Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român: modificări aduse prin Ordinul nr. M.4/2015

9 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1838

Despre

  • M. Of. nr. 90 din 3 februarie
  • Ordinul nr. M.4/2015
  • Selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 90 din 3 februarie, s-a publicat Ordinul nr. M.4/2015 pentru modificarea și completarea criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2011 (în M. Of. nr. 890 din 15 decembrie 2011, cu modif. și compl. ult.).

În continuare, vom prezenta modificările aduse cu privire la criteriile și metodologia privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2011.

Conferința de pregatire profesională a Baroului Ialomița
”
Introducerea alin. (3)-(5) la art. 9 din Ordinul nr. M.101/2011

La art. 9, după alin. (2), se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins:

„(3) Dacă până la încheierea perioadei pentru depunerea candidaturilor nu există candidați pentru încadrarea unor structuri/funcții, șefii/comandanții categoriilor de forțe ale armatei/comandamentelor de armă/similar pot să aprobe înscrierea la selecție a personalului care a participat la misiuni sau operații în afara teritoriului statului român în ultimele 12 luni și care a beneficiat de perioada de concediu de odihnă și de refacere legală, cu informarea structurilor din subordine.

(4) În situația în care pentru structurile participante la misiuni în afara teritoriului statului român se constituie rezerve de înlocuire rapidă, șefii/comandanții categoriilor de forțe ale armatei/comandamentelor de armă/similar pot să aprobe înscrierea la selecție a personalului care a participat la misiuni sau operații în afara teritoriului statului român în ultimele 12 luni și care a beneficiat de perioada de concediu de odihnă și de refacere legală, cu informarea structurilor din subordine.

(5) Rezultatele selecției se comunică în scris candidaților, prin grija secretarului comisiei de selecție”.
 
Modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul nr. M.101/2011

Vechea reglementare

Potrivit vechii reglementări, art. 11 prevedea, la alin. (3), faptul că ierarhizarea candidaților admiși după aplicarea criteriilor eliminatorii se stabilește pe baza punctajului obținut de către aceștia, conform specificațiilor prevăzute în anexa nr. 2.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, art. 11 prevedea, la alin. (3): „Ierarhizarea candidaților admiși după aplicarea criteriilor eliminatorii se stabilește pe baza punctajului obținut de către aceștia, conform specificațiilor prevăzute în anexa nr. 2 sau, după caz, anexa nr. 21.

 
Modificarea art. 13 alin. (3) din Ordinul nr. M.101/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea, la alin. (3), faptul că personalul participant la selecție poate depune contestații scrise la secretarul comisiei de selecție, în termen de cel mult 24 de ore de la luarea la cunoștință, sub semnătură, despre rezultatul evaluării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 prevede, la alin. (3): „Personalul participant la selecție poate depune contestații scrise la secretariatul comisiei de selecție, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la luarea la cunoștință despre rezultatul selecției.

 
Modificarea art. 24 alin. (1) din Ordinul nr. M.101/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea, la alin. (1), faptul că interviul se organizează de către structurile care solicită încadrarea și se desfășoară după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-d), pentru funcțiile-unicat prevăzute în statele de organizare ale structurilor stabilite să participe la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, altele decât misiunile individuale, numai atunci când este cazul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 dispune, la alin. (1): „Interviul se organizează de către structurile care solicită încadrarea și se desfășoară după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-d), pentru funcțiile – unicat prevăzute în statele de organizare ale structurilor stabilite să participe la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, altele decât misiunile individuale”.

 
Introducerea alin. (31) la art. 27 din Ordinul nr. M.101/2011

La art. 27, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

În situația în care niciunul dintre candidații propuși pentru ocuparea unei/unor funcții nu îndeplinește criteriile eliminatorii, Direcția personal și mobilizare va iniția un nou proces de selecție pentru ocuparea acesteia/acestora”.

 

Modificarea art. 27 alin. (4) din Ordinul nr. M.101/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 prevdea, la alin. (4), faptul că în situații deosebite, selecția personalului în vederea participării la misiuni individuale în afara teritoriului statului român se putea face și prin selecția candidaților din baza de date existentă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27, prevede la alin. (4): „În situații deosebite, selecționarea personalului în vederea participării la misiuni individuale în afara teritoriului statului român se poate face din baza de date existentă, prin nominalizarea candidaților care au participat la o selecție anterioară, organizată cu cel mult 6 luni înainte de apariția situației deosebite, care îndeplinesc criteriile eliminatorii, dar nu au fost stabiliți să participe la misiunea pentru care au candidat, și își exprimă acordul în acest sens, la solicitarea structurii care organizează selecția, prin raport personal înaintat pe cale ierarhică.

 
Modificarea art. 28 lit. b) din Ordinul nr. M.101/2011

Art. 28 reglementează situații deosebite în sensul prevederilor art. 27 alin. (4) [În situații deosebite, selecționarea personalului în vederea participării la misiuni individuale în afara teritoriului statului român se poate face din baza de date existentă, prin nominalizarea candidaților care au participat la o selecție anterioară, organizată cu cel mult 6 luni înainte de apariția situației deosebite, care îndeplinesc criteriile eliminatorii, dar nu au fost stabiliți să participe la misiunea pentru care au candidat, și își exprimă acordul în acest sens, la solicitarea structurii care organizează selecția, prin raport personal înaintat pe cale ierarhică].

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 28 lit. b) era considerată situație deosebită, situația în care perioada dintre momentul lansării ofertei de către structurile/organizațiile internaționale și cel pentru ocuparea postului era mai mică de 6 luni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la lit. b), este prevăzută ca situație deosebită: „perioada dintre momentul lansării ofertei de către structurile/organizațiile internaționale și cel pentru ocuparea postului este mai mică de trei luni”.

 
Introducerea alin. (2)-(6), la art. 29 din Ordinul nr. M.101/2011

La art. 29, după alin. (1) se introduc cinci noi alineate, alin. (2)-(6), cu următorul cuprins:

„(2) Structurile care nominalizează candidați pentru participarea la concursul de selecție sunt responsabile de respectarea criteriilor precizate la declanșarea procesului de selecție, precum și de actualizarea datelor înscrise în fișele de evidență ale candidaților din cadrul aplicației informatice RESMIL. Comandanții structurilor care nominalizează candidați au competența, în urma verificării îndeplinirii criteriilor eliminatorii și a specificațiilor cuprinse în fișele posturilor, să respingă solicitarea militarului subordonat. Structura de personal a unității de proveniență are obligația să aducă la cunoștința persoanei în cauză, în scris, motivele care au dus la respingerea cererii. Cadrul militar poate contesta hotărârea comandantului în termen de cel mult o zi lucrătoare de la luarea la cunoștință, competența de soluționare revenindu-i comandantului eșalonului superior, a cărui hotărâre este definitivă.

(3) Pentru stabilirea ierarhiei finale a candidaților declarați admiși în procesul de selecție se completează tabelul prevăzut în anexa nr. 6, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării datelor înscrise în fișa de evidență din aplicația informatică RESMIL, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 sau anexa nr. 21 după caz, luându-se în considerare numai experiența și funcțiile îndeplinite care au conexiune cu postul pentru care candidează.

(4) Criteriile de ierarhizare a candidaților selecționați pentru misiuni individuale în comandamente constituite pentru conducerea operațiilor sunt prevăzute în anexa nr. 21.

(5) Șeful Statului Major General aprobă participarea la misiune a personalului pe baza ierarhiei finale a candidaților, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(6) Pentru personalul propriu, Direcția generală de informații a apărării transmite fișa cu principalele date tip RESMIL, utilizând rețeaua INTRAMAN”.

 
 Modificarea art. 31 din Ordinul nr. M.101/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 prevedea: „Concursul cuprinde următoarele etape:

a) ierarhizarea candidaților declarați admiși în procesul de selecție pe baza evaluării datelor din memoriul original/dosarul profesional;

b) desfășurarea interviului de evaluare a candidaților;

c) stabilirea ierarhiei finale;

d) desemnarea de către ministrul apărării naționale a ocupantului postului scos la concurs”.

 Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31, prevede următoarele:

„(1) Concursul de selecție pentru ocuparea funcțiilor de vizibilitate cuprinde următoarele etape:

a) ierarhizarea candidaților declarați admiși în procesul de selecție pe baza evaluării datelor înscrise în fișa de evidență din aplicația informatică RESMIL;

b) desfășurarea interviului de evaluare a candidaților;

c) stabilirea ierarhiei finale;

d) desemnarea de către ministrul apărării naționale a ocupantului postului scos la concurs, în baza propunerii comisiei de selecție.

(2) Concursul de selecție pentru ocuparea funcțiilor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), cuprinde următoarele etape:

a) evaluarea competenței profesionale și verificarea cerințelor de personal, studiul documentelor de evidență – se execută de către structura care propune candidații pentru a participa la concurs;

b) evaluare nivelului de pregătire fizică, conform Regulamentului educației fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. 149/2012, cu modificările și completările ulterioare, – se execută de către structura care propune candidații pentru a participa la concurs;

c) evaluarea psihologică și a stării de sănătate;

d) evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii engleze;

e) evaluarea competențelor de conducere a autoturismelor de teren;

f) ierarhizarea candidaților declarați admiși în procesul de selecție prevăzut la lit. a)-e) – se execută de către Direcția personal și mobilizare;

g) stabilirea ierarhiei finale – se execută de către Direcția personal și mobilizare;

h) aprobarea ierarhiei finale a personalului de către șeful Statului Major General;

i) aprobarea ministrului apărării naționale a personalului ce urmează a fi trimis la misiuni individuale”.

 
Modificarea art. 40 din Ordinul nr. M.101/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 reglementa atribuțiile Direcției personal și mobilizare. Prin urmare, erau prevăzute următoarele atribuții:

a) întocmește planul de măsuri pentru organizarea activității de selecție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4;

b) întocmește baza de selecție pentru organizarea activității de selecție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5;

c) transmite structurilor din baza de selecție întocmită în acest scop solicitarea comunicării de candidați în vederea desfășurării concursului de selecție;

d) evaluează datele înscrise în fișa de evidență din aplicația informatică RESMIL ale candidaților admiși după aplicarea criteriilor eliminatorii, pe baza punctajelor prevăzute în anexele nr. 2 și 21;

e) centralizează datele și întocmește tabelul cu ierarhizarea candidaților;

f) pregătește documentația necesară pentru susținerea interviului de evaluare de către candidații pentru funcțiile de vizibilitate și transmite președintelui comisiei datele necesare convocării acesteia;

g) comunică rezultatele finale ale concursului de selecție structurilor din care provin candidații;

h) întocmește raportul adresat ministrului apărării naționale pentru desemnarea ocupantului/ocupanților postului/posturilor de vizibilitate scos/scoase la concurs; raportul cu candidații care au susținut interviul de evaluare va fi semnat și de președintele comisiei;

i) inițiază demersurile necesare emiterii ordinului/ordinelor de detașare a candidaților declarați admiși.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 prevede: „Direcția personal și mobilizare are următoarele atribuții:

a) întocmește planul de măsuri pentru organizarea activității de selecție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4;

b) întocmește baza de selecție pentru organizarea activității de selecție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5;

c) transmite structurilor din baza de selecție întocmită în acest scop solicitarea comunicării de candidați în vederea desfășurării concursului de selecție;

d) evaluează datele înscrise în fișa de evidență din aplicația informatică RESMIL ale candidaților admiși după aplicarea criteriilor eliminatorii, pe baza punctajelor prevăzute în anexele nr. 2 și 21;

e) centralizează datele și întocmește tabelul cu ierarhizarea candidaților;

f) pregătește documentația necesară pentru susținerea interviului de evaluare de către candidații pentru funcțiile de vizibilitate și transmite președintelui comisiei datele necesare convocării acesteia;

g) comunică rezultatele finale ale concursului de selecție structurilor din care provin candidații;

h) întocmește raportul adresat ministrului apărării naționale pentru desemnarea ocupantului/ocupanților postului/posturilor de vizibilitate scos/scoase la concurs; raportul cu candidații care au susținut interviul de evaluare va fi semnat și de președintele comisiei;

i) inițiază demersurile necesare emiterii ordinului/ordinelor de detașare a candidaților declarați admiși”.

 
Modificarea lit. a) și d) și introducerea lit. a1) la art. 41 din Ordinul nr. M.101/2011

Art. 41 reglementează abilitarea unor structuri cu atribuții specifice pentru evaluarea candidaților în vederea selecției se abilitează următoarele.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 41 prevedea, la lit. a), abilitarea Laboratorului Psihologic București/Statul Major General și Secției psihologie a Direcției generale de informații a apărării, pentru examinarea psihologică;

La lit. b), se prevedea abilitarea Direcției management resurse umane, denumită în continuare D.M.R.U., prin Centrul național militar de testare limbi străine, pentru administrarea testelor de plasament/ALCPT pentru funcțiile de stat major și a testelor de stabilire a profilului lingvistic standardizat/STANAG 6001 pentru funcțiile de vizibilitate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41, prevede la lit. a), a1) și d) abilitarea următoarelor structuri:

a) „Centrul de investigații sociocomportamentale/Direcția management resurse umane și Secția psihologie a Direcției generale de informații a apărării, pentru examinarea psihologică;”.

a1) „Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu «Academician Ștefan Milcu» București, pentru examinarea medicală;”

d) „Centrul de Limbi Străine al Universității Naționale de Apărare «Carol I», pentru administrarea testelor de plasament/ALCPT și Direcția management resurse umane, prin Centrul național militar de testare limbi străine pentru stabilirea profilului lingvistic standardizat/STANAG 6001, pentru funcțiile de vizibilitate”.

 
 Modificarea art. 44 din Ordinul nr. M.101/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, se prevedea faptul că anexele nr. 1-5 făceau parte integrantă din respectivele criterii și metodologie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, ca urmare a introducerii anexei nr. 6, art. 44 are următorul cuprins: „Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele criterii și  metodologie”.

 

Criteriile și metodologia privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român: modificări aduse prin Ordinul nr. M.4/2015 was last modified: februarie 9th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter