Reglementări cu privire la Loteria bonurilor fiscale (OMFP nr. 755/2015)

2 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1090

Despre

  • M. Of. nr. 463 din 26 iunie 2015
  • OMFP nr. 755/2015
  • Modificarea şi completarea OMFP nr. 417/2015

Actul modificatActul modificatorSumar
Instrucțiunile de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscaleOMFP nr. 755/2015 (M. Of. nr. 463 din 26 iunie 2015)modifică: art. 3 alin. (2)
introduce: art. 41
abrogă: art. 5
Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscalemodifică: pct. 3 subpct. 3.2.1.2, anexa A
introduce: pct. 3 subpct. 3.2.1.4, pct. 3 subpct. 3.2.3.4, anexa A1

 

În M. Of. nr. 463 din 26 iunie 2015, s-a publicat OMFP nr. 755/2015 privind modificarea și completarea OMFP nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurarea extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 240 din 8 aprilie 2015).

 

Astfel, în mod indirect OMFP nr. 755/2015 aduce modificări Instrucțiunilor de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, dar și Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Instrucțiunile de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Instrucțiunilor de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale:

Art. 3 alin. (2) Instrucțiuni (modificate prin OMFP nr. 755/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) prevedea faptul că la solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a ANAF unde a fost depus originalul bonului fiscal elibera o copie a acestuia care purta mențiunea „conform cu originalul”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) prevede: „Unitatea teritorială a ANAF unde a fost depus originalul bonului fiscal eliberează o copie a acestuia care poartă mențiunea «conform cu originalul», pe care înscrie un număr unic de înregistrare. Numărul unic de înregistrare se înscrie și pe cererea depusă pentru revendicarea premiului”.

 

Art. 4 Instrucțiuni (modificate prin OMFP nr. 755/2015)

Noua reglementare

După art. 4, se introduce un nou articol, art. 41.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Potrivit noii reglementări, art. 41 dispune: „(1) Dacă la expirarea perioadei de revendicare se constată că nu a fost depășit numărul maxim de premii care se acordă potrivit legii, se consideră că lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii este stabilită și Direcția generală antifraudă fiscală, prin direcțiile regionale antifraudă fiscală, verifică autenticitatea și realitatea bonurilor fiscale, pe baza elementelor din «Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale», și încarcă rezultatul verificărilor în aplicația informatică.

(2) Dacă la expirarea perioadei de revendicare se constată depășirea numărului maxim de premii care se acordă potrivit legii, în termen de 3 zile, ANAF transmite Companiei Naționale «Loteria Română» – S.A., în format electronic și letric, lista persoanelor care au revendicat premii.

(3) În termen de 7 zile de la data primirii listei, Compania Națională «Loteria Română» – S.A. procedează la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câștigătoare, din totalitatea bonurilor fiscale din listă.

(4) În vederea stabilirii numărului maxim de bonuri câștigătoare prevăzut de lege, se extrage cu urnele Companiei Naționale «Loteria Română» – S.A., un număr din lista numerelor unice de înregistrare a bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii. Numărul extras reprezintă primul câștigător și totodată baza de referință la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câștigător.

(5) Dacă în urma aplicării pasului prevăzut la alin. (4) se depășește numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câștigător din listă este dat de diferența dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referință și numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege.

În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câștigătoare sunt eliminate din listă.

(6) După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare conform alin. (4) și (5), acestea vor fi centralizate și transmise în format electronic și letric, în termen de două zile, către ANAF, în vederea încărcării rezultatelor în «Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale» și a verificării autenticității și realității bonurilor fiscale câștigătoare de către Direcția generală antifraudă fiscală, prin direcțiile regionale antifraudă fiscală.

(7) În urma verificării prevăzute la alin. (6), Direcția generală antifraudă fiscală încarcă rezultatul în aplicația informatică”.

 

Art. 5 Instrucțiuni (modificate prin OMFP nr. 755/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 stabilea faptul că după expirarea termenului prevăzut de lege pentru revendicarea premiilor, Direcția generală antifraudă fiscală, prin direcțiile regionale antifraudă fiscală, verifica autenticitatea și realitatea bonurilor fiscale, pe baza elementelor din Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale, și încărca rezultatul verificărilor în aplicația informatică.

 

Noua reglementare

Art. 5 – Abrogat.

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Pct. 3 subpct. 3.2.1.2 din Regulament (modificat prin OMFP nr. 755/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 3 subpct. 3.2.1.2 avea următorul conținut: etapa II – bilele de la 1-28/29/30/31 (reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferent lunii pentru care se efectua extragerea) – urna Venus.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 3 subpct. 3.2.1.2 are următorul conținut: „etapa II – bilele de la 1 – 28/29/30/31 (reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferent lunii pentru care se efectuează extragerea) – urna Venus/Topaze”.

 

Pct. 3 subpct. 3.2.1.4 din Regulament (modificat prin OMFP nr. 755/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la pct. 3, după subpct. 3.2.1.3 se introduce un nou subpunct, subpct. 3.2.1.4.

Potrivit noii reglementări, pct. 3 subpct. 3.2.1.4 are următorul conținut: „etapa IV – bilele de la 0-9 (pentru extragerea cifrelor reprezentând numărul unic de înregistrare atribuit bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii, în situația în care este depășit numărul maxim de premii care poate fi acordat potrivit legii) trei/patru/cinci/șase boluri ale urnei Topaze”.

 

Pct. 3 subpct. 3.2.3.4 din Regulament (modificat prin OMFP nr. 755/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la pct. 3, după subpct. 3.2.3.3 se introduce un nou subpunct, subpct. 3.2.3.4.

Potrivit noii reglementări, pct. 3 subpct. 3.2.3.4 are următorul conținut: „etapa IV = 3/4/5/6 bile (numărul unic de înregistrare) – în situația în care este depășit numărul maxim de premii care poate fi acordat potrivit legii”.

 

Anexa A la Regulament (modificat prin OMFP nr. 755/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa A se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Anexa A1 la Regulament (modificat prin OMFP nr. 755/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după anexa A se introduce o nouă anexă, anexa A1 („Proces-verbal pentru consemnarea numărului unic de înregistrare atribuit bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii”), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 755/2015

Potrivit art. II, respectivul ordin a intrat în vigoare la data de 28 iunie 2015.

 

Reglementări cu privire la Loteria bonurilor fiscale (OMFP nr. 755/2015) was last modified: iulie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter