finanțări nerambursabile” (Documentarul);

 proiectul nu urmărește obținerea de profit, cu excepțiile prevăzute în Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cererea de finanțare

Completează Cererea de finanțare în limba română, conform anexei care face parte integrantă din respectivul ghid. Nu uita să o datezi și să o semnezi. Cererea de finanțare trebuie semnată de reprezentantul legal al organizației sau de o persoană împuternicită de acesta.

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă este necesară existența unor surse de finanțare proprii sau atrase ale solicitantului (cofinanțare), a cărei dimensionare se va stabili prin contractul de finanțare, în raport cu obligațiile prevăzute în Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare, în raport cu valoarea totală a finanțării realizate efectiv.

Contribuția proprie se poate realiza și prin aport în natură, cuantificabil.

Cererea de finanțare trebuie însoțită obligatoriu de următoarele documente:

 copie după actul de identitate (în funcție de țara de domiciliu sau de reședință) al reprezentantului legal, persoanei împuternicite cu mențiunea „conform cu originalul”;

 actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora și, dacă este cazul, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, dacă legislația din țara ta de reședință o prevede (în copie și traduse în limba română), cu mențiunea „conform cu originalul”.

Cererea de finanțare împreună cu cele două documente se transmite inițial prin e-mail la adresa: [email protected]

După transmiterea prin e-mail a documentelor menționate veți primi răspuns cu numărul de înregistrare al cererii. O persoană desemnată responsabil de proiect va lua legătura cu dumneavoastră, în cel mai scurt timp, pentru a vă indica restul de documente necesare, pentru ca cererea dumneavoastră să intre în etapa de evaluare. În acest sens, responsabilul de proiect vă va solicita documentele necesare completării dosarului de finanțare, conform modelelor din Documentar, în funcție de specificul proiectului. Documentarul cu modelele și formularele-tip se găsește pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

ATENȚIE!

În cazul în care cererea de finanțare necesită clarificări, responsabilul de proiect ți le va solicita prin e-mail. Te rugăm să răspunzi de urgență solicitărilor responsabilului de proiect.

Toate documentele vor fi trimise inițial în format electronic. În cazul în care, în urma evaluării, proiectul dumneavoastră este aprobat, aveți obligația să transmiteți toate documentele în original sau cu mențiunea „conform cu originalul”, în vederea semnării contractului de finanțare, la următoarea adresă: Bulevardul Primăverii nr. 22, sectorul 1, cod poștal 011972, București, România.

Dacă dispuneți de semnătură electronică, puteți semna electronic și transmite prin e-mail documentele solicitate, conform normelor în vigoare.

3.1. Examinarea cererii de finanțare

După transmiterea documentelor menționate, cererea de finanțare va fi evaluată de către Comisia de evaluare a proiectelor, programelor și acțiunilor, iar rezultatul evaluării va fi publicat pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP).

4. Contestarea evaluării

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul finanțării care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare, selectare și aprobare a cererii de finanțare depusă de acesta poate formula o contestație (vezi modelul-anexă Contestație în Documentar) care va fi trimisă spre soluționare Ministerului.

Contestațiile se trimit prin e-mail la adresa: [email protected], prin poștă cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura MRP în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de contestații în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării lor.

Rezultatul contestațiilor va fi publicat pe site-ul Ministerului, însoțit de motivarea deciziei.

5. Acordul de finanțare

Dacă cererea ta de finanțare este aprobată, vei semna cu MRP un acord/contract de finanțare (vezi modelul-anexă Documentar).

Acordul/Contractul de finanțare va fi adaptat în funcție de specificul fiecărui proiect și a acțiunilor aferente derulate.

6. Monitorizarea

Pe durata desfășurării proiectului, MRP va monitoriza, prin reprezentanții săi, respectarea clauzelor contractuale. MRP va evalua realizarea obiectivelor fixate, inclusiv după terminarea proiectului.

Atât pe parcursul derulării proiectului, cât și la prezentarea decontului vei avea obligația să pui la dispoziția Ministerului orice informație sau document relevant, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

Modificările de orice fel intervenite în derularea proiectului trebuie argumentate și supuse aprobării MRP.

7. Raportul de activitate

La finalizarea proiectului vei trimite obligatoriu Decontul centralizator și Raportul final de activitate (vezi anexele din Documentar).

Termenul-limită de înregistrare la MRP a Decontului centralizator și Raportului final de activitate este de 30 de zile de la finalizarea ultimei activități din cadrul proiectului, dar nu mai târziu de 10 decembrie.

Nedepunerea documentelor solicitate în termenele stabilite duce la obligația de rambursare, parțială sau totală, a sumelor virate sau la nedecontarea cheltuielilor efectuate.

8. Decontarea cheltuielilor

Decontarea sumelor parțiale sau a sumei finale se face numai pe bază de Decont centralizator de cheltuieli și documente justificative care atestă efectuarea cheltuielilor pentru categoria și în limita valorilor din Devizul anexă la Contractul de finanțare. Documentele justificative necesare în vederea decontării, pe categorii de cheltuieli, se regăsesc în Documentar.

„Documentarul” aferent procesului de acordare a finanțării se regăsește pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, la secțiunea unde se găsește Cererea de finanțare și Ghidul beneficiarului – 2018.

„Documentarul” cuprinde anexe cu modele de documente, formulare-tip și alte instrucțiuni necesare încheierii acordului de finanțare.

MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Bulevardul Primăverii nr. 22, sectorul 1, cod poștal 011972, București, România, tel: +40 21/233.96.87/ +40 21/233.97.32/+40 21/233.96.73, fax: +40 21/23395.99 e-mail: [email protected]

ANEXĂ

CERERE DE FINANȚARE

Partea I. Informații privind proiectul

1. Numele solicitantului
Completați denumirea solicitantului, așa cum apare în actele constitutive.
2. Titlul proiectului
Completați cu majuscule (maximum 300 de caractere). Titlul trebuie să fie concis și relevant pentru proiect.
3. Programul
Bifați (cu X) căsuța corespunzătoare programului pentru care depuneți cererea de finanțare (conform Ghidului de finanțare, pag. 1).
☐ CULTURĂ – „Constantin Brâncuși”
☐ EDUCAȚIE – „Nicolae Iorga”
☐ MASS MEDIA – „Mihai Eminescu”
☐ SPIRITUALITATE ȘI TRADIȚIE – „Andrei Șaguna”
☐ SOCIETATEA CIVILA – „Dimitrie Gusti”
☐ CENTENARUL 2018
4. Locul și perioada de derulare a proiectului
Adresă/Locație
Cod poștalLocalitate
RegiuneȚara
Precizați durata de derulare a proiectului și corelați informația cu activitățile descrise în secțiunile „Descrierea proiectului” și „Rezumatul proiectului”.
Data începerii proiectului:/ /Data încheierii proiectului:/ /

Partea II. Informații privind solicitantul

1. Detalii privind solicitantul
Nume
Adresă
Regiune/Localitate
E-mail
Site web
Codul unic de înregistrare
Tipul:☐ Asociație☐ Instituție
☐ Fundație☐ Persoană fizică autorizată
☐ Organizație☐ Altul
Prezentați succint organizația (obiect de activitate, membri etc.), experiența specifică și experiența privind implementarea unor proiecte relevante pentru Programul de finanțare pentru care aplicați (maximum 20 de rânduri) .
Precizați dacă ați mai fost beneficiarul unei finanțări nerambursabile acordată de către MRP/DPRRP:
☐ Nu
☐ Da – specificați anul și finanțarea primită:
2. Persoana autorizată (reprezentantul legal)/împuternicitul să semneze contractul în numele solicitantului
Nume și Prenume
Poziție/Funcție
Act de identitate, serie, număr
E-mail
Telefon/Fax
3. Coordonatorul de proiect (persoana de contact)
Nume și Prenume
Poziție/Funcție
Act de identitate, serie, număr
E-mail
Telefon/Fax
4. Banca
Denumirea băncii (sucursalei)
Sediul băncii (adresa)
Contul bancar/IBAN
Codul SWIFT
Moneda (RON/USD/EURO)
Banca corespondent* dacă este cazul
5. Detalii privind partenerii proiectului* dacă este cazul
5.1 Indicați dacă proiectul se va desfășura în parteneriat cu alte entități:
☐ Nu
☐ Da – specificați denumirea și tipul acestora (asociație, fundație, organizație, instituție, persoană fizică etc.):
1.
2.
3.
5.2 Precizați dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a fost depus sau urmează a fi înaintat și altor entități/autorități din România, în vederea obținerii unei finanțări din fonduri publice, parțiale sau totale:
☐ Nu
☐ Da (în cazul unui răspuns afirmativ, precizați denumirea entității/autorității):
1.
2.
3.

Partea III. Descrierea proiectului

1. Necesitatea proiectului și rezultatele scontate
Motivați necesitatea proiectului, având în vedere beneficiile implementării acestuia pentru comunitățile românești. Descrieți rezultatele așteptate ca urmare a desfășurării proiectului.
2. Activități similare
Există alte proiecte similare în comunitatea, regiunea, țara pe care o vizează proiectul dumneavoastră? Dacă da, detaliați.
3. Obiectivele proiectului
Prezentați clar și concis obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului propus.
4. Descrierea proiectului, planul de acțiuni și metodele de realizare
Descrieți pe scurt proiectul și cum vedeți desfășurarea acestuia, indicând:
– planul acțiunilor;
– termenele de realizare;
– persoanele responsabile de derulare;
– metodele concrete de realizare a activităților;
– informații specifice proiectelor privind mass-media (tiraj, număr ediții, aria de acoperire, frecvență, oră de difuzare, nr. de abonați etc.);
– numărul estimat de participanți (categorii, țara de reședință, media de vârstă etc.);
– comunitățile românești beneficiare;
– alte detalii relevante.
5. Continuitatea proiectului
Explicați modul în care intenționați să continuați inițiativa propusă în proiect și dacă ați prevăzut realizarea unei strategii în acest sens (de exemplu, prin proiecte noi care să susțină același demers, prin contacte permanente cu participanții etc.).
6. Promovarea proiectului și a finanțatorului
În afară de utilizarea obligatorie a siglelor și mesajelor MRP (conform Manualului de Identitate Vizuală), descrieți modul în care veți asigura vizibilitatea proiectului (mass-media, radio, TV – nominalizări, materiale promoționale etc.).

BUGET

Bugetul proiectului și categoriile de cheltuieli
Bugetul va fi completat în lei românești.
Surse de finanțareTotal LEI
Finanțare nerambursabilă solicitată
Valoarea totală a proiectului
Categorii de cheltuieli
Detaliați și treceți separat, pe categorii, toate cheltuielile eligibile (doar cele pentru care se solicită finanțare) de tip general (ex.: transport, cazare, masă, materiale promoționale, onorarii etc.).
Pentru categoriile de cheltuieli care pot fi decontate, consultați prevederile prevăzute în Documentarul aferent acordării de finanțări nerambursabile, publicat pe site -ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
Cheltuielile referitoare la cazare, masă, transport, onorarii și acordare de premii sau cadouri sunt cheltuieli decontabile în limita unui plafon maxim, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile Finan țatorului.
Nr.Categoria de cheltuieliTotal (LEI)
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL
Solicităm acordarea avansului conform Legii nr. 321/2006 cu modificările și completările ulterioare.
☐ Da.
☐ Nu.

Declar că voi asigura sursa proprie în cuantum de 10% din valoarea sumei aprobate și voi face dovada existenței acesteia.

Confirm că informațiile incluse în această cerere, precum și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar finanțarea solicitată este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Data:
zz/ll/aaaa
Prenumele și numele:
Completați cu prenumele, numele și funcția reprezentantului legal/persoanei împuternicite, cu majuscule.
Semnătura:
Semnătura reprezentantului legal/ persoanei împuternicite.
Prenumele și numele:
Completați cu prenumele, numele și funcția coordonatorului de proiect, cu majuscule.
Semnătura:
Semnătura coordonatorului de proiect.
Aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018 (OMpRP nr. 70/2018) was last modified: februarie 20th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter