Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar – modificări (OMECS nr. 4621/2015)

12 aug. 2015
4 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 5 (4 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 8362

Despre

  • Modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
Actul modificatActul modificatorSumar
Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 (M. Of. nr. 696 din 23 septembrie 2014)OMECS nr. 4621/2015 (M. Of. nr. 601 din 10 august 2015)introduce: art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (1) lit. e)
modifică: art. 5 alin. (2), art. 10 alin. (12)


 

În M. Of. nr. 601 din 10 august 2015, s-a publicat Ordinul ministrului educației și cercetării științifice (OMECS) nr. 4621/2015 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale (OMEN) nr. 4.619/2014 (M. Of. nr. 696 din 23 septembrie 2014).

 

Art. 4 alin. (4) din Metodologia-cadru (modificată prin OMECS nr. 4621/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) prevede: „În consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani”.

 

Art. 5 alin. (2) lit. a) Metodologia-cadru (modificată prin OMECS nr. 4621/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că în vederea constituirii noului consiliu de administrație, în acord cu prevederile art. 4, directorul unității de învățământ derulează următoarea procedură:

a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv, în cazul învățământului special, consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București, președintelui consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București și consiliului reprezentativ al părinților desemnarea reprezentanților, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităților de învățământ în care există clase cu învățământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinților să desemneze și un reprezentant al părinților elevilor care învață la clasele cu învățământ în limba maternă. În mod similar se procedează și în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în cadrul cărora funcționează și clase cu predare în limba română (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) prevede: „În vederea constituirii noului consiliu de administrație, în acord cu prevederile art. 4, directorul unității de învățământ derulează următoarea procedură:

a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București, președintelui consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București, în cazul învățământului special, consiliului reprezentativ al părinților, precum și consiliului elevilor desemnarea reprezentanților, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităților de învățământ în care există clase cu învățământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinților să desemneze și un reprezentant al părinților elevilor care învață la clasele cu învățământ în limba maternă. În mod similar se procedează și în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în cadrul cărora funcționează și clase cu predare în limba română (…)”.

 

Art. 7 lit. e) Metodologia-cadru (modificată prin OMECS nr. 4621/2015)

Noua reglementare

La art. 7 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) lit. e) stabilește: „Membrii consiliului de administrație sunt aleși sau, după caz, desemnați după cum urmează:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(…)

e) reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, este ales prin vot secret de către toți elevii unității de învățământ, alegerile fiind organizate de către consiliul elevilor. Consiliul Național al Elevilor alături de asociațiile reprezentative ale elevilor elaborează procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar, care va fi ulterior aprobată de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice”.

 

Art. 10 alin. (12) Metodologia-cadru (modificată prin OMECS nr. 4621/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (12) dispunea faptul că la ședințele consiliului de administrație în care se dezbat problematici privind elevii, președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de consiliul elevilor. Acesta are statut de observator.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (12) dispune: „Reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, participă cu drept de vot la toate ședințele consiliului de administrație. În situațiile în care la nivelul unității de învățământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor și participă cu statut de observator la ședințele consiliului de administrație, fiind convocat obligatoriu de președintele consiliului de administrație la ședințele în care se dezbat problematici privind elevii”.

 

Alte prevederi ale OMECS nr. 4621/2015

Potrivit art. II, Direcția generală management și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar – modificări (OMECS nr. 4621/2015) was last modified: septembrie 7th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter