Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol (OMAI nr. 87/2015)

17 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1424

Despre

  • M. Of. nr. 610 din 12 august 2015
  • OMAI nr. 87/2015
  • Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției secretariat general și protocol, aprobat prin OMAI nr. 53/2013 (M. Of. nr. 285 din 21 mai 2013; cu modif. ult.)OMAI nr. 87/2015 (M. Of. nr. 610 din 12 august 2015) – introduce: art. 6 alin. (11), lit. A subpct. 4 intitulat „Relații” lit. c1) din anexa nr. 3
modifică: art. 10, art. 12 lit. c) și f), art. 13, anexa nr. 1, anexa nr. 2, lit. A subpct. 4 lit. a) și c) din anexa nr. 3, lit. A subpct. 5 din anexa nr. 3, lit. D par. („Sarcini și îndatoriri”) din anexa nr. 3 lit. o), lit. A. pct. 7 subpct. 7.1 lit. a) și c)
abrogă: anexa nr. 5

 

Campania Back to  Law School

În M. Of. nr. 610 din 12 august 2015, s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 87/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției secretariat general și protocol, aprobat prin OMAI nr. 53/2013 (M. Of. nr. 285 din 21 mai 2013; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului regulament.

 

Art. 6 alin. (11) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (11) prevede: „Direcția secretariat general și protocol are în subordine Centrul de contact al ministerului”.

 

Art. 10 din Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea: Conducerea Direcției secretariat general și protocol este asigurată de un director, ajutat de 2 directori adjuncți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 prevede: „Conducerea Direcției secretariat general și protocol este asigurată de un director, ajutat de un director adjunct”.

 

Art. 12 lit. c) și f) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 lit. c) și f) prevedeau faptul că în exercitarea actului de conducere, directorul Direcției secretariat general și protocol:

(…)

c) coordonează Direcția secretariat general și protocol;

(…)

f) deleagă atribuții din competența sa directorilor adjuncți sau altor persoane din subordine, în condițiile legilor și ale actelor normative în vigoare, cu excepția atribuțiilor care îi sunt delegate de șefii superiori ierarhic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 lit. c) și f) prevăd: „În exercitarea actului de conducere, directorul Direcției secretariat general și protocol:

(…)

c) coordonează Direcția secretariat general și protocol și Centrul de contact al ministerului;

(…)

f) deleagă atribuții din competența sa directorului adjunct sau altor persoane din subordine, în condițiile legilor și ale actelor normative în vigoare, cu excepția atribuțiilor care îi sunt delegate de șefii superiori ierarhic”.

 

Art. 13 din Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 stabilea faptul că directorii adjuncți se subordonează nemijlocit directorului Direcției secretariat general și protocol și răspund de organizarea, planificarea, desfășurarea, controlul, sprijinirea și îndrumarea întregii activități a structurilor pentru care au delegare de competențe și îndeplinesc atribuțiile prevăzute în fișa postului, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 stabilește: „Directorul adjunct se subordonează nemijlocit directorului Direcției secretariat general și protocol și răspunde de organizarea, planificarea, desfășurarea, controlul, sprijinirea și îndrumarea întregii activități a structurilor pentru care are delegare de competențe și îndeplinește atribuțiile prevăzute în fișa postului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4”.

 

Anexa nr. 1 la Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Noua reglementare

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Anexa nr. 2 la Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Noua reglementare

Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din respectivul ordin.

 
Anexa nr. 3 lit. A subpct. 4 lit. a) și c) la Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. A subpct. 4 intitulat „Relații” lit. a) și c) din anexa nr. 3 aveau următorul conținut:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne și are în subordine directorii adjuncți și șefii de serviciu;

(…)

c) de control:

– coordonarea și controlul directorilor adjuncți și a șefilor de serviciu din subordine pentru: implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate, deținute și gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, și de Direcția secretariat general și protocol, pe de altă parte; înregistrarea, evidența și manipularea corespondenței la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea și examinarea petițiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare și documentare în domeniile de activitate specifice instituției; organizarea, administrarea și prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităților de protocol intern și extern la nivelul conducerii ministerului; control de specialitate asupra activității personalului din direcție și, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne;

– coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la modul de aplicare a regulilor specifice de muncă, în domeniile din competența Direcției secretariat general și protocol;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. A subpct. 4 intitulat „Relații” lit. a) și c) din anexa nr. 3 au următorul conținut:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne și are în subordine directorul adjunct, șefii de serviciu și șeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;

(…)

c) de control: coordonarea și controlul directorului adjunct, ale șefilor de serviciu din subordine și ale șefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne pentru: implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate, deținute și gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, și de Direcția secretariat general și protocol, pe de ală parte; înregistrarea, evidența și manipularea corespondenței la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea și examinarea petițiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare și documentare în domeniile de activitate specifice instituției; organizarea, administrarea și prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităților de protocol intern și extern la nivelul conducerii ministerului; control de specialitate asupra activității personalului din direcție și, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne”.

 
Anexa nr. 3 lit. A subpct. 4 lit. c1) la Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 3, la lit. A subpct. 4, după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. c1).

Potrivit noii reglementări, lit. A subpct. 4 intitulat „Relații” lit. c1) din anexa nr. 3 are următorul conținut:

c1) de coordonare a Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne”.

 
Anexa nr. 3 lit. A subpct. 5 la Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. A subpct. 5 din anexa nr. 3 la definirea sumară a atribuțiilor postului prevedea faptul că elaborează concepția privind optimizarea activităților specifice direcției; planifică, organizează, conduce și controlează activitățile desfășurate de directorii adjuncți și de șefii de serviciu și de birou din subordine și coordonare; asigură organizarea și desfășurarea acțiunilor derulate la nivelul conducerii ministerului, conform dispozițiilor; gestionează petițiile adresate conducerii ministerului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. A subpct. 5 din anexa nr. 3 la definirea sumară a atribuțiilor postului prevede: „Elaborează concepția privind optimizarea activităților specifice direcției; planifică, organizează, conduce și controlează activitățile desfășurate de directorul adjunct, de șefii de serviciu din subordine și de șeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne; asigură organizarea și desfășurarea acțiunilor derulate la nivelul conducerii ministerului, conform dispozițiilor; gestionează petițiile adresate conducerii ministerului”.

 
Anexa nr. 3 lit. D par. („Sarcini și îndatoriri”) lit. o) la Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. D par. („Sarcini și îndatoriri”) din anexa nr. 3 la lit. o) prevedea: controlează modul de desfășurare a activităților profesionale, încadrarea în programul de lucru, activitatea personalului de serviciu, stilul și metodele de muncă ale directorilor adjuncți și șefilor de serviciu.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. D par. („Sarcini și îndatoriri”) din anexa nr. 3 la lit. o) prevede: „controlează modul de desfășurare a activităților profesionale, încadrarea în programul de lucru, activitatea personalului de serviciu, stilul și metodele de muncă ale directorului adjunct, șefilor de serviciu și șefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne”.

 
Anexa nr. 3a lit. A pct. 7 subpct. 7.1 lit. a) și c) la Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. A. pct. 7 subpct. 7.1 („Sfera relațională internă”) lit. a) și c) din anexa nr. 3a aveau următorul conținut:

a) relații ierarhice:

– subordonat față de: secretarul general;

– superior pentru: directorii adjuncți, șefii de serviciu și de birou;

c) relații de control: – coordonarea și controlul directorilor adjuncți și a șefilor de serviciu și de birou din subordine pentru: implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate, deținute și gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, și de Direcția secretariat general și protocol, pe de altă parte; înregistrarea, evidența și manipularea corespondenței la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea și examinarea petițiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare și documentare în domeniile de activitate specifice instituției; organizarea, administrarea și prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităților de protocol intern și extern la nivelul conducerii ministerului; control de specialitate asupra activității personalului din direcție și, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. A. pct. 7 subpct. 7.1 („Sfera relațională internă”) lit. a) și c) din anexa nr. 3a au următorul conținut:

a) relații ierarhice:

– subordonat față de: secretarul general;

– superior pentru: directorul adjunct, șefii de serviciu și șeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;

(…)

c) relații de control; coordonarea și controlul directorului adjunct, ale șefilor de serviciu din subordine și ale șefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne pentru: implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate, deținute și gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, și de Direcția secretariat general și protocol, pe de altă parte; înregistrarea, evidența și manipularea corespondenței la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea și examinarea petițiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare și documentare în domeniile de activitate specifice instituției; organizarea, administrarea și prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităților de protocol intern și extern la nivelul conducerii ministerului; control de specialitate asupra activității personalului din direcție și, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne”.

 
Anexa nr. 5 la Regulament (modificat prin OMAI nr. 87/2015)

Noua reglementare

Anexa nr. 5 – Abrogată.

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției secretariat general și protocol (OMAI nr. 87/2015) was last modified: august 14th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter