Ordinul M.A.I. nr. 22/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în M.A.I.

11 mart. 2015
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 8091

Despre

  • M. Of. nr. 164 din 9 martie 2015
  • Ordinul M.A.I. nr. 22/2015
  • Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în M.A.I.

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 164 din 9 martie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) nr. 22/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.

Respectivul ordin a fost emis în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008 (M. Of. nr. 309 din 9 mai 2007; cu modif. și compl. ult.).

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Potrivit art. I din Ordinul M.A.I. nr. 22/2015, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative (M.I.R.A.) nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne (M. Of. nr. 833 din 11 decembrie 2008; cu modif. și compl. ult.), se modifică și se completează.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Ordinului M.I.R.A. nr. 665/2008:

Art. 2 lit. f1) Ordinul M.I.R.A. nr. 665/2008 (modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 22/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. f1) prevedea faptul că recrutarea din sursă internă era recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deține aptitudinile, abilitățile și cunoștințele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; activitatea se realizează etapizat, începând cu personalul unității în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant, cu respectarea corpurilor profesionale/militare, iar în etapa/etapele următoare aceasta se poate extinde la personalul altor unități și, ulterior, la personalul care poate face obiectul trecerii într-un corp profesional/militar superior, iar apoi, după caz, la alte categorii profesionale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. f1) explică recrutarea din sursă internă astfel: „recrutarea din sursă internă – recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deține aptitudinile, abilitățile și cunoștințele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; activitatea se realizează etapizat, începând cu personalul unității în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant, cu respectarea corpurilor profesionale/militare, iar în etapa/etapele următoare aceasta se poate extinde, succesiv: la personalul altor unități; la personalul care poate face obiectul trecerii într-un corp profesional/militar superior, inclusiv prin dobândirea altui statut profesional, ca urmare a promovării de către agenții de poliție, maiștrii militari sau subofițeri a concursului/examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție sau ofițer; după caz, la alte categorii profesionale ale Ministerului Afacerilor Interne”.

Art. 4 alin. (1) și (11) Ordinul M.I.R.A. nr. 665/2008 (modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 22/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) prevedea faptul că fișa postului șefului/comandantului unității, precum și cele ale adjuncților/locțiitorilor acestuia se aprobă odată cu regulamentul de organizare și funcționare al unității respective.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) prevede: „Fișa postului șefului/comandantului unității și a adjuncților/locțiitorilor acestuia constituie anexe la regulamentul de organizare și funcționare a unității respective”.

La art. 4, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Art. 4 alin. (11) prevede: „Fișa postului șefului/comandantului unității, precum și a adjuncților/locțiitorilor acestuia, în cazul unităților nou-înființate sau al funcțiilor modificate/nou-înființate ca urmare a unei modificări structurale, se aprobă în termen de 5 zile de la emiterea ordinului pentru aprobarea modificărilor organizatorice, ulterior fiind aplicabile prevederile alin. (1)”.

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Art. 21 alin. (1) lit. a) Ordinul M.I.R.A. nr. 665/2008 (modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 22/2015)

Art. 21 alin. (1) reglementează criteriile specifice pentru recrutarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, forma de învățământ cu frecvență, în vederea formării profesionale inițiale ca polițist sau militar.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) lit. a) prevedea următorul criteriu: să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) lit. a) prevede următorul criteriu: „să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar”.

Art. 21 alin. (11) lit. g) Ordinul M.I.R.A. nr. 665/2008 (modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 22/2015)

Art. 21 alin. (11) reglementează criteriile specifice de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licență «Ordine și siguranță publică» al Facultății de Poliție din Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», forma de învățământ cu frecvență redusă.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (11) lit. g) prevedea condiția de a avea vârsta de până la 40 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (11) lit. g) prevede: „au vârsta de până la 40 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar”.

Art. 42 partea introductivă Ordinul M.I.R.A. nr. 665/2008 (modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 22/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 prevedea faptul că agenții de poliție/maiștrii militari și subofițerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licență au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițeri vacante, în condițiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ anumite criterii:

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 prevede: „Agenții de poliție, maiștrii militari și subofițerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licență au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofițeri de poliție sau ofițeri, în condițiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii”.

Art. 67 alin. (6) Ordinul M.I.R.A. nr. 665/2008 (modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 22/2015)

Noua reglementare

La art. 67, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (6) prevede: „Pentru polițiștii ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ca urmare a îndeplinirii unei funcții de conducere salarizate în cadrul organizațiilor sindicale, verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (11) și alin. (4) lit. c), respectiv la art. 70 alin. (2) lit. c) se realizează prin raportare la funcția deținută anterior suspendării raporturilor de serviciu”.

 

Potrivit art. II, art. 18 din Ghidul carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 69/2009 (M. Of. nr. 312 din 12 mai 2009; cu modif. și compl. ult.) se abrogă.

Vom prezenta, în continuare, prevederile art. 18 din Ghidul carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 18 in Ghidul carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I. (abrogat prin Ordinul M.A.I. nr. 22/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea la alin. (1) faptul că la absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială ale MAI, absolvenții nu puteau fi repartizați și/sau încadrați în unități ale aparatului central al MAI sau în unități ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare.

De asemenea, la alin. (2), dispunea faptul că pentru a ocupa o funcție în unități ale aparatului central al MAI sau în unități ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare, ofițerii de poliție trebuie să aibă gradul profesional minim de inspector de poliție, iar ofițerii cadre militare, gradul militar minim de locotenent, agenții de poliție, gradul profesional minim de agent principal de poliție, iar subofițerii, gradul militar minim de plutonier.

La alin. (3), se prevedea faptul că făceau excepție de la prevederile alin. (2) absolvenții instituțiilor de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care au fost formați la solicitarea expresă a unităților aparatului central al MAI sau a unităților aparatului central al inspectoratelor generale/similare, precum și specialiștii din domeniul comunicații și tehnologia informației.

În sfârșit, la alin. (4), se prevedea faptul că erau excepțați de la prevederile alin. (1) și (2) absolvenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – specializarea Drept.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 din Ghid se abrogă.

Ordinul M.A.I. nr. 22/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în M.A.I. was last modified: martie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter